Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - February 27, 2011

February 27, 2011

Då du utvecklar dig så kommer fler och fler människor träda fram för att assistera oss, där var och en för med sig sin egen speciella expertis och specialist kunskap. De samlades i vårt hem under fyra dagar för att dela med sig och ha en gemensam erfarenhet. Energin i vårt hem var spektakulär, det är minsta man kan säga. Du Min Kära, fick Mer Ka Ba i 3D med 8 Punkter, precis som jag bad om strax efter att jag gick bort. Du ställde dig själv frågan ”Hur visste Gordon att jag behövde detta”. Mina Kära, vi viskade några ord i hans öra. Hans förbindelse med vårt arbete har blivit etablerat utav oss i Nätverket. Bitarna till det stora puzzlet faller nu på plats. Uppvaknandet ökar sin framfart, varje land söker Sanningen. Då den Mörka Kabalen orsakar oroligheter och folket reser sig för att avsätta Despoterna som Kabalen har hållit vid makten i åratal så väljer de noggrant andra despoter, och en del av dem är till och med värre än de som avsattes. Målsättningen med det hela är att skapa en ursäkt för att invadera Iran. För att Kabalen skall kunna hålla sig vid makten krävs att blod spills, de bryr sig inte vems blod det är, och arméer skapas för just detta ändamål. Ni har blivit upplysta om att det finns mycket få Kärnvapen, men de låtsas att många länder har dem och att de är ett hot mot freden och måste därför begränsas. Det är en myt som har skapats för att skapa rädsla. Deras förmåga att skapa rädsla angående massförstörelsevapen kommer inte att accepteras. Folket har nu vaknat upp inför sådana häpnadsvärda lögner och de kommer att vägra att falla för det återigen.

Var aktsamma när religionerna pratar om Gud. Ni behöver ställa frågan om det är Gud av Kärlek och Ljus eller är det Lucifer som ser sig själv som Guden av Hämnd, Helvetets eld och Fördömande - den som är van vid att kontrollera folket. Guden av Kärlek är den Yttersta Varelsen, han som inspirerar Kärlek och Medlidande hos alla Själar som söker Fred och Sanning. Statusjagandet kommer att ses som ett knep för att hålla er sysselsatta och för att kontrollera er att hela tiden önska till er själva större rikedomar och högre positioner. Det gör er inte lyckliga med meningsfyllda liv, bara Kärlek gör det. Omvärdera era värden, se till era liv, var hamnar Kärleken i er lista av prioriteter.

Den Nya Världsordningen har Planer på att skapa Holografiska Bilder i skyn så att folk leds till att tro att de ser infriandet av gamla profetior. De vill visa UFOs och Flygande Tefat som inte är verkliga. Tillräckligt med sanningar kommer att visas för en naiv värld för att få dem fast i sin stora Lögn. De kommer att låtsas att det är Gud av Kärlek som uppfyller gamla löften när det i själva verket är Den Nya Världsordningen. Det är Bedrägeri och Förförelse på en stor skala. Det kommer att vara övertygande och livsliknande. Det kommer att vara en kombination av Antikrist, Stjärnornas krig, Elektromagnetisk Utstrålning och Hypnos på en stor skala. De har tänkt på allt i deras slutliga försök att ta kontroll över er värld. Vi kommer inte att stå och titta hur detta händer, vi kommer att guida och skydda all som går i Ljuset. Min Kära, det kan förefalla som att jag predikar jämmer och elände. Min ända intention är att skydda och varna för dessa Ondska dåd så att ni inte blir alarmerade av sådana händelser. Jag skulle kunna skriva varje söndag om hur härligt det i livet efter döden, medan de på Jorden som jag älskar försöker att klara av sådana förskräckliga händelser då de kämpar för sin överlevnad under dessa mörka Tider. Ni är nästan vid slutet av tiden, som ni känner till det. Transformeringen kommer att göra allt värt ansträngningen och ni kommer snart att glömma bort de dåliga ögonblicken och kommer att glädjas då ni kommer samman i Kärlek och Harmoni. Den manliga energin med stora Egon kommer att förlora allt de har eftersträvat under århundraden. Det kommer att blekna framför deras ögon.

Den feminina energin kommer återigen att ta kontroll för att skapa en fredlig värld, där alla kommer att erfara Frihet och Fred. Det kommer att finnas mat och assistans för de länder som aldrig hade an chans i den gamla regimen. Frihet, verklig frihet kommer att bli normen. Det är framtiden som ni nu skapar. Era vänner från andra Planeter är redo att assistera med deras avancerade kunskap i livets alla områden som ni kommer att behöva förbättra. Alla kommer att gynnas av detta. Planet Jord har hållits tillbaka. Information om andra Planeter och deras Invånare har hållits hemligt så att ni inte skulle undersöka vidare. Det har alltid vetat att Varelser från andra Planeter har besökt Jorden och lämnat gått om bevis på detta genom tiderna. Det Mörka Kabalen har skjutit ned skepp från andra Planeter och allt har hållits hemligt från er. De vill inte att ni känner till sanningen att Universum är bebott, då de är rädda att förlora kontrollen. Snart måste det återgå till den planet som de kom ifrån, då Jorden inte längre kommer att tolerera dem. Jag har alltid sagt att sanningen kommer att sätta er fria, fria att resa till delar av världen som ni aldrig har tillåtits att känna till och till andra planeter. Alla förbud kommer att lyftas. Allt som Kabalen har satt på plats kommer att försvinna för alltid. Våra världar kommer samman. Kärlek kommer att ensamt råda. Och ni, alla ni som har arbetat så hårt, som har stått ut med kritik och missbehandling för att få er att ramla av er väg kommer att se era drömmar uppfyllda.

Ja, dessa svåra tider kommer inte att fortsätta. Vet hur viktigt arbetet är som ni utför. Skapa Kärlek varhelst ni går och visa kärlek till alla som ni stöter på. Tack min älskade för allt som du gör för att uppfylla våra drömmar. Jag kommer alltid att vara din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge