Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 4 april 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 4 april 2017

13 Kan, 7 Mac, 13 Caban

Selamat Jalwa! På grund av behovet att manifestera en ny laglig regering, som fullt ut är i överensstämmelse med NESARA, är det en enorm mängd amerikanska pengar involverade i de första större utbetalningarna. Därför beslutade man att flytta NESARA- republikens ekonomi (Treasury) i västvärlden. Den här processen tillåter ett antal framtida utbetalningar att ske mera effektivt än vad som ursprungligen förväntades. Den enorma storleken på dessa inledande utbetalningar indikerar att det här formellt kommer att implodera det gamla, olagliga USA, Inc. (affärsföretaget USA). Man tror att den här operationen också kommer att innebära att regeringen i Washington slutligen kommer att upphöra att existera, och kommer även att signalera slutet för alla de vanliga rackartyg som för närvarande utgör den dagliga normen. De som ska bilda den nya NESARA-regeringen inför nu ivrigt en rad procedurer som kommer att markera Republikens första officiella dagar. Den här händelsen är planerad att väcka andra som ska omvandla den här världen från krigets rand till en lång tidsålder med fred och välstånd. Den ger även officiellt signal om att det globala skuldslaveriet är över.

Den här speciella processen är utformad för att omvandla alla människor till suveräna och välmående medlemmar i detta nya globala arrangemang. Den nya lagenliga USA-regeringen och dess många systernationer kommer att återinträda som den rättsliga och välkomnade ledaren i en ny verklighet. Den här verkligheten kommer att bana väg för frisläppandet av en rad fantastiska uppfinningar som formellt hållits hemliga av den gamla regimen med motivering nationell säkerhet. De här uppfinningarna är öronmärkta för att bota massor med krämpor som har plågat mänskligheten sedan Atlantis undergång. Dessutom ska en mängd nu glömd historia avslöjas och diskuteras av våra Uppstigna Mästare. Mänskligheten kommer att kunna ta till sig tidigare förnekad visdom. Med hjälp av den här kunskapen och tidigare dolda teknologier kommer ni att uppleva mirakler - att befrias från sjukdomars gissel och upptäcka hur en underbar föryngringsprocess kan tillämpas på var och en av er. Det kommer verkligen att bli en mirakulös tid för alla!

Den här kommande tiden utlovar att låta er gå in i en tidsålder där kontakt blir möjlig med oss inom Federationen och med världen i Inre Jorden, Agartha. Den här första kontakt-operationen är något som vi har arbetat fram emot sedan vi först anlände i början av 1990-talet. Den mörka Anchara-Alliansen hade som avsikt att sabotera våra ansträngningar genom att skapa förutsättningar i er Sol som gjorde ett Nova-fenomen möjligt. Himlen informerade oss om deras handlingar och vi korrigerade detta snabbt. Det gjorde oss starkt medvetna om hur viktigt det här olagliga förfarandet var för dem. Vi omorganiserade snabbt våra uppdrag inom vetenskap och forskning och skickade en mindre styrka för att noga övervaka er Sol. Det här tillfälliga uppdraget hade utvecklats under det sena 1980-talet till ett försvarsuppdrag som omintetgjorde ett antal av deras uppdrag för att hjälpa Jordens mörka kabal att organisera ett antal olycksaliga ”invasioner”. Den här stora ansträngningen från det mörka ledde, på uppdrag från Himlen, snabbt till vårt första kontaktuppdrag. Det här uppdraget har under de senaste decennierna utvecklats till den nuvarande situationen. Vi observerar nu er övergång till Ljuset och till fullt medvetande.

Det här nuvarande uppdraget har skapat ett behov för våra mentorer att tillsammans med invånarna i Agartha, skapa levande KristallLjus-Kammare som kommer att omvandla er till Galaktiska människor. Vi har funnit att den här processen kräver en stadig och bestämd takt för att säkerställa dess framgång. Genom våra medarbetare har vi även upptäckt mycket om era olika kulturer och trosuppfattningar. Vi tycker att det är intressant hur det mörka kunde förvanska er verklighet efter sina behov. Vi är glada över att de som arbetar för att förändra den här världen så fullständigt har accepterat oss. Vi förstår hur svårt det var till en början att släppa in oss i era skiftande miljöer. Vi är också glada över att er långa kamp mot det mörka fick stor hjälp genom våra ansträngningar. Ni är i allt väsentligt ganska nära en fullständig seger över den mörka kabalen och dess många usla planer på att permanent förslava er. Vi är redo att vid rätt tidpunkt till fullo acceptera er som en ny stjärnnation inom den Galaktiska Federationen. Denna händelse kommer att följa efter er omvandling till Galaktiska människor och omformningen av alla vatten-planeter inom er nya stjärnnation till jordliknande planeter.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Den här dagen är vi fyllda med glädje över hur våra heliga hemliga sällskap snabbt låter Ljuset uppnå sin största seger. Den nuvarande mängden underverk beror på den speciella fälla som lades ut för att få den mörka kabalen att tro att man höll på att vinna. I själva verket blev det för oss en fortlöpande svidande operation för att avslöja den avskyvärda regeringen och deras fullkomliga fixering på överlevnaden av USA, Inc. Denna pågående smärtfyllda operation kommer att förse oss med de bevis som krävs för att gripa och isolera hela kabalen och dess mångfald nivåer av hantlangare. Vi är fortfarande tacksamma för att ni upprätthåller era visioner och tillåter Himlen att avsluta detta i korrekt rätt gudomlig tid. Trots den extra stora men nödvändiga fördröjningen, har ni välvilligt behållit era kollektiva visioner. Detta tillåter nu Himlen att leverera en stor gåva bestående av en ny och välmående värld. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Vi är tacksamma över era visioner och ert fantastiska stöd. Vi började alla den här mycket svåra resan tillsammans. Detta underbara kollektiv som vi gemensamt skapat kan vara helt säkert på att dess djupaste önskningar om fred, välstånd, frihet och suveränitet är på väg att beviljas. Det här manifesterandet av NESARA, och allt det som följer med det, är ert. Vi ser fram emot att få se er var och en uppnå era mest passionerade drömmar. Vi noterar också att den här himmelska gåvan kommer såsom ett framgångsrikt slutfört projekt. Himlen förstod precis hur svårt det varit att omvandla den här globala verkligheten. Himlen uppmärksammade också det sätt på vilket den här magnifika uppgiften skulle klaras av. Vi tackar er för ert gemensamma fokus och er förmåga att övervinna alla frustrationer. Vi ber er helt enkelt att ni använder den resulterande kunskapen till att hjälpa er att få en ännu gladare fest! Halleluja! Halleluja!

Vi vill avsluta med att tacka det globala kollektivet för era visioner som ni kämpat för att förverkliga. Denna mängd med ädla handlingar gjorde det möjligt, vilket nu håller på att hända. Låt denna stora överraskning fungera som ett riktmärke för er växande potential. Allteftersom vi ser era stora handlingar av vänlighet och barmhärtighet utvecklas, kommer vi ihåg hur högdragna de tidigare mörka härskarna var över den här verkligheten. Nu måste de se hur de som man så kraftigt underskattade omintetgöra deras storslagna planer. Vi är evigt tacksamma för er motståndskraft och för er underbara förmåga att växa! Vi startade en farlig resa tillsammans. Den hade en till synes oändlig rad med knutar och vändningar. Himlen var tvungen att hjälpa oss flera gånger under loppet av den här resan. Ändå överlevde vi och har levt för att berätta en högst magnifik berättelse. Vi sänder er en hel del gratulationer för ett väl utfört arbete. I det här avseendet ett mycket välförtjänt budskap om glädje och om er eleganta seger!

I dag har vi återigen fokuserat på det som sker runt detta vackra blågröna klot. Mycket är redo att avtäckas. Ta er den här tiden för att förbereda er inför en mycket glad och otrolig färd. Som det gamla ordspråket säger ”det bästa ligger framför oss”. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge