Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Alfa Ship, January 9, 2010

Alfa Ship, January 9, 2010

Artist's impression of the Alfa Ship

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Miljoner år har passerat sedan den första livsformen introducerades på den här planeten av era förfäder. Under det här långa tidsförloppet har evolutionen sett till, att varelser gradvis muterar och anpassar sig till en bättre naturlig miljö, lika väl som den sett till sina grundläggande överlevnadsbehov.

Ett av resultaten av detta, och det mest spektakulära, är den mänskliga varelsens utveckling alltsedan de första ”humanoiderna” till dagens människa. Detta är utan tvivel det mest transcendentala mirakel som Gud har gjort på den här planeten. Oändliga diskussioner har ägt rum runt människans ursprung, huruvida det var en apa eller om hon skapades enligt Bibelns läror, ” till Guds avbild”.

Och som van läsare, vad tror du att sanningen är?

Tolkningar av verkligheten finns i överflöd, ändå finns bara en Sanning. Det finns aldrig två Sanningar, - det finns bara en. Och Sanningen om den mänskliga varelsens ursprung på den här planeten är, att hon fördes till den här världen från skilda platser mycket långt bort i galaxen. Den som tror, att mänskliga varelser härstammar från den här planeten misstar sig. Därför är det mindre troligt, att hon kunde utvecklats från en annan levande varelse såsom apan, såsom försvararna till Darwins Teori hävdar. Om människor hade utvecklats från apan, varför skulle det då finnas vita, svarta, gula eller röda mänskliga raser? Varför skulle det vara en så stor variation, inte bara mellan raser, utan också mellan språk, kulturer och levnadsvanor? Ni fördes hit från andra platser i Vintergatan, som ni kallar galaxen, och ni spreds ut på olika platser på Jordens hölje, en del i höga berg, andra i bördiga dalar och andra vid stränder till sjöar, hav och oceaner.

Jag tänker inte lägga ut texten alltför mycket om detta, men jag vill berätta för er, att även om er ursprungliga avsikt var att leva i fred bland andra, så förorsakade girighet och ambition hos människor de första försöken till krig mellan olikartade grupper, och ibland mellan stammar med samma ursprung, alltså med samma rötter rasmässigt. Som en följd dödades tusentals människor hänsynslöst och det fanns kejsardömen, som nådde sin höjdpunkt och som sedan eliminerades av andra civilisationer. Vi har varit tysta vittnen till de där tråkiga och ibland tragiska konfrontationerna, men vi kunde inte ingripa för det finns en Kosmisk Lag om Fri Vilja, som tillåter alla människor i alla världar att själva besluta om sitt eget öde, antingen det tas kloka beslut eller man ibland tar de som är felaktiga med fatala konsekvenser.

Den värld ni känner till idag är frukten av dårskapen hos några få, som missbrukade sin politiska och ekonomiska makt och den världen kommer att genomgå en förändring som ännu är okänd, och det kommer att leda till, att ni gör ett evolutionärt hopp från den tredje dimensionen till den femte, utan att vara tvungna att passera genom den fjärde. Efter att ni gjort det här evolutionära hoppet in i den femte dimensionen, kommer ingenting av det ni nu känner till att bli detsamma, - ingenting! Ni kommer att se hur era psykiska förmågor utvecklas till ofattbara nivåer (likt de förmågor, som några få varelser i ert förflutna använde sig av och som fick dem att utföra jättelika arbetsuppgifter såsom byggandet av de tre pyramiderna i Egypten). Det sätt som tid mäts på kommer att bli mycket annorlunda det nuvarande, där ni nu lever era liv sysselsatta med hur ni ska kunna klara av att överleva… Rädslan kommer att sluta grabba tag om era halsar och kommer att ge plats för tilliten till andra, istället för de konkurrensbetonade känslor ni nu har.

Ni kommer att bevittna allt det där och mycket mera. För att uppnå det här målet, kommer vi att arbeta tillsammans – ni med vår hjälp, era bröder från andra planeter, tillsammans med era bröder från den Inre Världen, som har levat i fred och harmoni i cirka 2 000 000 år. För att uppnå detta kommer det att behövas teamwork och vårt uppdrag kommer att genomföras eftersom detta är Guds Vilja. De krafter som gör uppror mot vår Faders Vilja kommer att besegras på samma sätt som de gamla civilisationer vi nämnt tidigare blev besegrade. De kommer att se sina fåfänga drömmar misslyckas, drömmar om storhet och förtryck av massorna. Det onda kommer inte att triumfera, tro oss. Mörkret kommer inte att ta överhanden, eftersom det inte kan finnas någonting, som är högre än Fader Skaparen. Även om det kan bli konfrontationer och en del varelser kanske gör uppror mot den Lag som etablerats av det Högsta Väsendet, så kommer de till slut att förlora – här och på varje befolkad plats i Galaxen och i Universum.

På det här sättet kommer du snart att se dina drömmar bli sanna, där vi alla kommer att arbeta hand i hand för att skapa den Nya Världen och där alla kommer att leva i harmoni med varandra.

Frid och Kärlek

Rymdskepp Alfa

Kanal: Cristian


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge