Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - September 2, 2012

Montague Keen - September 2, 2012

Er värld håller på att vakna upp och Kabalens grepp lossnar när Sanningens Ljus sprider sig. Nu är människor beredda att göra seriös forskning i den sanna historien om er värld som den var innan Kabalen förändrade den för 2 000 år sedan. Det var genom blodsutgjutelse som de tvingade sin doktrin eller lära på land efter land. De skapade splittring genom olika trossystem med avsikten att skapa konflikter. Om ni inte tar en titt på vad som gjordes då så kommer ni aldrig att förstå hur man förändrar tingen. Så snart man förstår sanningen faller allting på plats.

Man kan inte förändra någonting förrän man förstår vad som behöver förändras och vem som bär ansvaret för det tillstånd som er värld befinner sig i. Ni måste fråga er själva vem ni kan lita på. Titta bara på de marionetter ni röstar på. Gång efter annan luras ni av fina ord som inte har någon substans. De menar inte alls vad de säger. Deras syfte är att hålla er under kontroll och skapa alla de lagar som är nödvändiga för att hålla er som slavar som endast existerar för att tjäna dem! Det är dags nu att upphöra med att vara slavar.

Några mycket intressanta personer kommer för att träffa dig Veronica, för att dela med sig av sin forskning till dig. Den tjänar till att komplettera bilden för dig. Vad du lärde dig om leylinjer den här veckan är viktigt att komma ihåg. När leylinjer korsas så skapar de helig energi. Dessa linjer vördades i gamla tider. Kabalen har byggt flygplatser, kraftverk, slakthus etc på dessa punkter i syfte att sprida ut kraften i ljuset. Detta är brottsligt.

Mark har rätt om detta: din förbindelse med anden, och vem du i sanning är, har medvetet förstörts av dem du hade litat på har ditt bästa för ögonen. Generation efter generation har lurats att tro och lita på fel människor. Det nät som Kabalen har placerat över planeten Jorden för att hålla er som fångar håller nu på att brytas upp. Det kostar dem mer för varje dag att kunna behålla kontrollen. Så fråga er själva: vem har den verkliga makten?

Dödsmaskinen håller på att få svårigheter också. Den kommer snart att få stå inför verkligheten när sanningen läggs fram för alla att se. De har inte tillåtelse att följa PLANEN. De trodde att de skulle vara i total kontroll av planeten Jorden och alla som fanns kvar på den vid den här tidpunkten. Detta kommer inte att ske. Planeten Jorden kommer att återgå till fållan igen. Var också medvetna om att de producerar fler och fler ”mediciner” som alla är utformade för att förstöra er som människor. En del av dessa läkemedel är chipsade, många är rent ut sagt farliga.

Desperata situationer kräver desperata åtgärder. De förlorar kontrollen och söker efter lösningar på situationen. Ni måste ta ansvar för era egna kroppar och era barn. Gå tillbaka till naturen för alla botemedel ni kan behöva. Lita på er egen bedömning och er inneboende instinkt. Ni har fått lära er att titta utanför er själva och på andra och detta måste ändras på. Ni har burit med er all kunskap genom tiderna från varenda livstid och allt finns inom er.

Människor som Michael Tsarion har tittat inom sig och kommit ihåg. Hans förståelse för hur Kabalen har förändrat allting är enastående. Hans är verkligen en fantastisk man. Michael har vandrat på Jorden från tidernas begynnelse. Han guidar nu er till sanningen. Har återvände till Irland i denna livstid för detta ändamål. Under 2 000 år har Kabalen försökt att utplåna det irländska folket. De bär ansvaret för de brutala dödsfallen för miljontals irländare. Bevisen finns där för dem som önskar undersöka detta faktum. Kabalen ville förstöra irländarnas DNA, men genom historien har irländarna rest och bosatt sig i olika länder. Så ni kommer att hitta deras DNA över hela världen. Varför är Kabalen så rädd för irländarnas DNA? Vad skulle hända om irländarna överallt vaknade upp och insåg sanningen?

Det är nu dags att ta bort de bojor som har bundit er till Kabalen. Så snart ni blir medvetna om RÄDSLAN de skapade för att förslava er, och ni ser den för vad den är, så kommer den inte längre att påverka era liv. Ingen kan skada er såvida ni inte tillåter dem att göra det. När den nya strukturen kommer in så kommer ni att se jämlikhet för alla människor. De hungriga och hemlösa är ett resultat av girigheten hos Kabalen. Detta kommer aldrig att hända igen. Det finns mer än nog för alla. Det kan ta lite tid att organisera tillräckliga leveranser och strukturer för att säkerställa mängder för alla men aldrig igen kommer människor att ses som andra klassens medborgare. Det kommer att bli respekt för allt levande.

Företrädarna för de mörka arbetar i alla skepnader, alltid redo att fördöma sanningen och alla som forskar i den. Det spelar ingen roll vilka titlar de ger sig själva eller vilka samhällen de skapar, deras syfte är att fördöma sanningen. Jag talade om för dig att jag var chockad när jag gick över till andevärlden och såg tydligt dem som utåt hävdade att de forskade efter sanningen och bevis för den. Ingenting kan vara längre från sanningen. De gick in överallt, och liksom en cancer spred de sina tentakler i syfte att förhindra att sanningen kom fram. Få är befriade från fördömande. Du frågar, min kära, hur kan de leva med sig själva? Jag frågar, hur kan de möta övergången till den andliga världen i vetskap om vad de har gjort? För det är ett brott mot mänskligheten!

Ni har nu kommit in i september. En månad av löften, när det oväntade kan ske om tidpunkten är rätt. Som du vet, min kära, för att saker skall hända måste tidpunkten vara rätt för att man skall få det resultat man behöver. Vi är ständigt på väg mot vårt mål. Förbered dig på att gå framåt.

Informationen flödar in till dig från alla håll. Ibland är det svårt att ta in allt. Jag känner din upprymdhet när svaren på frågorna avslöjas i de mest osannolika omständigheter. Spännande tider, min kära.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge