Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Alfa Ship, January 3, 2010

Alfa Ship, January 3, 2010

Artist's impression of the Alfa Ship

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi är säkra på, att vi kommer att börja ett mycket nyttigt och givande samarbete genom att inlemma dig till den grupp, som vi arbetar med. Vi når på så sätt ett maximalt antal människor, som är intresserade av den information vi förser er med.

Rymdskeppet Alfa är placerat 200 000 kilometer från Jorden och det är förberett för att snabbt och effektivt agera på vilken plats som helst på Jorden där det behövs. Vår teknologi är många tusen år mer avancerad än er och låter oss förbli osynliga för er enkla luftspaningsutrustning. Om vi blir tvungna att gripa in, kan vi göra det utan att bli upptäckta av era regeringar, eftersom de flesta av dem inte har för avsikt att öppet samarbeta med oss, trots att de är medvetna om vår närvaro.

Vore det inte för inblandningen från en del mänskliga varelser, de med makt och kontroll och som verkar inom ekonomiska, sociala och politiska positioner och som aktivt leds av de mörka krafterna, så skulle vi ha hjälpt er för länge sedan med att förbättra alla era sociala strukturer, att producera mer naturlig föda och med att förse er med alla nödvändiga resurser utan att smutsa ner miljön, och som ett resultat av detta skulle det extrema klimat, som ni nu lider av, ge vika för ett mer stabilt och tempererat klimat.

Vi är en grupp varierande och mycket olikartade civilisationer, som ivrigt håller reda på er utveckling, eftersom det nästa steg, som ni snart håller på att ta, inte bara kommer att förbättra liven för alla levande väsen på Jorden, utan också positivt påverka auran hos alla planeter runt er Sol och även inom intilliggande Solsystem.

Det är därför så viktigt att det uppdrag, som vi har anförtrotts genomförs på ett bra sätt. Och vi kommer att uppnå detta genom samarbetet med er alla. Varje person som frivilligt anmäler sig för att hjälpa till med Utvecklingsplanen kommer att bli en bit i puzzlet, eftersom ingen handling från er sida är utan värde. Tvärtom, det arbete som var och en av er gör, hur litet det än kan tyckas, är av stor betydelse för genomförandet av den globala missionen för den här planeten.

Förlora inte hoppet, ha fullt förtroende och tillit till att vi inte kommer att misslyckas. Snart – mycket snart – kommer ni att kunna se alla moraliska värden återuppbyggda på er planet, vilket andra världar lika er redan upplever, och göra det möjligt för dagens sociala oförskämdheter att försvinna från Jorden. Då kommer ni att leva i Paradiset på Jorden.

Frid och Kärlek från Rymdskepp Alfa.

Kanal: Cristian


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge