Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Alfa Ship, January 5, 2010

Alfa Ship, January 5, 2010

Artist's impression of the Alfa Ship

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Nöjda bevittnar vi allt det som nu händer, och våra hjärtan fylls med stor glädje, eftersom vi vet, att inkluderingen av den här nya kommunikationskanalen mellan er och oss kommer att bli till ovärderlig hjälp. Det är anledningen till vår glädje över detta nya steg som Gud gett oss för att uppnå Hans UtvecklingsPlan för den här planeten, vilken, inom parantes sagt, inte bara är Guds utan Allas vår Plan.

Men låt oss uttrycka det på det här sättet, så att vi kan förstår varandra. För att sända över våra tankar i en form som är förståelig för de flesta, är det nödvändigt att vi för över våra tankar i ord. I framtiden kommer detta inte att vara nödvändigt, för er övergång till den 5:e dimensionen kommer att ge er psykiska förmågor ni inte kunnat drömma om. Detta är en av de många förmågor som ligger sovande men latenta i era sinnen.

Ni kommer att lära er att använda en större procent av era psykiska krafter, allteftersom de kommer att förevisas för er av dem, som tagit steget över i 5:e dimensionen. Era förmågor kommer inte att användas för att skada någon levande varelse, utan bara för att hjälpa och göra gott för andra. Ni kommer också att använda dem (de psykiska förmågorna) som verktyg för att utföra vissa uppgifter på ett annorlunda sätt. Tills nu har ni ju använt dragkraft eller transportfordon, köksutrustning, kontors-, laboratorie- eller workshoputrustning, etc.

Kära ni, anledningen till varför ni inte redan använder de här förmågorna är, att på den utvecklingsnivå ni nu befinner er skulle ni, om ni hade tillgång till dem, utan eftertanke missbruka de här krafterna vilka vi har helt naturligt. När ni kan visa att ni inte har som avsikt att skada någon levande varelse, oavsett från vilket naturrike – och i den gruppen inkluderar vi era små bröder, djuren, likväl som växterna och träden och även mineralerna - då kommer era psykiska förmågor att börja vakna och gradvis utvecklas, och det går på kost tid. Men innan dess måste ni klara provet att frivilligt ändra er (från insidan) till att vara en människa som äger total harmlöshet.

Vad är det som motiverar en klok varelse att inte vilja göra någon annan varelse illa och att förvänta sig, att de skall må bra och vara lyckliga? Det man förstår så dåligt på den här planeten är Kärlekens överordnade energi. Om en varelse är helt fri från önskan att skada någon annan, eller från att vilja ha något som hör till en annan varelse, då kommer hans kärleksfulla energi att flyta från hans hjärta och omfamna alla varelser som han kommer i kontakt med. Gud ger många inre verktyg till en sådan varelse, för han vet att de enbart kommer att användas för det goda.

Genom själva handlingen att älska villkorslöst, blir en person som älskar ett värdefullt instrument för oss i vårt tjänande. Men sådana människor är få och mycket svåra att hitta! De är så få, jämfört med den övriga mänskligheten, att när de blir våra instrument blir de mer värdefulla än guld! Även en del personer som erbjuder sina tjänster ombord på våra skepp och för det globala syftet, frestas ibland av den tillfredställelse man får från andras erkännande eller genom att se sitt namn knutet till sina handlingar. Dessa bör vara opersonliga, den enda motivationen är deras åtagande att tjäna andra. Men detta är en detalj som vi för närvarande måste leva med och ha tålamod med.

Kära bröder och systrar, var ödmjuka och samtyck till att villkorslöst arbeta med oss och för UtvecklingsPlanen, utan att ha behov av erkännande eller applåder från andra och utan att ha behov av andlig befordran eller någon privilegierad position. Därför att mer kommer att ges till den som är ödmjuk och till den som inte har någon personlig önskan. Kärlek och ödmjukhet går alltid hand i hand och, faktiskt, man kan inte upphöjas (ascend) utan att gå hand i hand med varandra. Ni förstår, ni kommer att märka att alla män och kvinnor, som uppnått en högre utvecklingsnivå på er planet, har varit extremt kärleksfulla och känns också igen på sin ödmjuka och vänliga karaktär. Ja, kärlek, vänlighet och ödmjukhet är kännetecknen på de varelser som erbjuder sitt tjänande till Gud.

Kära ni, ansträng er att utveckla dessa inre kvaliteter, därför de är viktigt än att lagra information eller att framhäva sig själv i metafysiska diskussioner sinsemellan.

Vi på Rymdskepp Alfa och på andra skepp som finns till hands och nu cirklar runt Jorden, hälsar er och önskar er ett nytt år fyllt med inre och andlig utveckling och önskar att ni, på ett ödmjukt, hjälpsamt och osjälviskt sätt, delar med er av era framsteg till era medbröder.

Kärlek och frid

Kanal: Cristian


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge