Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 11 april 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 11 april 2017

11 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! Galenskapen i denna udda verklighet fortsätter att ständigt föra fram nya tolkningar om hur den här världen fungerar. Vi sitter i dilemmat att räkna ut allt. På grund av detta är vi kvar i ”vänteläge”, men befinner oss trots detta i den slutliga processen som möjliggör den förväntade lanseringen av RV (revalveringen) och slutet på det gamla USA, INC. Det här området är fyllt med ständiga fallgropar som på något sätt förvandlas till välsignelser och flyttar allting framåt. Vi räknar med att inom kort få höra att de första efterlängtade utbetalningarna äntligen har börjat. De som ansvarar för den här uppgiften vidhåller att det nuvarande missriktade tillståndet i den här världen inte förskjuter detta mycket utdragna moment. Vi räknar med att höra goda nyheter om detta och vet att något stort är på väg att hända. Denna er resa befläckas ständigt av lömska skurkstreck utförda av den förmodligen hjälplösa mörka kabalen. Vi tenderar till att skratta åt deras antaganden. Vår övertygelse är att en stor uppsättning mirakler är på väg och förändrar allt.

Vi har observerat denna kollektiva galenskap under de senaste decennierna, och det är svårt att formellt engagera sig. Den här verkligheten verkar vara som en modern verklighet ur "Alice i Underlandet", där det som verkar verkligt inte är det, och det som är löjligt plötsligt verkar vara den enda sanna verkligheten. Ni ser hur de ansvariga agerar på ett surrealistiskt sätt. Samtidigt blir det som verkar omöjligt den enda verkliga vägen. Trots detta händer verkligen saker i denna sammanblandade, upp och ner-vända verklighet. Det är inte konstigt att vi i det förflutna undvek sådana omogna världar. Trots detta har vi inte desto mindre åtagit oss att göra det som är rätt för att tillåta den här världen att växa i medvetande och lösa dess nuvarande svårigheter. Vi ser att de som har befogenhet att skapa denna nya värld är nära att sätta igång sin mycket nödvändiga åtgärd. Det är detta som ger oss en känsla av att något underbart är på väg att hända!

De vars liv är tätt sammanflätade med en helig process inser hur djupt skapandet av den här nya verkligheten trots allt har åstadkommit även om det verkar litet långsökt. Något helt underbart håller på att födas. Det mörka börjar begripa att den här gamla verkligheten är färdig, och i dess ställe finns en ny, som inom en snar framtid kommer att skänka den här världen två saker. Den första är det nya välståndet och dess gudomliga resultat, uppkomsten av en mera medveten mänsklighet. Den andra finns i den växande kraften i den här världen som slutligen kommer att förföra och sedan verkligen förstöra det mörka och dess avskyvärda tillvägagångssätt. I dess kölvatten kommer den energi att uppstå som skapar Ljuset och dess sanna Kärlek, Rättfärdighetens väg! Var ständigt medveten om detta och vet djupt i ditt hjärta att det här nonsens-fyllda träsket innehåller fröna till denna nya underbara verklighet. Ni har vandrat under till synes en evighet för att uppnå denna punkt. Var alltid medvetna om att den här nya heliga kraften håller på att bildas och den kommer att bära den jordiska mänskligheten till sin förutbestämda punkt med himmelsk härlighet.

Omvandlingen av den här verkligheten kommer att avsluta den nuvarande smittan av hopplöshet, och ersätta den med frihet som innehåller Suveränitet och ett sätt att uppnå era inre känslor för Kärlek, Ljus och Glädje. Det är denna storslagenhet som kommer att bli den nya republiken och dess speciella stämpel av himmelskt styre. Den heliga kraften bakom allt detta växer och är på väg att omvandla ert nuvarande onödiga lidande. Tro därför inte att de nuvarande ohälsosamma förhållandena är permanenta. Det mörka och dess många grupperingar kommer att sopas bort. Vi välkomnar början på vår tid tillsammans med er! Detta kommer att tillåta er att delta tillsammans med alla. Ni kommer att börja er tid med Himmelriket på Jorden. Alla underverk kommer att bli normala. Halleluja! Halleluja!

Hurra! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer fyllda med en Glädje som bara känner hur underbart ni växer och förbereder er inför en ny verklighet. Detta land som för närvarande bildas kommer snart att Välsignas av Himlen och kan därför, vid rätt tidpunkt, visa sig på ett magiskt sätt. Vår verksamhet inriktar sig på att göra dessa saker redo och förbereda oss inför manifestationen av den här inre prakten! Oroa er inte, Ni välsignade! Den här nya världen kommer att uppstå ur den nuvarande oreda som för närvarande täcker detta de felplacerade drömmarnas land. Ni är förutbestämda att snart få se dessa underverk, och en ny verklighet kommer att visa sig! Vi inser precis hur lätt ni ofta förväxlar det kommande Goda med dåligt. Vi förstår varför Himlen har förklätt allt detta, och att det lämnar er förvirrade mitt i denna speciellt planerade gåta. Den här processen börjar nu lösas upp och bli något som ni kommer att se klarare.

Den här processen är ett sätt att låta er se saker på ett mycket tydligare sätt. Det är något som kommer att förändras allteftersom ert medvetande växer. I denna nya medvetenhet kommer ni att kunna se oss klarare och bättre förstå hur allt detta behöver ske. Det är ofta inte lätt att se gamla uppfattningar på nya sätt. Vi mötte detta när vi började vår egen utbildning för att bli bra och pålitliga Uppstigna Mästare. Det är genom att svälja dessa nya uppfattningar som ni lär er att ordna upp era gamla verkligheter. Det är genom att göra detta regelbundet som ni lär er att se saker på ett annat sätt. Ni har alla snabbt lärt er om den stora kraften i er kollektiva vision. Nu ska ni visa er själva nästa steg genom att återigen hävda nya föreställningar med dessa mest fantastiska visioner. Den här omorganisationen av era gamla uppfattningar till nya är avgörande för det ni ska göra härnäst.

Tänk på den här tillväxten som en ny väg mot att förverkliga vem du egentligen är och varför du nu är här. Det kan bli svårt, och som vi tidigare nämnt, något förvirrande. Låt dessa kommande tider vara ett slags mått på det som ligger framför oss. Använd de här lektionerna till att hjälpa dig att bättre förstå det som Himlen verkligen står i begrepp att göra. Så snart du förstår inom dig, kommer den märkliga oreda som omger dig plötsligt bli vettig. Därför är det viktigt att behålla lugnet och inte försöka alltför hårt att förstå saker. Vid rätt tidpunkt, kommer de dolda sanningarna att plötsligt bli helt klara. Allt kommer att avslöja sig självt och låta de nuvarande stresspunkterna försvinna. I detta ögonblick av klarhet, kan du äntligen förstå varför allt detta hände på sitt eget gudomliga sätt. Himlens metoder kan ibland verka förvirrande. Dock kommer klarheten att bli uppenbar vid rätt tidpunkt.

Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Det är vår avsikt att fortsätta med dessa tills Anden och den Galaktiska Federationen öppet träder fram på scenen. Denna gynnsamma tid närmar sig för varje dag! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge