Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 29 september 2013

Montague Keen - 29 september 2013

OM VÄRLDEN SKAL KUNNAL FÖRÄNDRAS TILL DET BÄTTRE SÅ MÅSTE DET BLI EN FÖRÄNDRING I DET MÄNSKLIGA MEDVETANDET.
Albert Einstein

Det händer, mina vänner! Ni gör ett underbart jobb med att höja medvetandet hos så många. Se er omkring och se reaktionen hos Kabalen för detta. De använder kemiska spår (chemtrails) nästan utan uppehåll nu i en ansträngning att hålla mänskligheten under kontroll. Ni ser den ena falska flagg-operationen efter den andra. De har blivit vårdslösa i sina ansträngningar att skapa rädsla så att ni villigt skall ge upp mer av er dyrbara frihet. Var snälla och fall inte för all denna propaganda. De kommer inte att tveka inför att döda så många som är nödvändigt för att skapa panik och rädsla. Förstå detta: de fruktar er, de som har vaknat!

Ni har ingenting att förlora, men ni har allt att vinna, genom att vara starka och orädda. Ni är de 99 %, alla som står tillsammans med tron i era hjärtan att ni valdes att åstadkomma det stora uppvaknandet som kommer att leda till en återgång till fred, harmoni och avlägsnandet av det som hållit er i träldom och mörker. Din stund har nu kommit. Du kommer att få lära dig vem du är och vad som har gjorts mot dig. Mänskligheten kommer nu samman och ingen uppdelning kommer någonsin att separera er igen.

Religionerna kommer att avslöjas för vad de i sanning är: alla skapade av människor och designade endast för att hålla er i rädsla och kontroll. De har använts till att skapa skäl för att skrämma människor som inte har samma religion som du själv. De har också använts som skäl till att skapa krig och elände för så många. Detta måste upphöra genast. Var den första som talar ut och säger: ”Jag fruktar inte någon på grund av vad han väljer att tro på”. Endast de som använder religion till att tvinga sin vilja på andra bör undersökas noggrant och uppmanas att anpassa sig till den Nya Tidsåldern av fred.

Förändringen sker som det är menat att ske och den kan inte stoppas. Alla pengar i världen kommer inte att kunna hindra att den sker. Kabalen har inget val i denna fråga. Ett större sinne än deras har satt allt i rörelse och övervakar det hela. Det kommer att hända. Justeringar görs i ert DNA och medvetande för att hjälpa alla att klara av de många förändringar ni kommer att möta under övergången. Ni gör alla ett strålande jobb genom att dela med er av er forskning och genom att hjälpa andra att göra skiftet i tid.

Era mänskliga kroppar kommer att bli starkare och kommer att välkomna avlägsnandet av alla kemiska attacker de har tvingats utstå. När kroppen har ren luft att andas och god mat att äta blir livet på Jorden så annorlunda. Sjukdomar är gjorda av människor, designade för att hålla er nere. De kommer bara att bli ett minne blott från den mörka tiden. Vi kommer att ha centers i varje land för att hjälpa er att skapa ett liv värt att leva på planeten Jorden. Livet kommer att bli en härlig upplevelse på en Jord vars verkliga skönhet har varit dolt för er.

Allting blir klart och tydligt för er när ni återvänder till den andliga världen. Ni ser med fasa på vad som görs mot oräkneliga oskyldiga människor i ett försök att skapa en Ny Världsordning, där mänskligheten är endast tjänare som existerar enbart för att lyda minsta nyck från Kabalen. Detta måste få ett slut och det skulle aldrig ha tillåtits att ske. Jorden är en del av Universum och kan inte tas över av Kabalen, för den tillhör inte dem. Utan er assistans är de värdelösa. Ni har makten att stoppa slakten och skapa fred i er värld. Kan du stå upp för att göra det jobb som begärs av dig? För detta är ditt uppdrag på Jorden.

Du gick med på detta innan du återvände till Jorden. Vi i den andliga världen övervakar varje rörelse, även tankar, och varje ord som yttras av Kabalen. Vi vet deras planer, så därför ger vi er råd. För dem med speciella uppdrag har tiden nu kommit för att genomföra dem, utan ifrågasättande. Du vet i ditt hjärta vem du är och vad som förväntas av dig. Ni är alla skapare av den Nya Tidsålderns upplysning. Det spelar ingen roll i vilket land du bor. Att komma samman i harmoni avlägsnar alla de falska hinder och barriärer som Kabalen har skapat för att hålla er separerade från varandra. Ni har ingenting att frukta utom fruktan i sig själv.

Veronica, min kära, du var mycket ledsen nyligen när du talade med några härliga, irländska damer som var övertygade om att avlägsnandet av Vatikanens härskande på Irland var av stor betydelse för dem och för Irland. Du blev chockad när du upptäckte att även om de tar bort den yttre grannlåten från Vatikanen så är de fortfarande låsta i de falska föreställningarna och tron på denna korrupta institution som ingjutits i dem genom utbildning. Irländarna måste förstå, och komma tillrätta med, det faktum att doktrinerna som de fått lära sig är falska. För det finns inget helvete etc. När de gör korstecknet så öppnar de sig själva till lägre dimensioner. Ni måste vara starka och självsäkra. Kärlek, och endast kärlek, är allt ni behöver.

Hjärnvågor har använts i många av er utan er verskap eller tillåtelse i ett försök att hindra er från att vara aktiva. Det är viktigt att ni stödjer varandra och hjälper dem som är under attack och omedvetna om det. De kan ändra sig och den förändringen kan observeras av dem av er som är alerta och medvetna om sådana händelser. Glömt och förkasta vad de säger när de överskuggas av Kabalen, för det de säger kommer inte från dem själva. Det är vad Kabalen instruerar dem att säga eller göra.

Var alltid på er vakt för detta, annars kommer ni att falla i fällan att tro på det som sägs av kontrollanterna eller en ”walk-in”, vilken etikett ni nu önskar ge dem. Kabalen kommer att gå hur långt som helst i sina försök att kontrollera er. Tyck synd om dem, men slösa inte er dyrbara energi på ilska eller hämnd. En sådan reaktion är helt tredimensionell. Ni, å andra sida, har höjt ert medvetande till en högre nivå. Ni är ovanför allt sådant tänkande och handling.

Allteftersom du dras närmare till ljuset så kommer allt detta att bli helt klart för dig. Då kommer vi, på denna sida av livet, att kunna besöka er helt öppet. Vi kommer att ses och vi kommer att kunna tala med dig. Alla hinder kommer att försvinna. Kärlek, och en tro på din egen inneboende förmåga, kommer att åstadkomma allt detta. De som är tänkta att vara på Jorden kommer att stanna kvar där, medan de som inte är av Jorden inte har något annat val än att lämna den, för de kan inte överleva ljusets energi. De står inför blottställande, och att fortsätta att hålla ett mänskligt utseende kommer inte att vara möjligt längre.

Tillsammans måste ni gå vidare med kärlek i era hjärtan när ni välkomnar era medmänniskor av ljus från hela världen. En stor och lycklig familj av ljus och kärlek. Detta är ert uppdrag. Ni kommer att uppnå ert mål. Vi är alltid med er.

Veronica, välkomna de många förändringarna du upplever, för de är en del av uppvaknandet. Min kärlek är med dig hela tiden.

Som alltid, din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge