Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 15 september 2013

Montague Keen - 15 september 2013

ÄVEN OM NI ÄR EN MINORITET AV DEN - SANNINGEN ÄR ÄNDÅ SANNINGEN.
Mahatma Gandhi

Fängelsemurarna håller på att falla sönder. Ni ser nu korruptionen, som har uppslukat och förslavat mänskligheten, för vad den egentligen är. Strukturen i pyramiden blir nu skriande uppenbar och de i toppen på den blir mer och mer nervösa för varje dag. De lydde sina mästare utanför planeten utan att ifrågasätta i tron att deras planer var garanterade att lyckas. De hade aldrig en tanke på, ens för ett ögonblick, vad de skulle ta sig till om mänskligheten skulle vakna upp, för de trodde att de hade täckt allt för att säkerställa en framgång för planerna. De har haft kontroll över era liv från den stunden ni föds till ni lämnar jordeplanet.

Det faktum att så många av er har vaknat upp, även om allting var emot er, är ett mirakel i sig själv. Dessa modiga människor som tog det första steget för att avslöja korruptionen kommer aldrig att bli glömda när historien om er värld skrivs. När ni tänker på allt det som har gjorts för att hålla er i den tredje dimensionen så är det inte överraskande att vissa fortfarande sitter fast i den. Det är de människorna som nu används för att döma och attackera de människor som gått vidare. Detta sker nu över hela världen.

Tänk med era hjärtan. Ni vet på själsnivå vad som är sant och vad som kan ifrågasättas. Det är en svår väg som ni passerar vid denna tid av förändringar, när förvirring, bedrägeri och rena lögner läggs framför er från så många håll. Men det finns vägledning tillgänglig. Ni behöver bara be om den. Ni måste höja ert medvetande och lämna allt det som fanns i den tredje dimensionen bakom er. De av er som är vakna måste ständigt vara vaksamma för att försäkra er om att ni aldrig lockas in i de fällor som så noggrant har lagts framför er för att locka er tillbaka in till den tredje dimensionen.

Den stora insatsen för att väcka upp mänskligheten har tjänat till att belysa sanningen. Den avslöjar de falska påståendena som används för att försöka tvinga er till att acceptera ett krig. Ni gjorde ett val: ni vill inte döda, inte heller önskar ni att andra skall döda för er. De dagarna är över när människor dumt nog trodde på att det var deras plikt att döda eller att dö för en orsak. Nu frågar ni ”Vems orsak? Vem tjänar på krig?”

Svaren på dessa frågor blir mer uppenbara för varje dag som går. Din ståndpunkt när det gäller detta kommer att göra krigen föråldrade. Detta är anledningen till att dina handlingar, dina tankar och din tro är så viktigt. Önskan om och längtan efter fred ökar i styrka. Det kommer att lyckas!

Ni börjar alla inse vem ni egentligen är. Ni tar tillbaka kontrollen över era liv från dem som har förtryckt er, krånglat till livet för er och alltid letat efter sätt att hålla er kvar i kontroll. De har haft allt detta fram tills nu. Tyck synd om dem, för detta är ett nytt sätt för dem att leva på. Döm dem inte, eller visa aggression, för det skulle ta ner er till deras nivå, och ni vill verkligen inte det vid denna tidpunkt. Ni håller på med att skapa en ny värld där alla lever i fred. En värld där kärlek är rättesnöret och där alla är lika. De förändringar som måste ske för att uppnå detta kommer att ske inom en inte alltför avlägsen framtid. Är du beredd i ditt hjärta och i din själ att omfamna förändringarna som så många gör sitt yttersta för att åstadkomma för din räkning?

Var och en av er borde fråga: ”Vad kan jag göra för att bidra till dessa förändringar? Kan jag hjälpa till på något sätt?” Det är när ni alla lärt er att komma samman och arbeta tillsammans som ni kommer att segra över ondskan. Kabalen håller er i en liten ask där ni insuper deras propaganda på era TV-apparater, de som används till att kontrollera era sinnen. NLP (Neuro-linguistic Programming) används, såväl som subliminala meddelanden. Tills ni förstår detta så kan ni inte skydda er själva från det. Tänk på detta: ni betalar faktiskt för era egna fångvaktare!

Tala med varandra, precis som människorna gjorde i gamla tider. De visste hur man skall leva, då. De delade allting. Det var på så sätt de utbildades. Jag kan försäkra er att de var fullt införstådda i hur Universum fungerade. De förstod vikten av leylinjerna. Nu kan ni se hur dessa fantastiska linjer av naturlig energi blev blockerade för att undertrycka er värld. Detta i sig själv är ett brott mot mänskligheten som måste rättas till. Allt som ha förändrats på Jorden för att förtrycka och kontrollera er kommer att föras till ljuset, och ni kommer att få hjälp med att rätta till detta. Ni är på god väg att göra detta nu. Ljuset har riktats på så mycket för att hjälpa till med detta.

Ha tilltro till ditt uppdrag och vet att du kommer att lyckas. Kom ihåg… allting sker i vår tid, inte i er. Så ge inte efter för otålighet, för det saktar ner saker och ting. Vi kommer att handla i det ögonblick när vi ser att allt är på plats. Och vi kommer att lyckas. Håll fast vid din föresats och fortsätt att påminna dig själv att du inte skall spela Kabalens spel längre. Ingen mer kanonmat kommer att tillhandahållas, oavsett vilken ursäkt som tillverkas för att börja ett krig. Mänskligheten vill inte längre spela krigsspel för att roa och berika Kabalen medan man SLAKTAR BEFOLKNINGEN i processen. Ni frågar er hur mänskligheten kunde ha varit så blind för allt detta under så lång tid – tanke- och sinneskontroll är svaret!

Det är nu dags att komma samman som EN ENDA STOR FAMILJ. En familj som är splittrad över hela världen. Dess medlemmar önskar nu att få lära känna varandra igen och att dela sin kunskap och sina erfarenheter av livet på Jorden. Se er själva skapa en fredlig värld, för det är orsaken till att ni är på Jorden vid den här tidpunkten. Låt era ögonbindlar falla från era ögon och bojorna falla från era lemmar. Befria era sinnen och se, inte vad ni har fått lära er att se, utan vad ni faktiskt ser. Njut av friheten som ni skapar. Vi är vid er sida för att vägleda och skydda er. Stå rak och vet att du är på rätt väg!

Min kära Veronica, de som är utsedda att vara med dig kommer att finnas vid din sida. Försök att inte oroa dig för detta. Jag kommer aldrig att lämna dig.,

Som alltid, din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge