Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 10 oktober 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 10 oktober 2017

12 Etznab, 16 Trotz, 1 Ik

Selamat Balik! Mycket fortsätter att ta form bakom kulisserna. De som ansvarar för pengarna verkar fortfarande ganska tveksamma till att ge ifrån sig så stora summor. Denna aspekt av verkligheten håller nu Ljuset på att föra åt sidan. De olika besvärligheterna är helt enkelt indikationer på hur långt den nuvarande graden av kaos har nått. Det är Himmelens avsikt att snabbt frigöra välståndsfonderna och slutligen tillåta den verkliga NESARA-republiken att blomstra. Vid den tidpunkten kommer mörkret att vara helt besegrat!

De nuvarande förseningarna i distributionen av fonderna är i själva verket en sorts jättelik tabbe vad gäller tillvägagångssättet. De revalverade pengarna ska få flöda en tid, efter vilken vi helt och fullt väntar oss att få se ett antal glädjefulla händelser. Vår nya policy är helt enkelt att acceptera och flyta med i den rådande situationen. Så trots många hinder ligger en ny tidsålder för handen. Var tålmodiga och vet att denna speciella händelse ligger nära.

Det stora som återstår är behovet av att genomföra de väl förberedda evenemang som sattes igång för länge sedan. Var uppmärksamma och känn igen den mycket lilla arbetsstyrka som ska föra mänskligheten och Gaia in i en välmående Ny Tidsålder. Den här tiden är även öronmärkt för den revalvering som man länge väntat på. Det är Det Kärleksfulla i denna översvallande gåva som för närvarande engagerar universum. Generösa välståndsfonder är bara början.

I detta extraordinära Ljus, var redo inför djupa förändringar. Öppna er inför att omfamna en ny verklighet som kommer att förändra er för evigt!! Även om den har tagit alltför lång tid att manifestera, känn, utifrån glädjen i ditt hjärta, att denna välsignade verklighet är ödesbestämd att ske. I den finns globalt införande av nya, fredliga och suveräna regeringssätt. Detta är nyckeln till fred på det här klotet.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er idag med ett budskap om hopp och Kärlek. Överallt finns gudomliga tecken som speglar närheten till en välmående ny verklighet. Därför, kära hjärtan, var modiga och släpp era ofantliga frustrationer. Se in i era växande hjärtan och inse hur mäktiga dessa har blivit. Var också medvetna om, kära hjärtan, att era mest magnifika segrar ligger mycket nära! Ta därför till er dessa högst magnifika visioner och låt dem manifesteras nu.

Runt er finns en enorm medvetandeenergi som nu närmar sig sina sista manifestationsstadier. Vi i andevärldarna kan nu globalt se hur allt det här närmar sig sitt gudomliga framträdande. Det Gudomliga Nuet söker tillvägagångssätt för att skapa den här nya världen, en värld som fastställts genom heliga dekret. Som antyddes i början av det här samtalet, var i djupet av era hjärtan medvetna om att den Gudomliga Anden är sysselsatt med att bereda sin väg till det här planet och avfärdar lätt alla hinder som den för närvarande möter.

Andens kraft börjar snabbt förändra det sätt på vilket denna underbara förändring ska ske. Överallt kan man höra ljudet av Himmelska trumpeter. Den här världen måste helt klart inse precis hur nära allt det här faktiskt ligger! Det heliga ljudet stöter nu ut sin ljudliga signaturmelodi över detta heliga klot. Ondskans dagar lyfts nu bort och snart kan ljusets körer höras utöver detta så länge torterade land. Detta är verkligen en tid för mirakler och gudomligt firande!

Som ni kan se handlar den här veckorapporten ännu en gång om de saker som pågår över denna vackra blågröna planet. Som så många gånger tidigare kände vi behovet av att ropa ut och peka på det som dyker upp överallt. I det här Ljuset, kom alltid ihåg att Himlens tillgångar är ändlösa och era! Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja. (Var Ett och Var i Glädje på Sirius språk.)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge