Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, July 13, 2011

Kris Won, July 13, 2011

ASHTAR SHERAN
Invånare från Sirius, Orion, Plejaderna, Svanen, Andromeda och många fler galaktiska bröder kommer att finnas tillsammans med er alla och ge er vårt stöd och vår hjälp (ingen tvekan) under Uppstigningsprocessen, vilken bestämts av de Upphöjda Varelser som planerat den.


Jag är Ashtar Sheran, och jag skriver för att be er vara starka och försöka vara opartiska inför de händelser som kommer att frambringas under 2011. Det här bör inte vara förvånande, eftersom det nästan är 2012, det år som man hört så mycket talas om och som så mycket har sagts om. Innan en läkning kan etableras inom en levande organism, måste den alltid dessförinnan passera igenom en kris.

Gaia, som också är en levande och intelligent organism med en andlig utveckling, som är så hög att ni ännu inte kan förstå det, måste ändå passera igenom ett stadium av prövningar under 2011 innan hon är läkt, vilket hon ska vara den 21 december 2012.
Inför allt du ser, lid inte, eftersom dessa processer är förordade i dekret från det Högsta till mänskligheten på den här planeten och till alla levande varelser som bebor den, så att de genomför den här reningen. Den kommer inom vissa delar av världen att bli av sällsynt styrka, men kortvarig.

Så Gaia och hennes vackra planet låter sig inte plågas av de svåra skador som människan förorsakat; människorna är Hennes celler. Men en omvandlingsprocess är nödvändig, så att hon, Gaia, kan läka. Likväl älskar hon er så mycket, att Hon kommer att tygla många av de effekter som var planerade, så att hennes "barn" inte ska behöva lida så mycket.
Den här reduceringen av skadorna som planeras i hennes fysiska värld, kommer att underlätta vårt räddningsarbete, så att vi kommer att kunna använda många av våra trupper till uppgifter som syftar till att befrämja medvetande-uppvaknandet hos allt fler människor, vilka är - som era heliga böcker säger – Skapelsens Kungar, med hänvisning till deras överlägsenhet över annat liv på planeten, tack vare den intelligens de begåvats med.

Invånare från Sirius, Orion, Plejaderna, Svanen, Andromeda och många fler galaktiska bröder kommer att finnas tillsammans med er alla och ge er vårt stöd och vår hjälp (ingen tvekan) under Uppstigningsprocessen, vilken bestämts av de Upphöjda Varelser som planerat den.

Jag sänder er därför den här uppmaningen att vara starka och förbli enade och hålla samman inför de händelser som kommer att utlösas på vissa platser och områden på Jorden.
Förbli fast förankrade i ert Inre Väsen och det kommer att ge er det lugn och det självförtroende som ni behöver i dessa stunder.
Jag talar till er i Fred och Broderskap,
Ashtar Sheran

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge