Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - December 9, 2012

Montague Keen - December 9, 2012

Du fick höra att många redan har flytt planeten Jorden. De har en teknologi som är bortom din fantasi. Detta har avsiktligt hållits borta från massorna. Endast kloner finns kvar här i de flesta fallen. Många fler hoppades få gå men det avslogs. Detta är slutspelet som du har förberett dig för. Bara för att medierna inte berättar något för er betyder det inte att det inte händer. Kabalen har lagrat högar av guld under åratal som en förberedelse för denna massflykt. De var tvungna att vara förberedda om deras system för den Nya Världsordningen inte gick enligt planerna. Eftersom så många goda människor var beredda på att dela med sig av informationen till dem som var kloka nog att lyssna och beakta detta, så har deras planer på att ta över er planet nu kullkastats helt och hållet.

Forntida kunskaper håller på att utforskas. Det öppnar hjärtana och sinnena för sanningen. Jag har aldrig sagt att det skulle bli lätt. Du måste visa beslutsamhet att stå för sanning och integritet i alla lägen. Till och med påven själv erkände, förra veckan, att det som kyrkan har undervisat i under århundraden i själva verket inte alls är sant. Det är inte precis förtroendeingivande, eller hur? Lägg märke till att denna information INTE blev rapporterad. Jag undra varför?

Kabalen vill fortfarande tjäna pengar på massorna som ännu tror på den Stora Myten. Först måste man gå till det förflutna för att upptäcka sanningen. Sedan kan man gå vidare med tillförsikt i vetskap om vem man är och hur ni kom hit till planeten Jorden. Människor som arbetade tillsammans i tidigare liv arbetar nu glatt tillsammans igen för att kräva tillbaka sin planet och ta den med sig in till en gyllene framtid. Var och en av er har en viktig roll att spela. Detta är orsaken till att ni återvände hit.

Var och en av er kommer att utveckla en inre vetskap som vägleder och skyddar er. Ni kommer att kunna se när någon ljuger för er, auran på den människan förändras. Det kommer att vara uppenbart för alla. Allting blir exakt det motsatta till vad ni nu upplever idag. Alla de av människor skapade sjukdomarna kommer att försvinna utan ett spår. Sjukdomar har varit en stor inkomstkälla för Kabalen. De är också avgörande för kontrollen över massorna genom att göra dem fogliga. Liv har blivit ruinerade därför att människor "köpte in sig" till allt vad etiketten sa på medicinen som gavs dem av läkaren. De lydde som får och deras liv förstördes, hela tiden i tron att "allt var för deras eget bästa".

Rädslor administreras genom religionerna, läkarna och lagen. Vem talar om KÄRLEK? Den som är den enda viktiga upplevelsen ni kommer att ha på Jorden. Verklig kärlek som förenar människor under århundraden kan aldrig någonsin släckas. Oavsett hur lång tid det tar för partners att hitta varandra igen så dör deras lärlek aldrig. Den är den mest positiva och kraftfulla energi som existerar. Ge den näring, värdesätt den för den är en sällsynt gåva.

Nyckeln till framtiden är nästan inom räckhåll. Vi behöver bara sätta vissa saker på plats. Allting måst vara på rätt plats i rätt tid. Vi får inte missbedöma någon situation. Du känner mig, Veronica, min älskade, jag var noggrann i allt jag gjorde på Jorden. Du förstod och respekterade det. Vi fortsätter med att lägga stor kraft på att förhindra ett tredje världskrig. Det är första gången som de som ser sig själva som Stormakter har gjorts maktlösa. När mänskligheten i stort ber om fred, då är det fred de får. Det är nu dags att bli de Andliga varelser av Ljus som var och en av er är! Lär er att se ljuset i alla, oavsett hur stängda och nertryckta de är. Det är alltid en god början.

När ni återvänder till den andliga världen så ser ni klart och tydligt att ni inte kan vara något annat än er själva. Alla tecknen på makt och status försvinner utan ett spår. De falska värden som sätts på er av dem som är i kontroll är helt meningslösa. Sådana saker är bara avsedda att hålla er på livets falska löpband och håller er på det sättet avskärmade och förblindade för allt annat. Ni kommer snart att befrias och kan uppleva undren i allting. Universum är redo att välkomna er hem ännu en gång. Jorden är endast en del av det hela.

Delar av er planet har hållits dolda för er. Det finns enorma portaler, kända endast av de få som använder dem till att gå utanför planeten för att lagra de rikedomar de har förvärvat genom oärliga metoder. De flesta av er har ingen aning om vad dessa infiltratörer har gjort, inte bara mot er planet, utan mot var och en av er. Tiden är NU kommen för sanningen. Ni kommer var och en att bli vägledda till att öppna era sinnen. Lita på den information som kommer via ert högre jag. Öppna upp till er fulla potential. Var och en av er är kraftfull – ni behöver bara koppla in er till det. All hjälp kommer att ges till er för att hjälpa er att bli den ni i sanning är.

Vet att det finns människor som strävar efter ge er de nödvändiga bevisen. De ger av sin tid och gör stora uppoffringar för att föra fram sanningen till er och därmed göra er fria. Allt som har dolts kommer nu att avslöjas, det är så bestämt. "De utvalda få" har tagit på sig detta uppdrag. De behöver att ni sänder dem kärlek och ljus. Er energi krävs för att åstadkomma detta. Bara tänk på vilken fantastisk historia ni kommer att kunna berätta för kommande generationer om er medverkan i att rädda er planet. Var och en av er behöver vara ombord på detta enorma projekt. Tillsammans kan vi inte förlora.

Var beredd på alla eventualiteter. Kabalen kommer att fortsätta att gör det svårt för er. Var starka och var sanna mot er själva. Och var alltid orädda och säkra på att ni är på rätt väg. Ni alla är – MÄNSKLIGHETEN – utan uppdelningar, varken när det gäller ras eller trosuppfattningar. Ni är alla bröder och systrar som har en upplevelse av livet på Jorden!

Min kära Veronica, gå vidare med dina planer, med dem du har älskat, jag finns alltid vid din sida.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge