Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, June 9, 2011

Kris Won, June 9, 2011

A D A M A


Jag var kung på Atlantis. På den tiden var jordens invånare mycket mer förtrogna med sina subtila kroppar, från vilka det strålade ut mycket vänlighet och förståelse om den enighet som faktiskt finns bland alla varelser som befolkar Skapelsen. Under denna tid njöt vi av livet, delade med oss av våra erfarenheter och livsiakttagelser och lärde av varandra; till skillnad från idag, där de flesta människor försöker utnyttja varje omständighet för att personligen bli mer rik eller bli mer lyckligt lottade i livet än de andra.

Ni måste anstränga er för att bryta sönder skalet, och komma ut ur denna Matris, som skapats av de mörka och som inneslutit er. När ni bryter sönder skalet som hållit er fångna och i absolut okunnighet kommer var och en av er att befrias från illusionen i vilken de mörka sänkt ner er, och ni kommer enligt er karma flyga fritt mot ett lysande och praktfullt mål som väntar er alla.

Men här är det nödvändigt att ni gör en gigantisk ansträngning och är fast beslutna att VAKNA och inte återigen falla in i tidsåldrarnas dröm. Det är ingen lätt uppgift, det är sant, och det är därför ni i den här tiden har en mängd Kärleksfulla Väsen som erbjuder sitt stöd. De önskar hjälpa till att höja er till de höjder ni aldrig känt till, men som är ännu mer VERKLIGA än den värld ni nu tycker är verklig och som ni har levt i varje dag under era liv fram till nu.

Vissa av er håller på att vakna, och gör det riktigt bra, bravo! - en handfull är helt vakna och det finns ingen möjlighet för dem att vända tillbaka, för Sanningen håller dem väl förankrade i den andliga Verklighet som de redan ständigt lever i. De som redan är fullt vakna (inte de som börjar vakna) vet mycket väl, att den kunskap de nu har kan de inte behålla för sig själva. De vet att de måste dela den med resten, särskilt med dem som håller på att vakna nu.

De vet också - och detta behöver de inte läsa på Internet eller i någon bok - att nu mer än någonsin behövs en kritisk massa, det vill säga ett minsta antal människor som öppnar ögonen för det elände som finns i världen, detta elände som de mörka erbjudit er (så att de mörka själva kan fortsätta att vara världens mästare), och att dessa människor i sin tur visar vägen för alla de övriga som ännu inte vaknat för denna sanning (sanningen om det mörka).

Det är därför, Adriano [Adriano är en av de spanska översättare i vårt team. Han är en konstnär och ägare av den nya hemsidan Despertando.me - Kees, GalacticChannelings.com], som vi har inspirerat dig att namnge din Konstutställning, "Road to the Truth" (Vägen till Sanningen), och du vet att det är vi som inspirerade dig att ge den det namnet, inte sant? (Han ler.)

Jag var kung för länge sedan, när en vacker och unik kontinent stolt höjde sig över vattnen på er planet Gaia.

Nu är jag känd som Adama, och ni har fått veta (eftersom det finns några sidor som berättar om mig på Internet) att för närvarande är jag ledare för ett samhälle som bor under jorden, i en underjordisk stad som heter Telos, vilken ni fysiskt kan hitta under Mount Shasta i USA. När denna andliga process, Uppstigningen, äger rum inom mänskligheten (som bor) på ytan av vår planet, kommer många dörrar att öppnas för er alla, och det är genom dessa Portaler som talrika civilisationer kommer att ta kontakt med er. Detta kommer först och främst att ge er ett unikt tillfälle att lära er lyfta era hjärtan, och för det andra att lära er nya teknologier för att göra era liv lättare och mindre beroende av att arbeta hela dagen för att kunna överleva.

För att uppnå den kritiska massa som är nödvändig för att en höjning av mänskligheten ska bli verklig, är det ni måste göra mycket enkelt; lyssna på rådet från någon som bott mycket längre än ni på Gaia, sedan urminnes och förfädernas tider.

För det första, alla ni som håller på att vakna och bor i närheten av varandra måste samlas och meditera i grupp för att på det här sättet materialisera en framväxande energi, som kommer att omfatta hela er omgivning och hjälpa till att höja medvetandet hos alla som bor inom det området.

För det andra, ta kontakt via Internet med människor som också håller på att höja sin medvetandenivå och som bor långt borta, även på andra kontinenter, men med vilka ni känner en klar och tydlig samhörighet, "som om ni alltid hade känt dem" och att en brödrakänsla förenar er trots att ni inte känner varandra på det fysiska planet. Säkerligen känner ni redan varandra på de subtila eller inre planen och arbetar tillsammans.

Och slutligen, försök hålla en mental renhet och förhöjd känsla i era hjärtan, för att skydda er från inflödet och dragningen till det lätta men själviska liv, genom vilket de mörka krafterna desperat försöker behålla sin makt över er.

De agerar redan desperat, eftersom de mycket väl vet att hela tiden vaknar alltfler. Detta är ytterligare en anledning till att vi har inspirerat dig till att skapa ditt nya vapen för motoffensiv, broderskapets gemenskap, "Despertando.me". (”Väck mig” En webbsida) Är du förvånad?

Ingenting händer av en slump; du är alltid ledd och du svarar mycket bra på vår inspiration. Fortsätt så, för allt sker enligt den Plan som utformats av de Sublima Väsen som mycket noga har planerat varje steg för att besegra de mörka krafterna.

Ni kan kontinuerligt räkna med vårt stöd, eftersom vår hjälp är nödvändig vid den här tidpunkten då den Gudomliga Planen ska manifesteras på Gaia. Men den inledande insatsen måste komma från er; det är nu det sker inom alla universums gränser.

Räkna med oss, vi räknar med er.

Så må det bli. Och så är det.

Adama

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge