Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 24 februari 2013

Montague Keen - 24 februari 2013

Sitt ner framför fakta likt ett barn och var beredd att ge upp varje förutfattad mening. Följ ödmjukt vart än den djupa naturen leder dig – annars lär du dig ingenting.
(T H Hurley)

Detta är vad jag ödmjukt ber er alla om idag. Titta på allt det du har, fram till nu, bara acceptera det som ett faktum. Kontrollera själv de så kallade fakta, och du kommer att finna till din förvåning att du har lurats till att tro på vad än dina kontrollanter sa till dig är fakta. Det finns studier som nu pågår runt hela världen som kollar dessa ”fakta”, och de hittar de rätta svaren. DNA bevisar bortom allt tvivel att påståenden som gjorts att en viss ”ras” har sitt ursprung i Östern är totalt osanna. Fakta avvisar detta påstående.

Sök sanningen! Se det som ett stort äventyr som kommer att frigöra dig från slaveri. Den kommer också att bidra till att skapa en bättre värld för mänskligheten. Se på er värld idag. Vet att allting du ser måste förändras, ingenting kan förbli detsamma. Detta är ett utmärkt tillfälle att skapa ett ärligt samhälle med allting grundat på fakta, inte på fiktion. Du kommer att åter ansluta dig till din andliga sida, och lära dig vem du verkligen är, i den processen. Sedan kan våra två världar förenas än en gång. Det finns så mycket som väntar på er alla. Hur lång tid det tar är helt upp till er. Är ni beredda att göra den forskning som är nödvändig för att åstadkomma detta?

Dra er bort från dem som har förstört er värld och fört mänskligheten på knä. De höjer medvetet levnadskostnaderna för att hålla er i rädsla, och därmed under sin kontroll.

Irland har tagit ett steg framåt och ber om ert stöd för att hjälpa till att skapa en bättre värld för alla människor. Tillsammans kan ni uppnå stora saker. Allt ni behöver är viljan och tron på att ni kan, och vill, lyckas. Tidpunkten är rätt nu!

Du är ande i en mänsklig kropp. Detta faktum är bekvämt ignorerat av dem som kontrollerar er. Ta dig tid att uppehålla dig vid detta faktum, lär dig vem du verkligen är, och vad du är kapabel till. Ta tillbaka din kraft och din makt. Du är en del av det hela. Allt Som Är – och någonsin kan vara. Du har befunnit dig i ett tillstånd av masshypnos under 2 000 år, det är dags nu att vakna upp från det tillståndet.

När du ser på dina medmänniskor med kärlek i ditt hjärta så vet du att du är vaken. Då kan du inte vara en del av någon krigsmaskin och den propaganda som helt är en del av spelet som du ser spelas upp i er värld. Det spelet tjänar endast till att hålla er i rädsla och fattigdom.

Jag ber er om att i avskildhet lära er att känna er själva. Det tar kanske lite tid att verkligen öppna upp till er själva. Ni har haft många livstider. När du kan ta fram vad du lärt dig i varje liv blir du i en position då du kan skapa en perfekt värld. Tråkigt nog fortsätter många människor att göra om samma misstag, om och om igen, för de tar sig inte tid att reflektera. Vägra att ta ombord de begränsningar som tvingats på dig.

Det krävs mod att avslöja sanningen. Är du redo för det? Du har ett val. De Mörka tjänarna kan inte bekämpa alla. Om ni alla kommer tillsammans och står för sanningen så skulle sanningen helt säkert triumfera. Det är inte en lätt väg, som min kära hustru vet bara alltför väl. Ni måste klara alla de blockeringar som tvingas på er, men ni lär er att samla ihop er igen, gång på gång, för att fortsätta gå framåt.

De Mörka tjänarna letar upp alla svagheter. De använder allting som finns till deras förfogande för att förstöra sanningen. De använder implantat och ljudteknologi, ”scalar energi” (vilket är nollpunktsenergi) och så mycket mer, för att skydda sig själva från att sanningen skall avslöjas om dem. Ni måste hålla er jordade och skyddade och veta vad det är ni är upp emot, och ta itu med det. Veronica konfronteras för närvarande med det som skedde (och fortfarande håller på) mot någon som är viktig för vårt uppdrag.

Vad som gjorts mot honom kan vara som en väckarklocka för många av er. Han är förvirrad, han behöver hjälp. Det är som om han blivit bortkopplad. Var snälla och sänd kärlek för att lyfta honom ut ur mörkret. Han har en viktig roll att spela när det gäller återvändandet av ljuset till er värld, och det är orsaken till att han återvände till Jorden. Med er hjälp kommer han att kunna bli stark och engagerad än en gång, för han är ung och han trodde att han var oövervinnerlig.

Kom tillsammans och stöd varandra, för ni är alla i detta tillsammans. Detta är verkligen en ”oss och dem”-situation: ljuset och mörkret! Kontakta era guider, era skyddsänglar som är här speciellt för er, be om hjälp, lär er att känna dem som era vänner.

När jag gick över till andevärlden bad jag Veronicas skyddsängel Albert om tillstånd att få arbeta med Veronica, för det finns ett protokoll att följa i den andliga världen, precis som det finns på Jorden. Albert visade sig själv för Veronica, långt innan jag kom in i hennes liv. Sedan, många år senare, kom han igenom i en seans där vi båda två var närvarande. Ni lever i svåra men spännande tider, och ni behöver vägledning.

Det kommer att bli en annan abdikation snart. De måste lämna det sjunkande skeppet. Deras kontrollsystem faller nu sönder. Jag har alltid sagt till er att Vatikanen är toppen av pyramiden och att när den faller så kommer allt att falla inom den. Många var skeptiska när jag skrev att Vatikanen skulle falla. Det tog lite tid, men nu kan ni själva se att den faller isär mitt framför era ögon. Vatikanen är ansvarig för så mycken förstörelse och lidande, medan man hela tiden predikade om kärlek och förlåtelse.

Har Vatikanen någonsin predikat sanningen? Fanns det någon ärlighet i vad de har tvingat på mänskligheten? Det är dags för Sanningens Ljus att lysa klart på Vatikanen.

J Edgar Hoover sade: Individen är handikappad när han står ansikte mot ansikte med en konspiration så MONSTRUÖS att han inte kan tro att den existerar.

Detta är exakt vad ni nu står inför. Kabalen var så säker på att ni aldrig skulle vakna upp och klart kunna se den här konspirationen. De attackerar alla dem som försöker att öppna era ögon för den. David Icke har vigt sitt liv till detta och det finns också många andra som gör det över hela er värld, och de uppmanar er att söka sanningen.

Sanningen skall göra er fria. Kom ihåg att sanningen finns där framför er – GÖMD HELT SYNLIG. Tänk på detta som en resa till upplysning och frihet. Sänd kärlek och ljus till varandra. Kom tillsammans som aldrig förr och ingenting kan stoppa er!

Min kära Veronica, du försöker ta hand om så mycket. Jag vet att det inte är lätt att ”plocka upp” dig själv varje gång. Du är skyddande mot dem i ditt team och du vet att du kommer att lyckas. Det är min tjej, det!

Alltid din beundrande Monty,


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge