Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 15 februari 2015

Montague Keen - 15 februari 2015


Mina vänner, om ni läser mina ord, då är ni tillräckligt vakna för att förstå vad jag ber er om. Kabalen vill ha ett tredje världskrig och de kan inte få det utan er tillåtelse. Er tystnad ger dem mycket effektivt tillåtelse att gå vidare med sina planer. Ni vet att det finns en makt som kontrollerar er planet, och de som utövar makten ansvarar för detta. De skulle aldrig få sina maktpositioner om de inte gick med på att bara tjäna dem som kontrollerar, dvs Kabalen

Många av er har levat era liv utan att behöva uppleva krig och den förödelse som det för med sig. Ni har sett bevis på den totala förstörelsen av t ex Dresden och slakten av dess folk. Detta är bara ett exempel som är ganska färskt i era sinnen. Många städer över hela Europa förstördes. Vill ni verkligen leva igenom en sådan förstörelse igen, eller önska detta för andra folk?

Jag samtycker inte – detta bör vara ert mantra varje dag i era liv. Kabalen kan inte inleda något krig utan ert medgivande. Tala med alla du kommer i kontakt med angående detta. Du kanske blir förvånad över att se hur stark du är när du ser hur försöken att starta ett krig misslyckas. När du har varit framgångsrik med att hindra ett världskrig, gå då vidare till nästa objekt.

JAG SAMTYCKER INTE TILL CHEMTRAILS! Fortsätt med att vägra gå med på fluor, vaccinationer, drogbaserad medicin, GM-grödor. Genom att använda dina sinnen kan du förändra ditt liv och din värld. Ni har makten! Utbildning och medicinering har använts mot er. Se er omkring, de största motståndarna till Kabalen hade ingen utbildning, så deras sinnen är inte kontrollerade.

David Icke lämnade skolan vid 15 års ålder så han kunde fortfarande se klart vad som hände. Han kunde inte förstå varför andra inte kunde se vad han såg. Davids sinnen var obegränsade. Utbildningssystemen stänger sinnena. Så det fordras mer ansträngning för många människor att vakna upp. 1 % av befolkningen håller er värld som gisslan. Detta är inte rimligt. Ni vet vem de är. Varför ger ni dem tillåtelse att förstöra mänskligheten och planeten Jorden? Är detta verkligen vad ni vill?

Jag såg Veronica titta på en vide som heter HOLOGRAPHIC-DISCLOSURE (på Youtube samt Jean Haines site What's the 'real' Truth?). Ta er tid att se dem och inse vad som har gjorts för att ta kontroll över den mänskliga rasen. Mänskligheten gick inte med på detta! Det uppnåddes medan ni sov. Nu när ni är vakna och medvetna kan ni säga: "NEJ, JAG GER INTE MITT medgivande till era planer för mänskligheten!" De 99 % måste stå enade i detta.

Här är ett exempel på vad som görs mot människor när de vaknar upp och börjar agera. Den irländska regeringen tar diktat från Kabalen. De stödjer inte det irländska folket. Detta är bevis på att politiker inte är i tjänst för att tjäna er. Läs Carles Stewart Parnells ord. Han trodde på Irland och han älskade och respekterade det irländska folket. Jag säger till det irländska folket: Kom ihåg vem ni är! Vatikanen har dolt den här informationen för er. Påven Adrian säkerställde detta. Ni är en mäktig ras.

Tillåt inte bankerna att lura er! Detta gäller även Grekland och alla de andra länderna som lider i händerna på bankerna. Amerika har mycket att stå till svars för, för de tillätFederal Reserve att ta över tryckning av pengar år 1913 och hela världen har lidit av det som ett resultat. Det fann inte något sådan som inkomstskatt före 1913. Det är på grund av Federal Reserve som ni måste betala till dem. Och intäkterna går till dem. Även detta har hållits dolt för er.

Tiden har nu kommit att överge de politiska partierna. Rösta bara på dem som har ert bästa för ögonen. Fall inte, återigen, för de falska löften ni hör under vartenda val. Dessa löften hålls aldrig! Så sluta upp med att vara som godtrogna får!

Ni vet i era själar vad ni måste göra. Ni är på Jorden för att rädda planeten från dessa som inte hör hemma där. De vill befria Jorden från mänskligheten så att de kan ta över och leva i sitt ursprungliga skick utan att behöva anta mänskliga kroppar.

Jag ber er igen att ni kommer samman och säger NEJ. Tänk på det, gav ni tillstånd för chemtrails, fluor, GN-grödor, vaccinationer och drogbaserad medicin? Vad annat kommer ni att tillåta innan ni handlar? Vet ni att Vladimir Putin inte tillåter chemtrails, genmodifierade livsmedel, fluor etc i Ryssland? Vad säger detta er?

Cancer är en av människan skapad sjukdom. Ditt lidande och din rädsla för den är ENERGI till dem. Förhindra cancer genom att ta BIKARBONAT med citronsaft och varmt vatten varje dag, och du kommer inte att få cancer! Det är så enkelt som det. Min vän blev av med 5 tumörer på 3 veckor genom att använda detta.

Håll er borta från sjukhusen. De tror på vad de gör, men man har ljugit för dem. Ni måste ta ansvar för era liv och försvara er själva. När du öppnar dina ögon så inser du hur mycket som har staplats upp emot dig. Men misströsta inte, vi är här för att hjälpa er ta tillbaka det som rätteligen är ert.

Upprepa följande: JAG GER INTE mitt medgivande. Gör detta om och om igen när du går genom din dag. Var beredd på att bli förvånad! Skicka kärlek och ljus till alla som behöver det, speciellt till de människor som lever i Ukraina. Det är Kabalen som får som de vill där idag, i morgon kan det vara hos dig, för de kommer inte att stanna vid Ukraina. Ni måste stödja folket i Ukraina. Förena er! Bli en förenad mänsklighet! Eftersom ni är vakna kan ni ta en aktiv del i det som sker där. Använd era sinnen, tankar och ord och säg nej till krig. Var snälla mot varandra och hjälp där hjälp behövs. Tillsammans kommer ni att skapa en värld som är enad i fred och harmoni.

Min kära Veronica, livet är inte lätt. Det kommer inte att dröja så länge nu innan du börjar se förändringarna som måste till för att ta bort hoten om krig.

För alltid din beundrande Monty.

Översättning Gertie Dahlberg.
Om du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge