Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, December 24, 2009

Rymdskeppet Alfa, December 24, 2009

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Älskade broder Cristian

Den här dagen markerar en ny början i ditt liv, för du har utvecklat förmågan att kanalisera för att föra över privilegierad information till andra varelser på er planet.

Ditt inlemmande i gruppen av kanaler markerar en milstolpe inom undervisning med kanaliserade budskap, speciellt för spansktalande läsare.

Vårt första budskap som vi kanaliserar genom dig är enkelt, men i framtida meddelanden kommer vi att kommunicera mer i detalj och med ett mer vidgat innehåll. Du ”bombarderas” för närvarande med en hel mängd information om de förändringar, som mänskligheten går igenom på den här planeten såväl som förändringar på andra existensplan, men det är så överväldigande att du nästan är på vippen att lämna… En del av den information som du har fått är sann, men det finns också en del inblandning från de mörka krafterna, som gör allt de kan för att hålla kvar den här världen såsom den har varit tills nu.

Men Ljuset kommer till sist att triumfera. De som har utnyttjat andra i syftet att göra sig själva rika kommer att se sitt kejsardöme smulas sönder och de kommer att förlora den makt, som de utan bestraffning så själviskt förvärvat. Alla som har berikat sig själva på andras bekostnad och som har uppmuntrat nedsmutsning på planetens alla nivåer kommer att få ett rättvist straff för sina handlingar enligt den Karmalag, som styr alla Skapelsens aspekter i varje dimension eller verklighet.

Men nu är det dags för mänskliga varelser på den här planeten att höja sig till den nivå, som är deras födslorätt, den nivå där man är en kärleksfull varelse, sysselsatt med att hjälpa varandra och lever i dyrkan till den Gudomlige Skaparen.

Det ögonblicket har nu kommit och vi känner stor glädje och tillfredställelse över att bevittna den här förändringen i utvecklingen och dess effekter på planeten, och över att få bevittna Guds segerrika armé besegra de mörka krafterna.

Lyssna till din inre röst, var alltid i kontakt med ditt hjärta, eftersom det aldrig kommer att vilseleda dig. Det kommer att vägleda dig till att utföra de omedelbara handlingar, som krävs medan du befinner dig mitt i vår tids finansiella och andliga kaos.

Vi kommer att finnas här bredvid dig och vägleda dig steg för steg för att hjälpa dig under den här övergången, vilken leder till den ”Nya Mänskligheten”, som kommer att leva på planeten Jorden. Var inte rädd, eftersom du följs av civilisationer från hela universum, som i glädje har kommit för att erbjuda sin hjälp.

Vi lämnar dig nu och vi kommer snart tillbaka med mer information, som vi önskar delge er alla.

Vi är här och kommer att stanna till tidens slut i ett framtida broderskap och samarbete mellan alla universums mänskliga och icke-mänskliga varelser.

Ljus och Kärlek,

Galactic Federation of Light

Kanal: Cristian

Cristian

Cristian föddes 1961 på Mallorca (Spanien) i Medelhavet, där han för närvarande bor. Han fick gåvan att kanalisera när han var 21 år gammal, medan han tillhörde en andlig grupp i Palma de Mallorca. Han har rest till länder med gamla kulturer med obestridligt andligt inflytande, sådana som Indien, Mexico och Egypten. År 1985 mötte han personligen den indiske Mästaren Sathya Sai Baba. Dennes undervisning och vägledning hade ett djupt inflytande på hans liv, så under de sista 10 åren har han ägnat sig åt att översätta en stor del av Sathya Sai Baba´s undervisning till spanska. Sent 2009 kom han med i vår grupp med översättare och började översätta meddelanden från andra kanaler. Kort därefter började Alfa Starship att diktera sina första buskap för honom.

< previous message | next message >


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge