Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, June 13, 2011

Kris Won, June 13, 2011

D I O N I S I O  A V  A L E X A N D R I A


Låt oss kortfattat tala om politik. Även om 15-M- Rörelsen som ägt rum i Spanien uppenbarligen håller på att montera ner sina tält på Plaza del Sol, och det ser ut som om den slutat i fiasko, så är det inte så, - ingenting kan vara längre från sanningen.

Den har precis börjat. De arga (med all rätt) och olyckliga ungdomarnas Drake har bara börjat skaka på sin svans. Man väntar sig att dess exempel kommer att smitta av sig till andra europeiska länder, att denna fredliga revolution som startades av ungdomarna kommer att bli ett nätverk, som kommer att utvidgas till resten av Europas länder.

En fredlig revolution har börjat. Den politiska klassen förväntade sig inte att denna fredliga, men bestämda, rörelse av missnöje mot det spanska samhället kunde bli långtgående, inte ens via media, men sanningen är att det är just vad den blir.

Spanska ungdomar, var ett föredöme för resten av européerna! Ge vingar åt er rörelse för rättvisa och jämlikhet!

Och var medvetna om, att ni skapar historia.

Ni kan räkna med vårt stöd från andra sidan ridån!

Källa: Dionisio av Alexandria

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge