Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - December 16, 2012

Montague Keen - December 16, 2012

Vilken besvärlig vecka det har varit för dig, min kära. På grund av att du är mycket känslig så påverkas du djupt av förändringens energier. De drar upp känslor som länge varit begravda i det förflutna. Vissa andra människor har nyligen uppfört sig helt utanför vad de brukar vara och är i ett förvirrat tillstånd. Vid den här tiden, när du avviker från den i förväg utstakade vägen, så kommer alla typer av svårigheter att uppstå för att tvinga dig tillbaka på rätt spår igen. Det är ett krig mellan det goda och det onda, rätt och fel. Kabalen vill att ni stannar stadigt på den materialistiska vägen.

De orsakar ekonomiska problem som verkar vara oöverstigliga för så många av er. När ni har modet att kliva av löpbandet och ta kontroll över era liv så kommer allting att falla på plats och er väg kommer att bli tydligare. Var modiga och behåll en fast tro och en acceptans av förändringarna som måste ske för att ta bort er från denna mörka, miserabla, tredimensionella existens, till en framtid som ni för närvarande endast kan drömma om.

Ni gjorde ett åtagande när ni återvände till Jorden att ni villigt skulle hjälpa till med att föra fram dessa förändringar. Ni gör nu precis vad ni kom hit till Jorden för att göra. Lita på att ni kommer att tas om hand och att ni kommer att få njuta frukterna av era insatser. Kom tillsammans, stöd varandra och uppmuntra dem som oroar sig för att ta det nästa steget.

Inför den jultid som nu kommer är kärlek det viktigaste som någon kan ge. Istället för att hamna i skuld för att kunna ge presenter, skapa en kärleksfull upplevelse att dela med dem som finns runt om er. Kärlek och skratt är mycket viktigare än materiella ting. Den materialistiska bandvagnen skapades för att hålla er i träldom under Kabalen. För en gångs skull, ignorera de annonser som pressar er till att sätta er i skuld. Det är bara bankerna som vinner i den situationen. Tänk på vilken frihet ni kommer att kunna njuta av när bankerna blir någonting i det förflutna – ett minne blott!

Ännu en gång har den gamla formulan använts, nämligen sinnessjukt dödande som ett medel att skapa nya lagar och få mer kontroll över de många. Det fungerar varje gång! De avviker inte från vad som alltid fungerar. När kommer ni att vakna upp för detta och vägra att falla för det? Människoliv, även om det är unga och oskyldiga, har ingen betydelse för dem när de kan användas till deras fördel.

Det finns ingen rättvisa i er värld. Mer och mer kontroll läggs över era liv. Ni bara accepterar det utan att ifrågasätta det. Vad behöver Kabalen göra för att ni skall vakna upp och se deras planer? De förstör mänskligt liv på Jorden och ni bara accepterar det utan att fråga. När kommer nog att vara nog? Hur mycket mer kommer ni att tillåta att de gör mot er och er planet innan ni tar över kontrollen själva?

Ni måste förstå att Kabalen är livrädda för er. Ni är många fler än dem. De vet att när majoriteten av er vaknar upp så är det slut med dem. Även om många redan har lämnat så är det fortfarande tillräckligt många av dem på plats för att skapa förödelse, vid behov, bara för att hålla er på plats! För Kabalen är ni som djur på zoo: de har ingen som helst respekt för er överhuvudtaget! Ni måste lära er att öppna era hjärtan och koppla in er till er andliga sida och ni kommer att bli vägledda till att ta kontroll över era liv.

Detta är en viktig tidpunkt i mänskans liv, när hon måste acceptera att allt hon vet och har accepterat som sanning i verkligheten är FALSKT. Det är nu dags att utmana de så kallade fakta. Dela med er av vad ni undersökt och avslöja denna skamlösa korruption. Ni måste sopa bort all slagg för att de rena, nya energierna skall kunna komma in i era liv. De som kontrollerar er kan aldrig höja sig över sitt tredimensionella tillstånd, och de kan därför inte följa med när ni går in i den femte dimensionen. Var beredda på att släppa det som inte längre tjänar dig. Gå framåt med tillförsikt till den nya början som väntar dig och de dina. Se på när de korruptas strukturer skrumpnar och faller isär när sanningens ljus avslöjar vad de egentligen är.

Många av dem är så onda och korrupta att endast deras aska kommer att kvarstå. Er värld behöver bli renad och rensad från denna korruption. Det kommer att ta tid för det kan inte ske över en natt. Men det kommer att ske. Det finns ingen trollstav som kan göra att det omedelbart försvinner. Just nu är förhindrandet av fler krig det som är vår högsta prioritet. Återvändandet av trupper till deras ursprungliga länder måste påbörjas omedelbart. När 99 % av människorna kräver fred, ja då kommer fred att bli resultatet. Det är dags för er att hitta er röst!

Lita på att saker och ting kommer att inträffa när det är bestämt att så skall ske. Alla de planer som hjälper er i er flytt till den femte dimensionen är i drift och kommer att gå vidare framåt, så som vi ser det, när tidpunkten är rätt, och inte dessförinnan.

För dem som är rädda för att förlora sina materiella ägodelar säger jag: vet att ni bara kommer att förlora det som ni inte längre behöver i den femte dimensionen! Er väg behöver ha en del hinder borttagna för att ni skall kunna avsluta ert uppdrag. Ni gjorde detta val innan ni återvände till Jorden, så detta åtagande måst respekteras. Livet var aldrig menat att bli lätt i den tredje dimensionen. Detta är en utrensningsperiod. Det är aldrig lätt, men det är nödvändigt. Var där för varandra. Tala igenom era problem med varandra. Ni kommer att upptäcka att tillsammans kan ni nå lösningar. Medias kontroll betyder att ni inte får veta allt det som faktiskt händer just nu. Allting går framåt som det ska.

Min kära, när människor blir sårade så vänder de sig till dem som är närmast dem, för det är de människor de känner sig säkrast med. Förstå deras dilemma och var där för dem när de behöver prata. Vänskap och tillit måste vårdas. Ni kommer alla att överleva dessa skakiga tider. Anpassa er till dem så gott ni kan i vetskap om att de endast är tillfälliga.

Min kärlek omger dig och stöder dig genom dessa svåra tider!

Din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge