Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 24 augusti 2014

Montague Keen - 24 augusti 2014

Ni är nu framme vi slutet på er kamp för ljus och sanning och ser nu resultaten från ert arbete med leylinjerna. Allt som var dolt kommer till ytan för att exponeras, och det finns en större förståelse för vad som gjordes för att hålla er i slaveri. Nu kan ni själva se vad ni behöver göra för att ta tillbaka det som är ert.

Min kära Veronica, du var chockad när du fick lära dig från MichaelTsarions video – THE ORDER OF THE BLACK SUN – Den Svarta Solens regler, att endast de som har vaccinerat sig har senare utvecklat cancer. Och vad exakt säger detta dig? Man litar på att ens läkare skall ge den vård man förväntar sig av honom/henne. Så fråga dig själv: Vem kan jag egentligen lita på?

Ni är skyldiga er själva att undersöka allt noggrant innan ni accepterar någon medicin alls. Michael Tsarion målar en mycket tydlig bild av vad som händer i er värld. Ta lärdom av vad han har avslöjat för det kommer att hjälpa er att överge den felaktiga tron att ni blir omhändertagna. Ni måste alla fatta beslut som kommer att påverka hur ni lever ert liv.

Ni lär er nu att de som ni lärt er att lita på och känner aktning för bara är ute efter en enda sak: att ta över er värld och avlägsnande av två tredjedelar av mänskligheten! Förr i tiden trodde man på all propaganda om krig och den absoluta nödvändigheten av att invadera ett annat land för att skydda folket. Om så är fallet, varför gör de då inte precis det – i Palestina t ex?

Vad ni bevittnar varje dag är en FÖRINTELSE: den totala förstörelsen av, inte bara landet, utan RASEN som kallas Palestinier! Vem är det som försvarar dessa stackars hjälplösa människor? Blundar ni för detta slaktande? Och om det är så – VARFÖR?

Fråga dig själv dessa frågor, för de kommer att hjälpa dig att se klart vad denna plan för förstörelse innebär.

Er värld måste förändras. Var och en av er måste bli den FÖRÄNDRINGEN. Det ligger i era händer. Vi här i andevärlden vill arbeta med er för att vi skall kunna skapa dessa förändringar. Vi hoppas att ni kommer att bidra till Centren som vi hoppas kunna skapa så att ni kan gå vidare in till en Ny Tidsålder med all den kunskap och hjälp ni behöver .

Som ni vet så kommer bankerna att falla snart. Pengar blir en sak från det förflutna. Ni har nu en möjlighet att använda dem väl genom att förbereda er för framtiden. Detta är er tid för förberedelse. Så snart kollapsen inträffar, till vilken nytta blir pengarna för er då? De kommer att vara föråldrade. Utnyttja dem nu genom planering och förberedelse för er egen framtid på Jorden.

Det finns inget trollspö. Ni själva måste förbereda er. Vi ber er vänligen att hjälpa oss att förvärva byggnaden på Irland. De andra Centren kommer att följa sedan. Men Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting! Så det måsta starta där.

Det finns en man på Jorden som behöver er hjälp. Han har blivit sinneskontrollerad, förgiftad, fått sömnbrist etc för att förhindra hans arbete på Jorden. Han är för närvarande på besök i USA. Kabalen försöker att hindra ett säkert återvändande. Han behöver att ni sänder er energi och ljus till honom, antingen genom meditation, böner eller vad ni än föredrar, för att han skall bli fri att kunna utföra sitt uppdrag. Det är i mänsklighetens intresse att ni gör detta. Be inte om hans namn för det skulle riskera hans liv. Med tiden kommer ni att få veta vem han är. Men just nu behöver han er hjälp.

Jag ber er att fortsätta med ert arbete på leylinjerna. Ni kan nu se att ni frisläpper er planet från träldom. Ni har tagit makten i era egna händer när ni insåg precis hur starka och mäktiga ni är, och vad ni kan uppnå när ni arbetar tillsammans.

Kabalen faller snabbt som ett resultat av ert arbete med leylinjerna. Hade ni väntat det när ni började? Ju mer arbete ni lägger ner på det arbetet desto snabbare kommer ni att få bort allt som är mörkt och korrupt. Det ligger i era händer. Ni är inte hjälplösa får längre som lyder order från de korrupta. Ni lyser nu upp världen genom att släppa ut all denna underbara energi som varit gömd för er under så många år. Ert arbete är av största vikt. Var snälla och ta med denne unge man in i detta. Tro på er själva, för ni lyckas verkligen!

Jag ber att mänskligheten skall lägga alla tidigare skillnader och svårigheter bakom sig, och arbeta tillsammans som En, för att skapa er framtid. Samla ihop era kunskaper och expertis, för detta är syftet med våra Center. All information kommer att delas. Detta kommer att göra övergången så mycket lättare. Experter finns till hands, redo och villiga att göra detta.

Jag har ett meddelande till alla dem som är inblandade i dödsindustrin, antingen de är i uniform, producerar vapen eller gör delar till dem samt de som förespråkar krig på något sätt. Jag ber dem att meditera över vad de gör. Kan de i ärlighetens namn se sig själva i en spegel och säga: ”Jag är en hederlig man. Jag är inte inblandad i förstörelsen av den mänskliga rasen.”

Ni behöver inte faktiskt släppa bomber för att vara skyldig. Tillverkningen och försäljningen av alla delar gör er skyldiga till slakt av andra människor. De som förespråkar krig har en mycket mörk agenda. Ni är inte inblandade i deras planer, men NI måste utföra dem. Du är inte en av dem – du blir använd och utnyttjad!

Fred borde vara det man strävar efter, inte krig. Krig gör bara Kabalen ännu rikare och mäktigare. Det är er själva ni behöver skydda och bevara.

Tillsammans, min kära Veronica, kommer vi att skapa en bättre framtid för mänskligheten!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge