Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - July 15, 2012

July 15, 2012

Ni går nu in I de slutskedet av borttagandet av all som är mörkt i er värld. Många fler av er dyker upp från den programmerade kontrollstaten. Ni tar bort de block som har placerats på mänskligheten. Ni kan nu, äntligen, njuta av den frihet som har förnekats er. Älskling, kort efter min bortgång sa jag till dig at något hade blandat sig i och stört mänskligheten. Du förstår detta helt och hållet nu och kan hjälpa andra med information angående justeringen av Atlas och ge människor möjlighet att bli de varesler som det var meningen att de skulle vara.

Den mörka kabalen kommer att sätta upp alla hinder de kan i er väg för att hindra mänsklighetens uppvaknande. De ville aldrig att denna information skulle bli allmänt känd, det är viktigt att vakna upp och se vilken grad av kontroll som utövas över er. Era nyheter är kontrollerade över hela världen. De sjunger aldrig från samma psalmblad. Tidningarna förändrar bara nyheterna lite grann för att låtsas att de är äkta. Detta har gjorts för att manipulera och kontrollera era sinnen så att ni hela tiden är redo och villiga att tro på vad de än säger, och ni är redo att lyda deras order. Ni får veta att det är ”lagen” eller en ”förordning” som ni måste lyda. Vem var det som bestämde detta, i första hand?

Folket borde samlas och komma överens om vad som måste bli accepterat. Det finns ”lagar” som blivit skapade varenda dag som ni är totalt omedvetna om tills, naturligtvis, ”ni bryter mot lagen”. Regeringar borde väljas av folket för folket, inte till förmån endast för bankerna. Ni lever i en värld av överflöd, men den är inte fördelad bland alla. Sluta upp med att tillåta er själva att bli manipulerade. Vägra att se de skiljelinjer som skapades för att möjliggöra att konflikter manipulerades.

Ni går nu inne i en period av återhämtning där ni förväntas ta personligt ansvar för era handlingar, när ni inte längre agerar som får. Att kunna se sig själv i spegeln och vara stolt över att era handlingar inte skadade någon annan, att ni handlade ärligt och hedervärt mot alla som korsade er väg är vad som nu skall gälla. Förlåt de osäkra människorna som poppar upp hela tiden. De ser hot eller brott som aldrig ens var avsedda att vara det. Var och en av er har er egen väg att följa, och ni kommer alla att bli guidade på den vägen.

De korrupta fladdrar nu för deras tid rinner ut. De kommer att få en möjlighet att gottgöra vad de gjort, att förändra sina vanor. En del kommer att acceptera det och andra kommer att vägra och kommer då att tas bort från Jorden. Hämnd är INTE vad detta handlar om. Det är en produkt från Kabalen. Det är tredimensionellt tänkande. Ni måste höja er över allt som är tredimensionellt. Slösa inte bort er värdefulla tid och energi med att kräva arresteringar. Ni uppmuntras till att göra detta för att hålla er i det tredimensionella tillståndet. Det är nu dags att gå vidare till er nya start, ett totalt nytt sätt att leva livet på planeten Jorden som kommer att skänka glädje åt alla som bor på den.

Det finns många goda och ärliga människor som stiger fram för att dela med sig av sin sanning och sina upplevelser med er i ett försök att samla alla de goda människorna på Jorden tillsammans. Detta har inte hänt på tusentals år. Detta är vad ni kom till Jorden för att göra. Vi kan se hur allt kommer att gå så fint. Ras eller trosbekännelse får inte vara en barriär eller ett hinder. Den mänskliga rasen måste komma tillsammans som en. De bland er som inte är människor skall återgå till de platser de kom ifrån. De förstörde avsiktligen er planet och mänskligheten och detta kommer att ta lite tid att reparera. All hjälp kommer att bli tillgänglig för er att återställa er planet och mänskligheten. När Kabalen gjorde upp sina planer på att förstöra mänskligheten så gjorde vi också upp våra planer för att återställa livet på Jorden till den kvalité den en gång hade i forna tider när livet levdes tillfullo. Kärlek rådde och frihet njöts och uppskattades av alla.

Jag försäkrar er att det går framåt. Kabalen kommer aldrig att erkänna det, för de vill hålla er i mörkret och under deras kontroll till det sista möjliga ögonblicket. Några av dem strävar efter att flytta bort från mörkret. De börjar nu se hur onda deras planer är och de vill bli räddade. Många av dem är så onda att de kastar en skugga av mörker vart än de går. De kan inte längre dölja sina onda avsikter. Det blir mer uppenbart för varje dag som går, och de har svårigheter att hålla sin form som fler av er blir medvetna om och uppmärksamma på.

Mänskligheten har haft så mycket att ta itu med. Människans kropp ändrades. Hennes historia manipulerades och ändrades till oigenkännlighet. Hon har varit i en ödemark av förvirring under 2 000 år, men HAR ÖVERLEVT ALLT SOM GJORDES MOT HENNE OCH HON ÄR BETYDLIGT STARKARE PÅ GRUND AV DET. HENNES NYVUNNA KUNSKAPER HAR GJORT HENNE ORÄDD! Sådana är de 99 % som kommer att komma tillsammans i harmoni för att gå vidare in i en framtid som endast kan drömmas om i det här ögonblicket av tid.

Vi har kommit lång väg sedan jag gick över till andevärlden 2004. Vi i den andliga världen ser den fulla omfattningen av det stora uppvaknandet. Detta är verkligen en fröjd att skåda. Våra tack går till alla dem som har hjälpt till, för alla insatser är viktiga i de stora tingens ordning. Tillsammans kan vi flytta berg, och det kommer vi att göra… ingenting kan stoppa oss nu!

Jag skulle vilja utöka min tacksamhet till alla som donerat till The Montague Keen Foundation. Veronica har burit kostnaderna under åtta år. Nu förväntas mer av henne. Hon behöver resa för att ta del i olika evenemang och besöka andra organisationer etc. Det är viktigt att budskapen kommer ut och är tillgängliga för alla. Det kommer att ta bort en tyngd från henne i dessa svåra men spännande tider.

Se fram emot framtiden. Ni har en underbar framtid framför er. Förlåt de som befinner sig i de lägre vibrationerna och som har skapat kaos i era liv. Vi måste tycka synd om dem, för de har aldrig upplevt den glädje av kärlek, eller den underbara känslan av samhörighet, som kärlek allena ger till livet. ”Skapa kärlek, inte krig” borde vara vårt motto.

Framåt och uppåt vi går, min kära, på den mest spännande resan i historien i detta Universum.

För alltid din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge