Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, July 25, 2011

Kris Won, July 25, 2011

S A I N T  G E R M A I N


Lär dig älska och du kommer att känna den äkta glädje, som inte har något att göra med de starka känslorna från sinnets njutningar.

Det finns vissa tillförlitliga källor som tillåter oss, Mästarna inom det Vita Brödraskapet, att överföra och ge alla er som söker Ljuset och Sanningen möjligheten att gå ut ur den illusion och det bedrägeri som ni har underordnat er under många liv, så att ni kan låta er omslutas av det enda som är Verkligt och Sant.

Jag, Saint Germain, tillsammans med andra Mästare i Visdom och Kärlek, anstränger oss varje dag så att de flesta av er kan lämna de förorenade flodvatten, där större delen av mänskligheten är bosatt, och flyta ut i havet av Gudomligt Medvetande, där ni kommer att renas och bli helade.

Ni ska veta, att ingen av oss kommer att vila förrän alla som är kallade att vakna upp ur den här bedrägliga drömmen, gör det. Du som läser dessa rader, som letar efter en väg ut ur ett mediokert, tomt och oseriöst liv, eller ett liv som slösas bort till ingen nytta. Du som strävar efter, inte bara att urskilja sanningen, utan att helt få gå in i den och bada i dess allomfattande Ljus.

Om du vill göra dig fri från dina tidigare bördor och gå framåt med fasta steg till nästa tröskel som väntar dig med en dörr som står på glänt, frigör då ditt sinne från allt som håller dig fängslad, som gör dig blind för den underbara och strålande Verklighet som DU ÄR; - och blind för att du inte skiljer dig från dem som omger dig i världen och i Universum. Det enda som kan hjälpa dig att dra tillbaka slöjan av illusion och helt öppna den där dörren som står på glänt, är KÄRLEKENS Gudomliga Makt. Den suveräna Kärleken som ger utan baktanke, utan att ens tänka på vad som kan ske med dig om du erbjuder villkorslös och obegränsad kärlek, - en kärlek som renar ditt hjärta och ditt sinne, och lösgör dessa från de vassa klor som vill hålla dig distraherad och förströdd i en värld av skuggor och bedrägeri.

Lär dig älska och du kommer att känna den äkta glädje, som inte har något att göra med de starka känslorna från sinnets njutningar.

Tror du att det här är svårt och inte kan uppnås? Be Gud om hjälp så att Han hjälper dig att trycka på knappen och förändrar flödet av Gudomlig Kärlek. Han kommer helt säkert att hjälpa dig via ditt inre medvetande, som är permanent förenat med det Högsta Medvetandet liksom med den elektriska ström som flödar för att förena de positiva med de negativa polerna.

Kom ihåg att DU ÄR ALLT, och att du inom dig äger oändliga möjligheter att fullgöra alla de uppgifter som du väljer att göra. Du måste bara göra det från din Inre Själ, för det finns ingen rådgivare som är mer pålitlig än den.

Källa: Saint Germain

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge