Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 28 december 2014

Montague Keen - 28 december 2014

Livets hela struktur, såsom ni känner den, håller på att falla isär. Den är nu exponerad. Förvirringen flödar över, för allt som ni trodde på blottläggs nu framför er: FALSKHET ända in i kärnan! Mänskligheten har varit offer för den största bluffen i Universums historia. Ni, mina vänner, är de som valts ut till att avslöja sanningen och få bort de korrupta från deras positioner och kontroll.

Det är dags att se illusionen för vad den är och omstrukturera livet på Jorden för mänskligheten. De som tvingade sig in på planeten Jorden, manipulerade sin väg in i positioner av makt över hela världen och ändade på den sanna historien om människan för att den skulle passa dem själva, måste nu förbereda sig för att lämna Jorden samma väg som de tvingade sig in på den.

De kan aldrig höja sin medvetenhet. De kommer alltid att stanna kvar i den tredje dimensionen. Det är därför de lägger ner så mycken möda på att hålla så många av oss som möjligt i 3D – alltid där för att tjäna dem. Tråkigt nog är många bland er för rädda för att engagera er i sanningen och flytta er framåt i utvecklingen. Ni har köpt in er i kontrollsystemet, så ni kanske måste leva ut resten av era liv på Jorden i 3Ds nivå.

Kampen i rymden hålls fortfarande borta från er, men den kommer snart att bli synlig för alla. Striden om era själar är obeveklig, och detta är uppenbart för alla som är vakna. Många av er har bestulits på era frekvenser, men det är ni totalt omedvetna om! Det gör er helt kontrollerbara och underdåniga och detta gör det enkelt för Kabalen att använda er som slavar för att attackera dem som försöker att väcka upp er så att ni kan se kontrollsystemet.

Ni sålde era själar utan att förstå att ni gjorde det. Kabalen har planerat allting under de senaste 2 000 åren. Det enda de inte räknade med var UPPVAKNANDET som nu skett. De trodde inte att människor kunde höja sitt medvetande så att de skulle kunna se klart vad som hade pågått under så många år.

Allting på TV, i tidningar, er utbildning, er mat, vatten och luft etc har planerats för att hålla er kvar i den tredje dimensionen. All den historia ni fått lära er är osann – totalt falsk! Ingenting – och jag repeterar: ingenting – började i Östern. Det började i Väst. Denna ENDA sanning avslöjar att allt ni har lärt er är en fullständig fabrikation.

Kabalen uppfann religionen och de skrev Bibeln för att se till att ni accepterade deras konspiration. Kristus levde långt innan den romersk-katolska religionen någonsin existerade. Ingenting de påstod vara ”evangelium” är sant. De skapade en historia om Kristus som inte är sann: det fanns inget stall, inget kors och ingen nationalitet.

Stora ansträngningar görs på denna sida av livet för att rädda mänskligheten och planeten Jorden. Vi assisteras av välvilliga varelser från andra planeter och av uppvaknade själar på Jorden som ägnat sina liv åt just detta syfte. De, vars syfte är att hjälpa oss, har obevekligt attackerats med vapen som ni inte har en aning om. Kabalen har långt mer sofistikerade vapen än vad ni har kunskap om. Ni känner bara till skalära vapen och mikrovågsvapen etc.

När de inom Kabalen färdas någonstans så använder de inte metoder som är kända av människan. De kan förflytta sig i en hastighet som skulle få er att häpna – er okunnighet håller er på plats. Sanningen är att ni lever i en värld ni inte vet någonting om. Kabalen kan till och med läsa era tankar, så de är alltid ett steg före er. Tills ni vaknar upp och står tillsammans som ett kommer ni att fortsätta vara hjälplösa.

Det irländska folket har insett detta faktum. De har samlats för att göra de förändringar som krävs och de kommer att lyckas med det. Be för dem som försöker att leda er ut ur mörkret. En del går igenom de mest fasansfulla upplevelser, inklusive kemikalier i maten och vattnet, och även implanterade objekt.

Godartade objekt kan användas för att implantera mörka energier såväl som tankar och objekt som är helt främmande för den berörda individen. Dessa människor behöver er hjälp för de kämpar för att bryta sig loss från denna mörka kontroll. Så snart ni har tagit tillbaka kontrollen över er planet, och tar bort allt som är mörkt och korrupt, så kommer allting att bli återställt.

Befria er från kontrollens bojor! Kom ihåg att Kabalen inte kan existera i Ljuset, så stråla ut ert ljus och dela det med alla dem som bebor er planet. Då kommer ni att återställa fred på er planet. Detta är allt ni behöver göra. Kabalen är rädd för ert ljus, för det är kraftfullare än deras vapen. När ni gör detta så kommer vi i andevärlden att vandra bland er igen och hjälpa er att återställa harmoni.

Det var en stor insats från Kabalens sida för att förhindra vårt Center på Irland. De fruktar uppvaknandet hos det irländska folket och att de skall inse SANNINGEN OM VILKA DE ÄR. Centret måste ske eftersom det kommer att leda andra länder till att göra detsamma och komma samman och ta bort allt som är korrupt. Irland kommer att leda vägen. Vi kommer att ha Center över hela världen därför att människor kommer att behöva hjälp med att anpassa sig till ett helt nytt sätt att leva.

Mina kollegor och jag här i den andliga världen önskar tacka alla dem som fortsätter att ha tro på mitt arbete med Veronica. Vi vet att det är nödvändigt och det kommer att fortsätta. Kärlek kommer att vägleda er på vägen framåt. Det finns ingen plats för hat, för sådana attacker skadar själen. Din själ är evig, allt annat är tillfälligt.

Var beredda på att göra upp planer för när Kabalen lämnar Jorden. Ni måste vara redo att klara av röran som de kommer att lämna bakom sig. De kommer att förstöra så mycket de kan när de lämnar. Mänskligheten har förstört deras plan att ha en egen planet med endast några få människor till att tjäna dem – en planet utan ”värdelösa ätare”. Sedan skulle de ha kunnat leva i sin riktiga och sanna form utan behov av att hantera en människoliknande kropp. De skulle bara kunnat vara sig själva, fria att se ut som de som de egentligen är.

År 2015 är på väg att börja. Kommer du att ta ett beslut att sprida ljus och kärlek till alla inom mänskligheten? Kommer du att stå tillsammans med dina medmänniskor för att ta bort allt som är mörkt och korrupt från Jorden? Gör allt du kan för att hjälpa till att skapa en bättre framtid för hela mänskligheten. För en framtid som är fri från korruption, borttagande av skadliga kemikalier i mat, vatten och luft och mediciner och så vidare? Börja göra upp planer för hur du skulle vilja att livet på Jorden skall vara.

Får jag be er förstå att Veronica går igenom en mycket svår tid just nu när hon måste handskas med både attacker och sömnbrist. Hon oroar sig för vänner som hållits fängslade av Kabalen. För detta är Kabalens sista uppträdande, och de slår mot alla som de anser står i vägen för dem. Striden har blivit ganska så ondskefull.

Sänd kärlek till den man som kämpar för att befria sig själv från Kabalens bojor. Han valde att få uppleva mörkrets djup innan han återvände till Jorden för att han skulle kunna känna empati för andra som upplevt detsamma. Se fram mot framtiden som du håller på att skapa. Se till att den kommer att bli fridfull och harmonisk för alla som bor på Jorden.

Mitt hjärta går till dig Veronica för jag vet vad du går igenom. Det är inte lätt. Det är en svår och smärtsam väg, men vi kommer att uppnå det vi föresatt oss att uppnå. Vi är tre i ett och när en är sårad är alla sårade. Detta kan inte ändras på, för det har varit så sedan innan tiden började. Vi tre har arbetat framgångsrikt tillsammans under många livstider och vi kommer att fortsätta att göra det.

Vi omger dig med kärlek och ljus, min kära.

Som alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge