Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Porda - genom Anakhanda Shaka Mushaba - 24 januari, 2017


Porda - genom Anakhanda Shaka Mushaba - 24 januari, 2017

Jag hälsar hela mänskligheten!

Jag har varit borta ett tag på grund av mycket viktiga händelser i de galaktiska världarna. Jag har varit till skapelsens yttersta kanter och tillbaka. Jag har varit till det Första Universumet för att besöka mitt ursprung såsom en MushabaVarelse och för att återförenas med en del av mig själv som jag lämnade där innan jag kom till det här Andra Universumet. Jag har tagit mig tid att titta på det som har hänt på jorden sedan jag reste bort. Jag ser en hel del besvikelse bland världens människor beroende på många orsaker. Många är besvikna på grund av valresultatet, på grund av den icke aktiverade RV (revalveringen), men också på grund av en önskan att se republiken tillkännagiven, införandet av NESARA och avslöjandet om utomjordingars närvaro och existens. Det finns också stor besvikelse inför det faktum att avskaffandet av den fria viljan inte hänt och det verkar finnas så många tomma löften som gjorts av många varelser eller vad ni än väljer att kalla dem. Jag kommer att ta upp allt det ovanstående, så ha tålamod med mig medan jag tar itu med ett ämne i taget.

Det är inte min avsikt att kritisera någons information eller bevisa att den har fel eller är felunderrättad. Detta är inte mitt syfte med att ta itu med de här frågorna. Mitt syfte är att förhoppningsvis föra in litet lugn och acceptans inom ert varande. Att föra in en gnutta frid, ljus och kärlek till var och en av er som känner sig sårad, förledd eller besviken. Jag kommer i Kärlek och inget annat, för jag känner inte till något annat än Mushabas Kärleksessens och allt vad den innebär vad gäller att betjäna hela mänskligheten och därbortom. Jag tänker börja med ämnet Donald Trump.

Donald Trump är den 45: e presidenten i Amerikas Förenta Stater. Han valdes inte bara genom folkomröstning utan också av det ohederliga Elektorskollegiet. Icke desto mindre är han USA:s President. Det har förekommit så mycket protester runtom i USA mot hans val, och besvikelse hos folket har aldrig tidigare uttryckts i den här skalan. Alla de här handlingarna hos folket är en del i förändringsrörelsen. Folket börjar faktiskt träda in i sin kraft. Folket står upp för vad de vill. De står upp för rätten att välja vem de vill ska vara deras företrädare. Men förstå att Hillary Clinton inte kunde bli president eftersom Kabalens regerande har kommit till sitt slut.

Donald Trumps val är tvåfaldigt. Det stoppade ytterligare en kabalmedlem från att få befattningen och fortsätta med ”business as usual”, och valet av Trump är också en utlösande faktor för förändring för folket och av folket. Låt mig säga rakt ut, Donald Trump kommer inte att fullfölja 4 år som er President. Var också medvetna om att Paul Ryan aldrig kommer att bli någon president heller. Låt mig sammanfatta för er vad Trump egentligen representerar, för han representerar inte den Galaktiska LjusFederationen, eller något Ljusråd, eller republiken.

När jordens befolkning har levt under så många tusen år i lögner från sina regeringar och politiska / religiösa ledare, är det som ni tror är sanningen kanske inte är det. Personer använder lögner under sina kampanjer och Trump använde samma metoder som de andra politikerna som ni har haft under århundraden, men skillnaden var att han inte dolde sina metoder att ljuga om fakta och misstag som han gjort innan sin presidentvalskampanj. Andra politiker och ledare gömde dem och nämnde dem aldrig offentligt.

Av den orsaken och många andra ger jag honom inte etiketten som en person av ljuset, eller mörkret. Det jag ser i energierna omkring honom gör att jag skulle kalla honom "en trigger" till händelser som andra politiker kommer att utnyttja för att föra fram korruption, dold information och kunskap i ljuset, vilket kommer att bidra till att kraftigt utveckla jordens befolkning.

Trump arbetar inte för någon annan än sina egna intressen. Han kommer att göra det han känner är bäst för egen del, för att få honom att se god ut och sticka ut som en ”hyvens kille” i folkets ögon. Han vill ses som en hjälte som räddade Amerika. Han kommer att släppa ut information som kommer att vara chockerande för folk och folket kommer att kräva förändring och full insyn. Kom ihåg att det alltid är bäst om folket ber om det, än att bara kasta det på dem. Trump kommer att underlätta den här rörelsen. Folket kommer att få det de ber om, och det kommer inte att bli konstigt eller skrämmande när tillkännagivandena görs efter att den information släpps som människor har bett om. Trump kommer att göra allt han kan för att se till att informationen ges eftersom den kommer att få honom att se bra ut! Vi såg möjligheten att dra nytta av att Trump är i den positionen. Han är perfekt för den, den passar honom precis! Så lägg också märke till, att när människorna från Galaxen anländer till jorden kommer Obama senare att bli känd som den som satte i skrift, och förhandlade fram många bilaterala avtal och överenskommelser på vilka de ekonomiska Välsignelserna och den Nya Republiken bildades.

Nu när Donald Trump har svurits in som USA;s president, förändras hans roll från att föra fram kritikk mot Obama-regeringen till den som triggar igång de nya förändringar som Galaxinvånarna velat att Obamaregeringen skulle ha gjort. Obama gjorde allt det nödvändiga arbetet inför tillkännagivandena om de finansiella välsignelserna, inklusive RV och den Nya Republiken, men det fanns inte tillräckligt fokuserade energier för att få det att ske. Vissa på grund av rädsla att förlora sina rättigheter, andra som upptäcker dold ondska och avancerade teknologier vilka gömts under lång tid av deras regeringar, arbetar och verkar nu för revolutioner i USA och runtom i världen. Ovanpå detta är den stora händelsen på väg att starta. När den händelsen kommer, kommer miljontals människor att väckas upp inför sin frihet och få kraft att med beslutsamhet driva igenom den.

Nu över till RV, Republiken och Disclosure och NESARA-tillkänna-givandena och vad som händer i och med det.

Jag finner att så många människor, speciellt de som kallar sig ljusarbetare, inte helt förstår hur saker och ting fungerar i de högre dimensionerna. Många känner att när vi förutsäger något så måste det förverkligas och vara en ofelbar förutsägelse. Men så är det inte. När ni får en förutsägelse från dem inom de högre sfärerna, delar de med sig till er om det de ser projiceras i energierna på livets skärm. På grund av regeln om icke-inblandning, kan Anden inte bara gå in och gå emot den fria viljan hos människor. Vad som påverkar resultatet eller förändringen i energierna är enkelt, när tillräckligt många människor förändrar sitt tänkesätt påverkar det resultatet i varje given situation. Energin kan vara mycket stark för att något ska äga rum och sedan allteftersom händelsen närmar sig, kan den förändras på grund av förändringen i energierna hos alla inblandade. Om energin blir starkare inför att något ska ske, så sker det, om energin försvagas och något annat samlar mer styrka, då sker det inte. Ni förstår, det finns en hel del som ligger bakom att något faktiskt manifesteras i er verklighet på jorden.

Den huvudsakliga kraften ligger hos de personer som har befogenheten att släppa RV och här finns det mycket som rör sig. Många gånger när en grupp människor hotas, tar de ett steg tillbaka. Samma sak gäller Tillkännagivandena, för de hänger alla samman. Här följer vad Skaparen har att säga om detta:

Skaparen:

Efter att ha hanterat flexibla energier och olika varelser i skapelser under miljarder år, är den läxa som jag lärt att alltid inkludera tidens flexibilitet i tillämpningen av alla mina påbud. Det finns uttryck jordinvånare använder i samband med Skaparens eller Guds arbete, uttryck som "omedelbart mirakel", omedelbart förverkligande eller "omedelbar manifestation", när det gäller de slutliga resultaten närhelst Skaparen, eller Gud bestämde sig för att göra något. Det tänkesättet ligger långt ifrån sanningen. När omedelbara mirakler sker kan de vara ett resultat av en lång tid tyst, eller omedveten bön från en person till Universum eller Anden. Sedan, när den där varelsen verbaliserar behovet har svaret sedan länge redan levererats som svar på den undermedvetna önskan eller avsikten innan det verbala önskemålet görs. Så, ja, det finns många anledningar till att något händer. Nu, medan energin byggs upp på jorden inför RV (revalveringen), visar det sig just nu på energiskärmen att RV kan, och låt mig vara tydlig, att den skulle kunna ske mellan den 25: e januari och 20:e februari, 2017. På grund av den fria viljan hos de inblandade är dessa datum på intet sätt huggna i sten. Men just nu visar energin på en stor möjlighet. Det finns ett energifokus som börjar växa i styrka för deras tillkännagivande mellan de datum som anges. En sak som är helt klar är att RV kommer att ske någon gång.

NESARA och disclosure (avslöjandet om utomjordingar) förbereds fortfarande för att tillkännages så småningom. Det kommer att ske, men återigen handlar det om mänsklighetens beredskap. De kommer också att samordnas med RV liksom med andra händelser som väcker upp människor till handling och öppet kräver att disclosure ska ske. Folk kommer att vara trötta på alla sina regeringar och kräva exakta åtgärder när det gäller öppenheten om disclosure och NESARA.

(Ö.a. NESARA, National Economic Security And Reformation Act, en del i USA:s grundlag att införa vid nödläge.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Orginaltext: http://www.treeofthegoldenlight.com/Freedom%20Empowerment/Anakhanda%20Messages/Porda01-24-17.htmEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
previous message > | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge