Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - May 29, 2011

May 29, 2011

Min kära Veronica, så börjar du nu att till fullo förstå att detta är ditt arbete. Jag bistår och vägleder dig när du fortsätter med arbetet du kom till Jorden för att göra. När jag var på Jorden fanns du där för mig. Du gav av dig själv utan att tveka. Du satte alltid mina behov före dina egna. Nu är vi i nätverket av själar på den här sidan av livet här för dig. Vi har nyligen gett dig en större förståelse av vem du är oh vad du måste klara av. Vi tar fram de rätta personerna på Jorden, från det stora Universum och naturligtvis från den Andliga världen. De kommer tillsammans och de kan inte stoppas. Där är tillräckligt med upplysta personer på Jorden nu för att slutföra uppgiften. De Mörka, å ena sidan, har besökt olika platser för att genomdriva sin prägel av satanisk kontroll. Vi, å andra sidan, har väglett dessa som har makten att ta bort sådana kontrollmekanismer för att göra det, och därför har vi kunnat återställa Ljuset. Vi bevakar dem noggrant. Deras falska leenden och handskakningar kan inte dölja deras ondskefulla avsikter. De kan inte gömma sig för oss.

De har planerat flera olika illdåd för månaden juni. Vi kanske inte kan förhindra dem alla, men jag lovar er att vi kommer att göra vårt bästa. De behöver energin från död och förstörelse, Krig är en väsentlig del av deras existens på Jorden. Sorgligt nog så är många glada att ge dem det. De ikläder sig uniformen och blir skickliga i dödsspelet som har spelats ut i ett flertal länder för närvarande. De drar medvetet ner ekonomin så det tvingar unga män som inte kan hitta ett arbete att bli deras blodsoffer. Okänt för de flesta av er så är det mycket blodspillan på privata fester och sammankomster över hela er Jord. Det har alltid varit så.

Ni har påmints gång på gång om att ni är er broders väktare. Lär er att se på andra som ni skulle vilja att de ser på er. Ni är alla ETT medvetande. Genom att förstöra andra så förstör ni er själva. Det skadar er eviga själ. Tona in till detta medvetande. Besök forntida platser. Ni kommer att lära er att omfamna energin som flödar fritt. Så mycket kan vinnas från detta. Tänk på den astronomiska kunskap som var nödvändig för att kunna linjera ut alla dessa viktiga platser. Fråga er varifrån all denna kunskap kom. Det fanns ingen TV, inte tidningar eller internet, bara ord från munnen – verklig kommunikation mellan människorna. De delade med sig av allt de hade, de såg inte ner på någon. De var intonade med Universum. Detta är vad ni har förlorat, vad ni har blivit separerade ifrån.

Ni börjar nu finna, och att lära, från forntida platser som har återupptäckts runt om i världen. Genom att se tillbaka och lära så kommer ni att gå framåt. Ni kommer då att se allt som har varit dolt från er. Dolt mitt framför ögonen på er. Metoder för tankekontroll har använts för att hindra er från att se vad som faktiskt hände. Än en gång, ni kommer att inse och förstå er sanna identitet och ert arv. De falska gudar som har placerats framför er kommer att avslöjas och tas bort för alltid. Önskan om att dominera över andra kommer att försvinna från ekvationen. Åtgärder måste vidtas för att undvika den destruktiva processen som är på plats för att förorena mark, hav och himmel för att skada befolkningen. Vägra samarbeta i förstörelsen av er planet!

Vi har folk på plats för att kliva in i de Mörkas skor. Vi är i färd med att ta bort några av dem som innehar den verkliga makten bakom kulisserna. Det är därför ni inte är medvetna om det. De fortsätter att komma tillsammans i desperation för att försökta att återupprätta sin makt över er. Men ju mer de visar sin hand desto tydligare blir det och folk blir medvetna om det. Lyssna inte på orden och de falska löftena. Titta på deras ögon och titta på deras gärningar. Det är det enda sättet att se den verkliga sanningen. Kom ihåg det gamla ordspråket Handling säger mer än ord! Det är verkligen så. Era verkliga fiender är de som falskeligen skapar orsaker till krig. De som lurar er till att tro att de verkligen måste invadera ett annat land – men bara de som har olja och guld kommer att invaderas! Deras illdåd i vissa andra länder kommer lämpligen att ignoreras för det finns ingenting att vinna på att invadera dem.

Det är ditt beslut vilken väg du tar. Det är en fråga som du inte kan kringgå. Du bestämmer om du lever i en värld där sanning, kärlek och harmoni kommer att vara normen, eller du väljer att förbli de Mörka kontrollanternas slavar som inte ser dig som en Varelse av Ljus utan är där endast för att tjäna dem. Ert ljus skulle släckas ut för evigt. Ni skulle leva som robotar, utan en själ, utan medkänsla, i mörker. Titta på era nuvarande trossystem. Undersök dem riktigt noga med ett ärligt och öppet sinne. Ta ett steg tillbaka från de kontroller som placerades där av familjen, liksom de som ni trodde hade ert bästa intresse för ögonen. Fatta dina egna beslut om vilken väg du skall gå. Detta är ditt liv. Beslutet är ditt allena. Du föddes inte in i ett trossystem. Du gavs en fri vilja – använd den! Fortsätt att skicka kärlek och ljus till alla, även till dem som försöker förstöra dig. Det är fantastiskt hur det kan förändra ditt liv till det bättre. De goda kommer att dras till ditt ljus och det kommer att slå tillbaka De Mörka. Vi arbetar ständigt med att återställa Ljuset till er värld. Det finns team på båda sidor av livet som bistår och hjälper till med detta.

Du har nu fått mycket att tänka på. Du har beslut att fatta och människor att möta. Du är mycket dyrbar för mig, min älskade. Jag finns alltid vid din sida.

Din beundrare, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge