Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Alfa Ship, January 8, 2010

Alfa Ship, January 8, 2010

Artist's impression of the Alfa Ship

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Människor från hela världen, vilka tidigare inte haft något intresse för andliga ämnen, visar nu intresse. De motiveras genom ett ”bombardemang” som vi nu utför, vilket sänder ut en slags energi över hela planetens yta, vilken milt stimulerar tallkottkörteln och hypofysen. Den här energin motsvarar en ny vibrationsnivå hos pannchakra och hjärtchakra. Bland andra symptom framkallar detta ett sinnestillstånd, som vänder sig från materiella mål eller världsliga ting till tillstånd, kopplade till den icke ytliga fysiken som består av icke-materia, nämligen Ren Energi. Ren Energi manifesteras egentligen i olika former av sub-energier (underordnade energier). En del av dessa former är inte kända hos mänskligheten på den här planeten, och det är vår avsikt att inte göra dem kända förrän tiden är lämplig. Ni måste vara tålmodiga. När det är dags, kommer detta och andra saker att förmedlas till alla mänskliga varelser, som i de nya tider som vi nu börjar ana befolkar Jordens yta. Dessa nya tider överöser nu frikostigt naturen och alla levande varelser på denna underbara blå planet med sina begynnande gyllene strålar.

Det finns så mycket information, så mycket undervisning, som vi vill börja överföra till er! Vi drömmer om att den tid ska komma, då vi kan dela med oss av så många saker, som ni fortfarande inte vet något om. Ni kommer att få hjälp genom undervisning, så att ni kan utveckla era liv till en nivå, som är mycket högre än er nuvarande. Vi talar här om att förbättra er hälsa, att föra in nya tekniker för läkning, vilka är mycket mer avancerade än dem ni använder nu. Vi talar om transportmedel, som är vänliga mot miljön och om möjligheten för er att utnyttja de resurser, som finns tillgängliga i själva naturen och som är FRIA. Vi talar om själv-avslappande tekniker och om att höja sin personliga energi, vilket kommer att hjälpa er att känna er lyckliga och glada. Och vi talar definitivt om att hjälpa er till att rikta er uppmärksamhet på andra, så att ni inte lever ett egocentrerat liv, utan snarare lever ett liv i kärlek och harmoni med alla människor och alla levande väsen som omger er.

De där fantastiska varelserna, som ni läst om i böcker existerar verkligen. Det är bara det att de lever på mer subtila (eteriska) plan än det fysiska plan ni lever på. Alltså förblir de osynliga för era fysiska ögon. Så snart som vi haft den första kontakten kommer vi definitivt och äntligen att undervisa er. Först måste ni få se dem och lära känna dem och sedan upprätthålla ett broderlikt och harmoniskt ömsesidigt förhållande med dem. Många av dem önskar detta, eftersom de också har visionen att deras fredliga och harmoniska möte är nära, medan andra fortfarande misströstar när det gäller mänskliga varelser. De har sett er utföra ohyggligheter mot väsen från andra naturriken under många år, speciellt mot väsen från djurriket, med vilka de känner en djup inre förening.

Det finns en del arter bland naturens väsen, som bevarar en mer intim och närmare relation med djurriket än med människoriket. Detta är inte sällsynt, eftersom människan ibland dödar djur för sportens skull eller som ett rent infall mot sina bröder, medan andra arter bara gör så för att få föda. Människan är den mest grymma varelsen på Jordens yta, därför hon dödar andra levande skapelser i onödan. Men allt det här kommer att förändras och den fotonenergi, som vi nu strålar ner till planeten kommer att hjälpa er att inse, att er basföda bör komma från växtriket och att djurriket inte bör dödas hänsynslöst av människohänder på det sätt som varit, bara för att bli mänsklig föda. Mänskliga varelser bör utvecklas till en högre energinivå och de kommer endast att uppnå detta, om de förändrar det sätt de ger sig själva näring. Ju mer subtil energin är i den föda man intar, desto lättare blir kroppen och desto mer energi och magnetiska flöden kommer att omge auran. Detta kommer att bli ett av de mest märkbara karaktärsdragen hos den ”Nya Människan”, som kommer att vandra på Jordens Yta i den här Nya Tidsåldern.

Vi väntar med hopp och längtan på att detta ögonblick ska komma.

Kärlek och Frid

Rymdskepp Alfa

Kanal: Cristian


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge