Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - November 14, 2010

November 14, 2010

Veronica, då vi återigen sträcker oss tvärs över det som separerar oss så vet med säkerhet att vi på denna sida av Livet och speciellt nätverket strävar efter att åter införa Ljuset till er värld. När som ni för er ut ur Mörkret får ni kontroll över ert eget öde, kapabla att skapa liv som flödar över med Frid, Lycka och Kärlek för hela Mänskligheten. Ni är alla skapade i Guds liknelse, ni behöver sätta Andlighet tillbaka i ekvationen då kommer ni att förbättra er fysiska likväl som er mentala hälsa, era uppfattningar kontrollerar era kroppar, era sinnen och era liv. Ett positivt tänkande har en djupgående effekt på era liv.

Å andra sidan har negativt tänkande en negativ effekt på er hälsa och er lycka, använd denna kunskap för att skapa liv fyllda av god hälsa och fullbordan. Ni behöver lära er att växa in i fullt medvetande, glöm aldrig att Rädsla stänger av denna tillväxt. Var och en av er måste ställa er frågan om ni är redo att använda ert medvetna sinne för att skapa ett liv fyllt med hälsa, lycka och kärlek, allt detta utan hjälp av stödben eller droger. Det är bara en fråga om att upphöra med de arkaiska uppfattningarna som ni har anskaffat er från vetenskapen och nyhetsetablissemanget. Lär er att reflektera på egen hand, det självmedvetna sinnet är enormt kraftfullt, det kan undersöka och programmera uppförande, utvärdera det och medvetet förändra programmet, det kommer att vägra att ge efter för RÄDSLA som konstant används för att kontrollera er.

Ni har blivit konditionerade att tro att ni har fiender överallt, er Regering koncentrerar sig på Arméer och maskiner för dödandet, en hemskare än den andra. Krig har blivit accepterat som normalt, de dödande maskinerna finns över hela världen, ni blir tillsagda att krig är nödvändigt för att uppnå den fred ni alla längtar efter. Lär er att omfamna den Mäktiga Mänskliga Varelse som ni är, kom samman i Harmoni. Det stora uppvaknandet som nu händer för bort alla uppdelningar som tidigare separerade er. Ni är En Medvetenhet, framtiden för er värld är i era händer.

Låt Kärlek komma in i era liv, kärlek av naturen, öppna era ögon mot allt som omger er, ni har en vacker värld. Le mot dem ni möter, ett leende lyser upp ansiktet, ett leende ges alltid tillbaka, ett snällt ord ger en reaktion, det hjälper att avlägsna den rädsla som ni alla har vant er vid att acceptera i era liv. Er miljö representerar ”Allt som är”, var och en av er representerar en liten del av det hela….en liten del av Gud.

Många sjunger sången om Kärlekens makt, förstår de den mycket verkliga makten av Kärlek? Kärlek bryter ned alla barriärer, den når själen, när folk kommer samman på en själsnivå så upplever de en lycka långt bortom deras vildaste drömmar och känner den sanna betydelsen av livet. Ni inkarnerade inte för att döda era medmänniskor, kommer ni ihåg ”gör mot andra…”, vad har hänt med det koncept? När sist var människor uppmuntrade att tänka på något vackert och rent? Er Planet är på det sättet som den är på grund av era kollektiva tankar om den. Ni är medskyldiga i er brist på handlande varje gång som ni tittar åt ett annat håll, när ni ser en orättvisa.

Era tankar på en undermedveten nivå tillåter dessa saker att äga rum. Er press och TV spelar en stor roll i skapandet av negativitet, och gör er oavsiktliga medarbetare. Ni kommer att se detta helt klart då ni för er ut ur mörkret. Krig, Hat, Girighet, Kontroll och Förslavande kommer att bortföras för alltid. Ni har mycket att se framemot, det kommer när som våra världar kommer samman i Kärlek och Harmoni.

Min kärlek är hos dig nu liksom den var när jag fysiskt var vid din sida. Jag förblir din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge