Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > SaLuSa, July 30, 2013

SaLuSa, July 30, 2013

Saker och ting påskyndas nu i er verklighet, vilket utan tvekan är ett av de tecken som visar att allt går enligt planen för er transformation till varelser med fullt medvetande. Vi är här för att påminna er om detta, och andra förändringar som sker, tills ni själva kan helt ansluta er till ert Högre Jag och till Allt som Är. Sedan kommer vi att hjälpa er att minnas hur man använder all den kunskap som finns tillgänglig.

Nu flödar denna kunskap till er så att säga bit för bit, men så snart ni uppnår den nivå som behövs i ert medvetande så kommer ni att bli fullt inkopplade till källan av all den kunskap som finns tillgänglig för ert medvetandetillstånd. Denna uppstigningsprocess kommer att fortsätta tills ni återvänder till Källan, men med mycket mindre hastighet, jämfört med den här Uppstigningen av Moder Jord och er alla. I högre världar är tiden inte viktig på samma sätt som ni är vana vid, och det är av största vikt att ni lär er av lektionerna tills ni förstår dem helt för att ni skall kunna gå vidare.

För en del av er kan dessa dagar kanske vara både obekväma och stressande på grund av att mer Ljus och Kärlek kommer in till Jorden och även de äldsta problemen reser sig och kräver din uppmärksamhet. Som vi sagt förut, behandla dem med kärlek och medkänsla, för när de väl finns där så har du valt att ta bort dem under den här livstiden för att gå vidare och de skall inte längre stå i vägen för din utveckling.

Kom ihåg att älska dig själv och ta lite tid under dagen för dig själv, åtminstone för en kort paus, och gå in i din inre värld, vilket vi inte nog kan betona. Gör så tills du själv kommer underfund med att dessa stunder är de som mest hjälper dig i din omvandlingsprocess. Det är viktigt att vara i ett lugnt sinnestillstånd, eftersom du då kan höra dina guider utan störningar, högt och klart och utan tvivel som vanligtvis uppstår inom dig när du är orolig och trött. Dessa lugna och tysta stunder kan ladda dig med ny och fräsch energi och sedan hjälpa dig att undvika oönskade reaktioner.

Vi ser att många av er redan har ändrat sina vanor när det gäller att spendera tiden och de som släpper fångenskapen i illusionen kommer snart att känna och se en enorm förändring i sina liv. Alla kommer att frigöra sig från illusionen en dag och det kommer att ske när de är redo, inte förr och inte senare. Vi fortsätter att påminna dig om att hur din transformation går framåt beror på din fria vilja. Så var och en av er rör er framåt enligt eget val. Moder Jord väljer att ”vänta” på alla sina barn som är villiga att förändras, så var säkra på att alla människor kommer att tas om hand.

De av er som är i linje med högre vibrationer är redo att stiga in i de högre rikena och fortsätta att lära sig. Med beslutet att gå vidare för de de högre rikena närmare till andra, som sedan kan ansluta sig till dessa ”nya erfarenheter”. Vi är här för att hjälpa er nå det medvetandetillståndet och nu, när saker och ting börjar gå mycket snabbare, justerar vi också hastigheten av vårt arbete så att det kan vara i linje med behovet som krävs i förändringarna.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag är mycket glad över att så många av er tar emot våra budskap. Vi delar er glädje när ni kommer på hur ni kan höra era egna guider, vem de nu är, för detta ger er en garanti på att ni inte är ensamma, och snart kommer ni att känna Enheten med Allt – om ni inte redan känner det. Var i frid och känn den enorma Kärlek som sands till er alla.

Kanal: MADAD

Webpage: SaLuSa in Love and Light

Översättning Gertie Dahlberg.
 


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge