Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, June 16, 2011

Kris Won, June 16, 2011

B U D D H A


I dessa stunder vänder sig Buddhamedvetandet till er. Under min senaste inkarnation på Jorden och det fysiska planet, kände ni mig som Siddharta Gautama Buddha. Det var min sista inkarnation som en separat individ från Det Hela. Jag stiger nu ned från mitt himmelska hem för att sända ett meddelande till hela Jordens befolkning, eller planetbefolkningen, från en plats där vi Alla Är Ett i vårt medvetande och där alla helt och fullt upplever det som existerar inom detta mycket höga medvetandeplan.

Den enda skillnaden mellan er och mig, om ni vill se någon skillnad, är att jag vet vem Jag Är, medan ni fortfarande försöker finna er sanna natur.

Kära barn, så länge ni tror att ni är kroppen eller sinnet, eller vilket som helst av era lägre uttryck, kommer världen att visa sig för er som en plats med sorg, orättvisa och ondska.

Men en dag, när det är lämpligt, i ett givet ögonblick av förundran och vördnad kommer hela Sanningen hos världarna, livsplanen och dimensionerna att uppenbaras för dig och du kommer att förstå vem du egentligen är, och den fiktiva och uppenbart tredimensionella "verkligheten" som du trodde var den enda "riktiga", kommer att upplösas som när en tät dimma löses upp vid soluppgången.

Förbli fast i din övertygelse; tillåt inte någon slå bucklor på din tro medan den fortfarande är bräcklig, skör och lätt att underminera. Ha tålamod, för detta underbara ögonblick som jag talar om kommer att inträffa när ni minst anar det, och då kommer ni bli det jag blev, upplysta varelser och riktiga fyrbåkar av Ljus för alla era bröder och systrar inom den mänskliga rasen.

Jag välsignar er, och jag uppmanar er att be Herren över Världarna och Alla Sfärerna att låta er bli medvetna om Sanningen om Vem Ni verkligen Är, vad ni gör här, och vilken er roll är i detta transcendentala ögonblick av planetarisk utveckling och till och med kosmisk utveckling.

Men du måste be om det, med hela ditt hjärta och hela ditt förstånd, och veta att inte bara du kommer att dra nytta av det, utan alla som kommer i kontakt med dig på ett eller annat sätt.

Med andra ord, det får inte komma utifrån en självisk önskan att utveckla och höja dig själv personligen, utan du måste medvetet be om ditt fullständiga uppvaknande till gagn för hela mänskligheten, inte bara för ditt eget individuella bästa. Gör detta för att driva på det evolutionära språng, som kommer att höja hela mänskligheten genom ett gradvis uppvaknande, där var och en är en cell i den enhet som består av alla levande varelser som befolkar planeten.

Gör det på det här sättet, och jag kan försäkra er om att Skaparen, Källan och Ursprunget till Allt kommer att lyssna på er och samtycka till er önskan.

Detta är mitt löfte, - löftet från någon som vet vad han talar om, för han har själv gått igenom det steg som ni precis är på väg att ta.

Jag omger er med mitt ljus, vilket kommer att lysa upp er väg mot självförverkligande, och jag andas min andedräkt på er, vilket hjälper er att förbli starka och enade fram till händelsernas kulmen som utlöser er Befrielse, - en Befrielse som vid detta tillfälle kommer att vara för alltid och kommer att höja er till den medvetandenivå, där det inte finns någon väg tillbaka till den täta materien.

Jag älskar er alla med en obefläckad, villkorslös Kärlek, som flödar direkt från mitt hjärta till era hjärtan.

Källa: Siddharta Gautama Buddha

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga

< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge