Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 7 april 2013

Montague Keen - 7 april 2013

Så många av er är både nedtyngda och förvirrade känslomässigt sett. Total utmattning övermannar er utan förvarning, med vågor av värme som sprider sig genom kroppen. Dessa symtom är en del av övergången till högre dimensioner. Era kroppar anpassar sig till de nya energierna som strömmar in. Vet att slutresultatet är precis det ni alla har väntat på. Blockeringarna som användes för att hålla er under kontroll, och göra er fogliga, har nu tagits bort. Detta kan inte göras snabbt för det skulle vara för mycket för er att hantera. Vet att dessa störningar leder till frihet, fred och kärlek såväl som ett avlägsnande av de Mörka krafterna.

Allting går enligt planen. Tidpunkten för dessa förändringar är nu den rätta. Min kära Veronica, den utmattning som sänker sig ner över dig helt utan förvarning eller varsel är skrämmande. Det behövs bara att du vilar och anpassar dig till den. Den Mörka Kabalen använder ert väder, och allt annat de har till sitt förfogande, för att orsaka ekonomiska problem och rädsla i ett sista, desperat försök att hålla fast vid sin kontroll. Deras triumfkort är naturligtvis bankerna. De använder det för att förstöra hela länder.

Titta på hierarkin inom banksystemet. Det är den som finns i toppen på pyramiden som bestämmer spelet. Är de en del av den mänskliga rasen? Detta är en fråga som måste få ett svar, för om de är det skulle de inte kunna göra det de gör! De har ingen som helst respekt för den mänskliga rasen. Det är dags för mänskligheten att vakna upp till det faktum att den överglänser Kabalen. Folk måste sluta upp med att tjäna denna Kabal, för genom att göra det så hjälper de till med att förstöra den mänskliga rasen!

Stå upp och låt er räknas med. Var de kraftfulla varelser som (djupt inne i era hjärtan) ni vet att ni är. Var vaksamma och kontrollera noga den mat ni äter och vad ni dricker och, mycket viktigt, den medicin ni tar. Ta ansvar och acceptera inte bara det ni får veta. Studera de så kallade sidoeffekterna. Det finns inget sådant som sidoeffekter, men det finns EFFEKTER. Det handlar om era dyrbara liv här! Ni har förblindats av så mycken propaganda under så lång tid att ni har blivit som zombies, ni bara accepterar allt ni får höra från dem vars enda önskan är att påskynda ert frånfälle.

Detta är en del av Kabalens plan att skapa den värld de önskar sig. Det inkluderar inte majoriteten av er. Det är därför jag uppmanar er att ta kontroll över era liv. Vakna upp till de verkliga fakta om livet på er planet. Lita på mig när jag säger att saker och ting inte är så som ni fått veta. Ni har aldrig fått höra sanningen om någonting. Titta med klara ögon på dem som håller er i mörker och träldom!

När goda människor samlas i enhet och för att dela med sig av sanningen så letar Kabalen upp dem och påpekar en svaghet av något slag. Sedan kan de överskugga den personen eller de personerna för att störa och iaktta vad som görs, och de noterar dem som är involverade. De inom Kabalen är mästare på detta beteende och har århundraden av praktiserande.

Det är därför de har varit vid makten så länge. Det är svaga människor som är ansvariga för detta, särskilt de med store egon som söker makt och status över alla andra. Kabalen kan infiltrera även de mest säkra grupperna. Så skydd är viktigast. Se till att ni är skyddade hela tiden. Ta aldrig någonting för givet, för ni har för mycket att förlora.

Ni har nu möjligheten att skapa en värld som respekterar hela mänskligheten såväl som djur och växter. Ni får hjälp från den andliga världen och era vänner från andra planeter, så ni är verkligen inte ensamma. Ni kan göra det, och ni kommer att göra det. Den enda religion som kommer att överleva är den av KÄRLEK. Allt annat är falskt, eller baserat på kontroll och falskhet, och kommer att försvinna spårlöst. När de falska, yttre tecknen på makt tas bort så kommer ni att se dem som kontrollerade er i deras nakenhet och ni kommer att fråga er själva hur ni någonsin kunde ha trott på och tjänat sådana människor.

Masshypnos användes, och används fortfarande i denna dag genom TV, för att hålla er underdåniga och under kontroll. Så snart ni förstår hur det görs så påverkar det er inte längre och ni blir vakna och medvetna. Ännu en gång säger jag: ingenting är så som det verkar vara! Ni har ingen tid att förlora. Det är nu dags att återge sanningens ljus och rättvisa till er värld.

Nätet av lögner som användes för att hålla sanningen borta från er kommer snart att avslöjas. Hur många av er vet att De modigas land, Frihetens land som de sjunger om ingalunda är fritt. Kontrollera era fakta: saker och ting är inte vad ni fått lära er attde är. Det är alltsammans ett spel för att hålla er blinda för verkliga fakta, och det har fungerat under alla dessa år, tills några av er började vakna upp och se hela bilden.

Vatikanen styr allt. Detta är själva grunden, så ta det därifrån. Alla dessa religiösa krig var bara spelen för att gallra ut befolkningen i världen och hålla alla under kontroll. Den har kontrollerat all den verkliga kunskapen. Allt finns där, undangömt för mänskligheten. Fråga er själva: VARFÖR?

Det är nu dags att titta allvarligt på alla dessa INSTITUTIONER. Hur började de och vad är deras syfte? Tjänar de mänskligheten? Ni kanske blir förvånade över en del a svaren ni hittar. Dessa frågor måste ställas för ni kan inte längre blunda för vad som pågår i er egen värld. Det är ert ansvar att ställa dessa frågor och agera ansvarsfullt på vad ni finner. Det är lättare för mänskligheten att komma tillsammans nu än vid någon annan tidpunkt i historien.

Anslut er än en gång till era heliga platser för det kommer att frigöra de underbara energier som har varit snärjda av Kabalen. De finns fortfarande där, men de behöver frigöras. Allt finns där, dolt fast uppenbart. Man är bara blind för det. När ni samlas på dessa platser kommer ni att bli upplyfta och fulla av energi. De finns överallt och de väntar på att ni skall erkänna dem ännu en gång.

Vägleds av ert hjärta hela tiden för det kommer inte att leda er vilse. De av er som har ett viktigt arbete att göra vid den här tiden kommer att tycka att ni lider av en nästan outhärdlig stress och oro. Fråga er själva vem eller vad som orsakar det. Finns det ett mönster i det? Det finns människor som kommer med leenden, som erbjuder vänskap och råd, vars enda syfte är att hindra er från att följa er sannings väg. Fall inte för detta. Ifrågasätt allt och alla. Var vakna och medvetna, för ni har inte råd att ta chanser. Sådana människor är ärkemanipulatorer, de är experter på att se varje svaghet och sedan använda den för att smickra och kontrollera sina offers tankar och sinnen till underkastelse. Du, min kära Veronica, har observerat detta i aktion mer än en gång. Jag vet att det äcklar dig att veta att vissa människor kan sjunka så lågt.

Känn din fiende! Var vaksamma och skydda er själva. Vet att ni är på rätt väg och att ni kommer att segra. Ni kommer att återställa ljuset. Mänskligheten kommer att bli en enhet, var och en en del av det hela, med inga fler delningar och separationer. Fred kommer att återställas. Detta är ert syfte.

Jag vet att många av er har bombarderats med negativitet. Men detta beror på att Kabalen fruktar er. Var där för varandra, lyssna, stöd och hjälp varandra till att förstå vad som sker, och varför det sker. Vet att ibland är det så att ord som kommer ut ur deras munnar inte är deras egna. De kommer inte att ha något minne av vad de sa. De har använts för att skada och göra er upprörda, så ni måste ta ett steg tillbaka från det och försöka ignorera det.

Sådana personer skall man bara tycka synd om och ge stöd åt, för de lider och de förstår inte varför de gör det. De behöver få se vad som görs mot dem och varför det görs. Sedan kommer de att hitta styrkan för att vägra att vara en del av det. Allt är en del av vägen, min kära.

Var stark och vaken och medveten hela tiden. Jag finns här för dig, min kära. Jag kommer aldrig att lämna dig.

Alltid din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge