Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - October 24, 2010

October 24, 2010

Spänningen höjs runt om i er värld när som sanningen avslöjas och ett uppvaknande sker, det är en glädje att se min kära, vårt arbete, kombinerat med andra uppväckta själar har åstadkommit detta, och ni står vid dörren till fullt medvetande. Då allt fler slutar att följa det korrupta systemet som har hållit er fängslade och kontrollerade under århundraden så ser ni Ljuset av frihet, Kärlek och Fred för alla men. Se bara till dem som omfamnar Ljuset. Det finns de som kallar sig själva Fysiska Forskare, som är skyldiga till att ha förhindrat er från att känna till sanningen. Det är därför som jag har bett dig att inte ha något att göra med dem som jag har arbetat med och som försökte att förhindra att mitt arbete någonsin kom ut. Kom ihåg min kära, när jag låg i sjuksängen efter min hjärtoperation, så konspirerade de emot mig, de lyckades nästan med att förhindra att Scole rapporten, som jag hade arbetat så hårt med, att den blev utgiven, även de som låtsades att de stödde mig gjorde sitt bästa för att förhindra publikation och bara efter motstånd tillät de mig att publicera den som en del av SPR protokollen, inte i ett bokformat som jag hade önskat. Vi har alla breven som var skrivna vid den tiden och den var en tuff lärdom för oss båda, se inte på vad de säger, deras handlingar i sig själva avslöjar sanningen. Jag är ledsen min kära att alla dessa förskräckliga minnen kom fram igen för dig i samband med bortgången av David Fontana. Han måste nu acceptera verkligheten av livet efter döden, det var inte precis vad han hade förväntat sig, döden är en vacker upplevelse, en som ni alla kommer att uppleva en dag.

Låt oss ta upp viktigare frågor, min kära, den Mörka Kabalen kämpar för sin överlevnad då er värld vaknar upp, de är ganska desperata. Det har obarmhärtigt styrt världen utan hänsyn till Mänskligheten. De har ignorerat lidande som deras plundrade har orsakat. Deras rikedomar kommer inte att rädda dem. De har tryckt pengar som inte existerade, och tog sedan betalt i form av ränta, deras handlingar har förstört Länder likväl som människor som förslavades av dem. Var och en av er är medvetna om förändringarna som äger rum, ni kan känna det i er Själ. Det finns mäktiga Energier som omsluter er värld, ni tror inte längre på lögnerna om ”fiender som kommer att attackera era länder”, detta har använts under hela er historia och det fungerar inte längre. Ni är en del av den Gudomliga Planen för att rädda Planeten, och ha medlidande med dem som fortfarande har problem med att förstå vad som händer, led dem varsamt framåt. Vi har Portaler rund om i världen, vi kommer att använda dessa för att visa oss själva, vi kommer att stöda och guida er. Ni kommer att guidas till all den nödvändiga informationen för att göra de förändringar som krävs för att nå Fullt medvetande. Ni träder in i Åldern av Upplysning, rädsla och oro kommer inte längre att existera, de var Kabalens redskap. Ni kommer att se på familjerna och Institutionerna som förslavade er värld, och ni kommer att fråga er själv hur ni kunde ha trott på deras lögner. Ni kommer att lära er att se saker såsom de verkligen är, inte såsom ni är tillsagda att de är. Det är dags att vakna upp, känna den Gudomliga Kärleken som omger er. När er härskare förlorar sin makt kommer ni att se dem för vad de är, då till sist kommer ni att se den verkliga Makten som finns hos er, ja hos var och en av er. Ni är en Varelse av Ljus vars Ljus förmörkades av Kabalen, när ni upplever att ert Ljus återkommer, så kommer ni att se er värld som det vore första gången. Ni kommer inte längre att äta mat som är förorenad, sjukdomar blir blott ett dåligt minne. Vi i nätverket har planerat denna Transformering in i sista detalj.

Alla de som har byggt sitt välde av Korruption kommer att försvinna i dimman. Familjerna som plundrade och rövade och levde från rikedomarna på er värld kommer att återföra allt som var plundrat, Rättvisa kommer att råda, äkta rättvisa och inte den sort som ni har upplevt. Ingen sitter ovan Gudomlig Lag, alla måste stå till svars för sina handlingar på Jorden eller i livet efter. Var och en av er måste fullborda ert Gudomliga mål. Lär er att säga till när ni ser orättvisor, kom ihåg att om ni håller tyst så ger ni tillstånd för det att fortsätta så ni blir delaktiga i det. Hitta er röst, Sanningen gör er fria, detta är er tid.

Jag är vid din sida under denna Transformering, din beundrande Make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge