Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - July 8, 2012

July 8, 2012

Rörelsen mot Ljuset samlas nu snabbt. Gör ert yttersta för att sprida Ljuset till dem som ännu inte har omfamnat det. Förstå att det är extremt svårt för en del att ta ansvar för sina egna liv. De har tillåtit religionerna att diktera för dem hur de skall leva sina liv, så att ta tillbaka ansvaret för sig själva är inte lätt för dem. Kabalen, å andra sida, missar aldrig en möjlighet att förhindra att ljuset sprids. Du, Veronica, upplevde själv en sådan incident den här veckan. En del har inte modet att stå upp och bli någon man räknar med.

Jag är tacksam mot Penny P. för introduktionen till dig av ATLASPROFILAX.

Det är så nödvändigt för alla att förstå vad som gjordes mot den mänskliga rasen så att den kunde bli kontrollerad och hanterad.

Atlas är den första halskotan och är felriktad eller felplacerad i de flesta människor. Detta tillstånd leder till en mängd olika fysiska och psykologiska krämpor och sjukdomar. Rotationen orsakar en reduktion av diametern i öppningen vid skallbasen och ryggradskanalen. Detta stör det normala flödet av information mellan hjärnan och kroppen genom kot- och halspulsådern, det lymfatiska systemet, cerebrospinalvätskan, hjärnhinnan och ryggmärgen.

Min kära Veronica, du har upplevt de förändringarna redan, och du inser vikten av denna justering för alla. Jag förklarade, kort efter att jag gick över, att någon hade blandat sig i den mänskliga rasens fysiologi. Du förstod inte vad jag försökte förmedla. Nu ser du den fulla bilden. Det är en speciell justering och kan bara utföras av de som är särskilt utbildade för att göra det och det rekommenderas starkt. Det skulle lossa greppet som Kabalen har på mänskligheten. Det skulle producera fritt tänkande varelser av Ljus ännu en gång.

Det är särskilt viktigt för de unga, de som håller på att börja sin utbildning. Det kan bli gjort vid varje ålder. Det har orsakat otaliga problem och sjukdomar för mänskligheten och detta är vad det var avsett att göra. Detta är en del av att vakna upp. Din kropp är ditt ansvar. Jag sa ju att det inte skulle bli lätt att höra vad som verkligen har gjorts mot mänskligheten. Jag delade din smärta när du läste vad som gjorts mot det irländska folket för att förstöra deras DNA, alla bevis av deras fantastiska förflutna och deras roll i denna världs civilisation.

Det är så viktigt för irländarna att vakna upp och lära sig om den sanna historien och att förstå varför Vatikanen har hållit dem under kontroll genom RÄDSLA. Vad är Vatikanen så rädd för? Varför stals så många irländska småbarn? Varför försvann så många utan ett spår, var än Vatikanen höll sin kontroll? Kevin Annett visar på fakta. Han har gjort forskningen och har producerat bevis. Ja, det är svårt att tro att kannibalism fortfarande pågår. Endast genom att göra det allmänt känt kan det stoppas.

Den onda historien som kläcktes för 2 000 år sedan kommer inte att bära frukt. Mänskligheten håller på att ta tillbaka sin makt och ser nu klart för första gången hur den har använts och missbrukats av några få. Tillsammans kan vi ta tillbaka planeten. Vi skall skapa en bättre värld för alla, där krig kommer att vara något i det förflutna. Det kommer att vara värt ansträngningen och uppoffringarna du kanske måste göra för att skapa fred och rättvisa till alla människor. Ta inte ombord de falska påståendena från Kabalen. Deras enda funktion är att skapa RÄDSLA. Lita på kärlekens Gud som guidar dig och be om vägledning vid varje tvivel.

Var medveten om Kabalens planer hela tiden så att du inte luras att tro på vad de säger. Planerna hos de 99 % som önskar fred är de man skall följa. Det finns så mycken information om detta på internet. Det är bara en fråga om att komma tillsammans och inte tillåta Kabalen att skrämma er. Ni är så nära nu att uppnå ert mål. När ni ökar i antal bleknar de hjälplöst bort. Guld kommer inte att kunna köpa dem vad de vill ha, det har svikit dem. De är i ett chocktillstånd!

Kärleken kommer ännu en gång att styra världen. Alla rädslor, indelningar och religioner kommer att blekna bort och bli ett avlägset minne. Folket kommer att ta kontroll av organiserandet av vad som behöver göras för att förse dem med god och nyttig mat, rent vatten och naturliga mediciner för dem som behöver dem. Goda människor kommer tillsammans och planerar hur det kan bli gjort utan alltför många störningar. Så snart konrollsystemen är ute ur bilden kommer människan att vara fri att ta de rätta besluten för sig själv. Det är fantastiskt vad som kan göras när människor arbetar tillsammans.

Vi kommer att vara med er varje steg på vägen för att guida er. Fri energi kommer att bli ett enormt steg framåt för att göra livet lättare för alla. Det är bara en fråga om att sätta det på plats. Det är helt klart för att sättas igång. Allt är testat och fungerar. Med kärlek i era hjärtan och tro på en bättre framtid för alla, låt oss gå framåt och skapa denna framtid med tillförsikt.

Ta hand om dig själv, min älskade. Hjälp är på väg. Som alltid, din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge