Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, January 2, 2010

Rymdskeppet Alfa, January 2, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskeppet Alfa!

Vi har sagt åtskilliga gånger förut, att situationen under 2010 kommer att bli svår, om man ser det ur fysisk synpunkt, men ett år som blir mycket givande med stor inre utveckling för alla er, som arbetar för planeten och hennes levande skapelser.

Även om det kommer att bli vissa planetariska händelser på speciella platser, bör ni inte låta någonting störa er eller distrahera er från ert arbete under dessa tider av världsomspännande förändringar. Vi försäkrar er, att ingenting kommer att hända er, eftersom vi övervakar er var och en, så om ni utsätts för fara kommer vi omedelbart till er undsättning. En del av er har kontaktats tidigare, även om ni kanske inte medvetet kommer ihåg detta. Inte heller kommer ni ihåg det faktum, att några mikrochips har inplanterats inom vissa delar av er anatomi – och vi anser det bättre att inte avslöja deras plats. Detta beror på att när helst vi behöver hitta er, behöver vi veta er exakta position. Du bör på intet sätt uppfatta det här som en förlust i frihet eller intimitet, för vår avsikt är bara att snabbt kunna hjälpa er, när ni verkligen behöver det, eller för att vi skall kunna erbjuda vilken typ av assistans det vara må, antingen det gäller dig eller någon närstående.

Det finns människor på er planet (Jorden) som har uppnått ett tillstånd av imponerande andlig utveckling och det är ett motiv till stor tillfredställelse för oss och gör, att vi känner oss stolta över er, då vi vet att ni inte befinner er i en idealisk miljö för att föra ett andligt liv. Inte desto mindre är Ljuset hos en del själar så kraftfullt, att det skingrar det mörker, som strävar efter att komma in i era sinnen och vanor. Genom våra dolda psykiska krafter intensifierar och ökar vi Ljuset inom er. Men vi kan inte förändra något felaktigt beslut du tar, därför att det är nödvändigt för dig att lära dig genom att pröva dig fram. Det spelar ingen roll vilken typ av misstag du gör, det beror alltid på din bristande förening med ditt inre Jag. Ditt inre Jag kommer alltid att styra dig till den rätta vägen. Därför är det så viktigt för dig att förbli uppkopplad, om inte hela tiden så åtminstone ofta, med ditt inre medvetande. Detta kommer att försäkra dig om, att du tar de rätta besluten och väljer den lämpliga vägen i varje ögonblick.

Vi gör allt vi kan från vårt rymdskepp för att hjälpa er att stråla ut mer av det där inre Ljuset och hos många av er är detta lätt. I en del fall gör emellertid den kontaktade personens ego eller personlighet vårt arbete svårt och kräver av oss att vara tålmodiga och vänta tills den personen har gjort en del arbete med sig själv och att han/hon intar en mer ödmjuk attityd, eller en som är mjukare och mer oskyldig. Detta är de två hinder som vi hittat i vårt arbete. I vilket fall som helst är hjälpen till er tillgänglig från oss när som helst, och om vårt bidrag inte uppnår den nytta som förväntats är det på grund av den medvetna eller omedvetna blockeringen hos personen vi försöker hjälpa. Lämna därför dina själviska intressen bakom dig, liksom viljan att bli sedd eller behovet av att bli beundrad, och genomför ditt arbete tyst i bakgrunden om det är möjligt. Såsom Mästaren sa för 2000 år sedan, ”Så att din vänstra hand inte vet vad din högra hand gör.” Det är detta som är innebörden i att arbeta för allas goda, för Moder Jords Evolutionära Plan, utan att söka erkännande. Din enda motivation bör vara att bidra med ditt ”sandkorn”. Ja, det är bara ett sandkorn, men ett här och ett där och ett annat där borta kommer att göra hela uppdraget framgångsrikt och vår undsättning på planeten kommer att förverkligas. Ju fler av er som osjälviskt erbjuder er hjälp för att uppnå den Gudomliga Planen, desto större kommer framgångsmöjligheterna att bli och ju mer underbar blir den nivå som kan uppnås.

Fortsätt med ert arbete utan att vänta er något tillbaka. När ni kan leva i en ren planet, fri från gifter och fri från de motarbetande krafter, som haft er under sin kontroll under tusentals år, kommer det att bli en belöning, som är stor nog! Tro oss, den dagen är inte alltför långt borta.

Med hjälp av er alla och med ert samarbete, kommer vi säkert att se våra ansträngningar krönas med framgång!

Kärlek och Ljus från Rymdskeppet Alfa.

Kanal: Cristian


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge