Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - July 1, 2012

July 1, 2012

Ingenting är politiskt rätt som är moraliskt fel.
Abraham Lincoln

Observera vad era regeringar håller på med. Hitta din röst: du har faktiskt en sådan. Ge ett skäl till varför det inte är av största intresse för majoriteten att samtycka till deras nya krav. Regeringar bör vara ansvariga inför folket – inte inför Kabalen! Det finns många nya ”lagar” som i hemlighet har satts på plats, vilket ni är totalt omedvetna om. Fram till nu har de varit mycket framgångsrika med att dölja dem för er. Detta kan inte längre ske, för de har blivit avslöjade. De har inget gömställe längre.

Ni hade inte förväntat er att bankskandalerna som har förstört livet för så många, skulle avslöjas. Titta noga på bankerna och vem som stöder och försvarar dem utan hänsyn till det lidande och de svårigheter de bär ansvaret för. De har aldrig ställt upp för mänsklighetens bästa. Titta på dem som driver dessa banker. De kommer alla från samma bakgrund. Vad säger detta er? Det är en samordnad insats för att förstöra livet så som ni känner det.

Ni stod bakom när ni såg era medmänniskor mista sina hem och sina verksamheter. Ni gjorde ingenting! Nu ser ni hur de tar över era länder. Kommer ni att tillåta att förstörelsen av era länder sker, innan ni vidtar några åtgärder? När kommer ni att hitta er röst? Kommer ni att stå ödmjukt bredvid och titta på när gamarna stiger ned?

Det är dags för handling, mina vänner. Ni är de 99 %! Fall inte för plattityderna som sänds och cirkuleras för att invagga er i en falsk säkerhet. Era sinnen störs och de kan manipuleras för att vilken information som helst kan läggas in, som Kabalen väljer. En människa kan klonas på 36 timmar, så avancerade är Kabalen. Ni kan aldrig vara säkra på att personen som ni ser faktiskt är den person ni tror att den är.

Du har inte råd att göra misstag. De beslut som du gör har långtgående konsekvenser. Jag har alltid sagt att det inte kommer att bli en lätt resa. ”Folket” som ni har att göra med har inte något samvete. De är helt utan all mänsklig empati. Du kan bara titta på er historia för att fånga en glimt av vad det är ni måsta handskas med. Allt ont som har inträffat i er värld utformades och drevs av Kabalen. Ni måste vakna upp till verkligheten av vad ni har att göra med. Ni har ingen tid att förlora. De utnyttjar varenda sekund av varenda dag för att sätta sina planer i verket.

Jag har talat många gånger om vikten av KÄRLEK. Ni måste börja med er själva. Om ni inte älskar och accepterar er själva, hur kan ni då förvänta er att andra skall älska och acceptera er? Influeras inte av Hollywoods version av KÄRLEK, den var noggrant planerad för att fånga sinnen hos de lättlurade och skapa en falsk känsla av verklighet. Det är precis samma människor som styr Hollywood som styr bankerna etc och deras slutspel är förstörelsen av mänskligheten.

2 000 år av planerande har gått in i det bedrägeri som ni nu vaknar upp till. De har haft 2 000 år på sig att planera detta – ni har 6 månader på er att VAKNA UPP och gå till handling – det borde sätta det i perspektiv för er. Vatikanen, City of London, och Washington D.C. har bara EN RÖST! Ni vaknar bara upp till detta faktum, vid detta sena skede. De har konspirerat mot er under 2 000 år och de har inte lämnat något ogjort i sina ansträngningar för att förstöra er. Detta är ett faktum som måste tas på allvar och ageras på. När jag var på Jorden fick jag lida för att jag vägrade att bli en del av ”Planen”. Jag kunde möta min övergång med kärlek i mitt hjärta och vetskapen om att jag hade ett rent samvete. Ni är bara på Jorden under en så kort tid och det är viktigt att ni gör det rätta.

Äntligen har ni nu både vetenskapsmän och läkare som talar ut. De kan inte längre leva med snedvridningen av sanningen, den som de tvingades till att presentera för en allmänhet som litade på dem. Allmänheten lägger sina liv i deras händer för att få hjälp med att få en värderad bedömning angående felinformationen om droger och medicinska behandlingar, etc. Förändringen i Jordens energier gör det möjligt att nu tala om sanningen. De kommer till er undsättning.

Lyssna på dem innan du blint accepterar vad som presenteras för dig som en norm. När studenter inte får riktiga fakta i läkarutbildningen, hur kan du då lita på de råd du får när det gäller dina hälsoproblem? Som studenter accepterade de utan att ifrågasätta allt de fick lära sig. Överväg alltid de naturliga mediciner som utformats av kärlekens Gud, så att du inte behöver lida av sjukdomar när du är på Jorden.

Kabalen vill ”plocka bort” befolkningen. Har du gått med på detta? Nej! Ta då ansvaret för dig själv och dessa som du har ansvaret för. Det är din plikt att göra det. Du arbetar mot fred och harmoni för alla människor. Vi får inte glömma jämlikheten heller. Du kom till Jorden för att få detta att ske. Det är ditt projekt. Det är dags nu att sätta igång med det. Veronica kan berätta för er att jag var väldigt bra på att ”sätta igång med det”. Jag lät aldrig gräset gro under fötterna.

Ni lever nu alla i den mest spännande tiden i Jordens historia. Njut av utmaningarna. Ni vet, i förväg, att ni kommer att lyckas – det finns inget tvivel om detta. Var snälla och dela den här informationen och stöd varandra. Tillsammans är ni starka. Var aldrig rädda för att säga sanningen. Många av er är påverkade av energiförändringarna. Detta är, tyvärr, oundvikligt. Försök att stå ut med dem. Bli inte rädda. När de stora förändringarna sker kanske ni känner er ”druckna” eller som om ni var under drogers inflytande. Det är bara er hjärna som anpassar sig, det tar lite tid att vänja sig vid det.

Min kära, din arbetsbörda ökar för varje dag. Fler krav görs på dig. Det är inte möjligt att svara på alla. En dag, kanske, får du hjälp att klara av det massiva antalet av e-mails. Det är underbart att så många är rörda och vill ha kontakt med dig. Vi är verkligen tacksamma för deras goda önskningar. En hel del bra saker är planerade och det kommer inte att dröja så länge förrän du ser frukterna av dina ansträngningar.

Min kära, försök att få lite vila. Du gör alldeles för mycket. Vi brukade ha massor av pausar när jag var den som gjorde arbetet, du å andra sida, har inte haft en enda sedan jag gick över. Detta är inte bra för dig. Jag delar din upprymdhet och jag kan förstå vad det är som driver dig, men du måste ta hand om dig själv. Var snäll och gör det för mig!

Ni måste alla vara starka, säkra i vetskapen om att ni kämpar för sanning och rättvisa för alla.

Min kära, jag är alltid med dig. Din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge