Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - August 26, 2012

Montague Keen - August 26, 2012

Veronica, min kära, resultatet av våra ansträngningar med att förhindra ett Tredje världskrig blir mer uppenbart för varje dag. Kabalen har blivit ganska desperat. Folk talar ut och avslöjar vad Kabalen har gjort för att förstöra och kontrollera mänskligheten. Vissa kan inte längre klara av skulden de känner för vad de tvingades att göra när de var under kontroll av Kabalen. Många försattes i situationer där satanisk misshandel gjordes fullt acceptabelt.

De var dumma nog att ge efter utan att veta att allt blev inspelat och användes emot dem för att tvinga dessa så kallade ”respektabla” människor att lyda Kabalen eller bli ruinerade av exponering. Denna formel har fungerat i generationer och den fortsätter än i denna dag. De fås att tro på att de tillhör en ”exklusiv klubb”. De gjorde Lucifers tecken för att visa att de är glada att tillhöra den. De ser sig själva som överlägsna de mindre, umbärliga dödliga.

Mänskligheten kan inte så lätt svälja lögnerna längre. Det är så skönt att se hur många som har vaknat upp till verkligheten. De ser nu tydligt när någon ljuger för dem. De smartaste bedragarna och förfalskarna är inte längre säkra från exponering och upptäckt, då sanning och ljus gör framsteg oavsett Kabalen som nu är utsatta för första gången, vilket exponerar deras onda komplott.

Mänskligheten vaknar upp till detta stora bedrägeri och börjar se klart dem som har svikit och förrått dem och medvetet överlämnat er till era förtryckare. De är skyldiga till förfalskning av er världs historia och har ersatt den med en väv av LÖGNER som de noggrant har bevakat. Hemligheten om detta bedrägeri har nu insetts.

Det är Irland och det irländska folket som har lidit mest och som fortsätter att lida än i dag på grund av detta bedrägeri. De forntida irländarna, som lyckligtvis bosatte sig i andra länder och delade med sig av sin stora kunskap, har utplånats från era historieböcker. På den tiden visste man vad Vatikanen var kapabel till. Människorna var orädda och säkra på vem de var. Det tog en hel del för Vatikanen att förstöra och kontrollera det irländska folket. Nu när sanningen läggs fram för dem kan de se tydligt vad som gjordes mot dem, och mot hela mänskligheten, som ett resultat.

Alla på planeten har fått lida som ett resultat av vad som gjordes mot dem. Det är nu dags att rätta till det som var fel. Det är häpnadsväckande att detta bedrägeri kunde pågå under så lång tid utan upptäckt. Propagandan, använd för att skapa ett falskt intryck av allt, var noga planerat och genomfört. Se inte på dem ni leddes till att tro var era överordnade efter vägledning. Det är upp till var och en av er att ta ansvar. Sök sanningen själva. Ni har blivit så dåligt behandlade och misshandlade för att tillfredsställa girigheten hos Kabalen.

Ni har nu bevis på att många bankirer blivit arresterade och tvingade till att svara för sina dåd, men det finns ingenting om detta i press eller TV. Fråga er varför denna information hålls borta från er. Detta är bara ett exempel på kontrollsystemet som ni har accepterat tills nu. Ni förtjänar sanningen. Ta tillbaka er makt. Tillsammans är ni oslagbara! Det skänker oss en stor glädje att se när ni kommer tillsammans och delar med er av kunskapen och stöder varandra under de sista stegen i transformationen.

Jag önskar att vi kunde dela våra planer med er, men det är viktigt att vi håller dem hemliga just nu. Ni har alla gått igenom så mycket och vissa har blivit allvarligt prövade ibland. Ni har stått fast i vetskapen att sanningen kommer att göra er fria. Allting kommer att rättas till i er värld och freden bli återställd. Mänskligheten kommer att leva tillsammans i harmoni, precis som i forna tider. Vad ni har fått genomleva kommer att ses som den mörka medeltiden.

Skratt skapar en underbar energi. Det är det bästa medicinen. Ni kommer inte att finna rädsla där det finns skratt. En familj som skrattar tillsammans håller ihop. Ni är alla delar av ett stort team. Det spelar ingen roll vilket land ni lever i, ni är alla ett i era ansträngningar för att ta bort Kabalens kontroll för alltid. Många är skyldiga er tack för sina liv, för ni var modiga nog att exponera Kabalens planer för Olympiaden i London. De kunde inte genomföra sina planer att döda tusentals oskyldiga människor. Det år så effektiva ni är!

Ni kommer att lyckas: tvivla aldrig på det! Ignorera de barriärer som utan tvekan kommer att placeras framför er för att ni skall känna er dumma för att ni tror på att sanningen kommer att triumfera över ondskan. Det fordras en stark karaktär för att stå upp för vad man tror på, oavsett Kabalens ansträngningar att snärja en. Kom ihåg vem du är och varför du är på Jorden vid den här tiden.

Snart kommer ett av de stora kontrollsystemen att falla. Sedan kommer hela korthuset att rasa ihop. Kom ihåg, min kära, när jag först gick över till andevärlden och jag sa detta så tvivlade du på att detta skulle kunna inträffa. Nu vet du utan några tvivel att det är bara en tidsfråga innan det kommer att falla sönder. Det kommer att förintas utan ett spår och försvinna från Jordens yta, dess skräckvälde är äntligen över. Det var ansvarigt för mycket av det som var ont och korrupt. Död och förstörelse var dess byggstenar och dess girighet hade inga gränser.

Endast de som fortfarande befinner sig i ett hypnotiskt tillstånd väljer att förbli okunniga om sanningen, och snart kommer det att bli uppenbart även för dem. Nu måste ni möta den fruktansvärda sanningen om vad som gjordes mot mänskligheten för att hålla er i ett tillstånd av okunnighet. Du kommer att bli förvånad när du ser vad dina ansträngningar åstadkommer. Framtiden är er. Njut av äventyret!

Saker och ting går nu snabbt framåt och det är svårt att hålla takten med allt. Du kan bara göra ditt bästa, precis som du alltid gör. Men jag vill att du Veronica tar dig tid att vila också. Var beredd, min älskade.

Din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge