Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - August 12, 2012

Montague Keen - August 12, 2012

Sett från den här sidan av livet så går allting enligt planerna. Sanningen exponeras och folk accepterar mer den situation som er värld står inför. Vi förstår att det är svårt för många av er att tro på att det finns människor runt om er som avskyr och föraktar er, därför att de ser er som underlägsna dem, och att det är deras avsikt att ta bort er från den planet ni hör hemma på och tillhör. Sorgligt nog är det en del av deras plan.

Den falska historia de uppfunnit börjar nu bli exponerad för er. Goda människor är beredda att undersöka allt som de hade trott på som ett faktum. Vetenskapen kan, och kommer att, fastställa sanningen. Tekniken finns i alla länder. Det är dags nu för att goda människor av alla nationaliteter kommer tillsammans för att rädda er värld från den kriminella elit som ville ta över den. Er vackra planet kommer att bli återställd och allt som behövs är borttagande av kontrollnätet.

Det ni bevittnade förra veckan var inte inbillning. Era vänner från Andromeda visade er att de bara kan sänka sig ner till Jorden från sina rymdskepp. De är inte begränsade av falsk information och kontrollanter som lär er endast det som Kabalen tillåter er att få lära er. Om ni bara visste hur mycket mer ni är kapabla till så skulle ni bli förvånade. Lär er att se på den större bilden. Om ni tror att ni kan göra det – då kan ni det.

Det är dags att öppna era sinnens fängelseportar, för det är era sinnen och tankar som används för att kontrollera er. Det är hjärntvätt och det har fungerat fram tills nu. Nästa gång du blir tillsagd ”det är inte tillåtet”, ifrågasätt det då. Fråga VARFÖR DET? Vem är det som säger det? Det är din av Gud givna rätt att leva ditt liv utan restriktionerna som lagts på er alla av religionerna. När alla dessa falska kontrollsystem tas bort så kommer alla människor tillsammans och lever i fred och harmoni.

Era eviga själar valde att vara på Jorden vid den här tiden för att hjälpa till med att skapa framtiden och för att åstadkomma övergången. Den enda religion ni behöver är den av KÄRLEK, så som den praktiserades på det forntida Irland, innan Vatikanen bestämde sig för att förstöra den och ersätta den med girighet, förstörelse och krig – vars like aldrig hade upplevs av er värld under alla årtusenden som föregick övertagandet.

De hänger på en tråd, de hoppas fortfarande att de kan behålla kontrollen. Detta kommer inte att tillåtas ske. Deras dagar är räknade. Ni skall återvända till andligheten. Ni kommer att förenas med den ni är och ni kommer snart att glömma den mardröm ni har levat er igenom. Det är tid nu för er att vara modiga och möta verkliga fakta, inte det som media säger är fakta. De läser bara manuskriptet som placerats framför dem av de som kontrollerar er.

Vi har lyckats vara ett steg före dem, tills nu. Vi läser deras tankar och på så sätt blir vi förberedda för att avbryta deras planer. Energin hos dessa som är vakna och medvetna håller på att bli mer kraftfull för varje dag som går. Det ger oss möjligheten att göra så mycket mer för att skydda er. John (Mack) vill att ni skall veta att de som organiserade hans död gjorde honom en tjänst, för han kan göra så mycket mer från den andliga världen än han någonsin kunde på Jorden.

John var förblindad av kontrollsystemet. Han var inte medveten om korruptionen runt om honom. De till och med visade välvilja och ville hjälpa honom för att förblinda honom för deras onda planer. De trodde att om de fick honom att känna sig behövd av dem han då aldrig skulle gå över linjen. John, som är en ärlig man, gjorde bara vad han trodde skulle gynna mänskligheten och öka vår kunskap om Universum som vi är en del av. En begåvad man som ägnade sitt liv åt dem som behövde hans hjälp. Hans arbete är inte på något sätt över ännu.

Ni blev chockade över att få veta att man diskuterat försök med genmodifierade grödor i England. Detta var mitt ämne, som ni vet. Jag ogillade starkt detta och den skada de gör för jorden. Det skulle ta 100 år att ta bort gifterna helt och hållet från jorden. Det är dumt att påstå att endast vissa fält skulle användas. För fåglarna och andra vilda djur överför giftet, så alla de omgivande markerna kommer att bli förorenade.

Ni äger inte marken. Ni har endast rätten till användande av den. Den är inte till för er att förstöra. Detta är alltsammans en del av den onda planen att skapa livsmedelsbrist. Svält för att plocka bort massorna. Detta är exakt hur de ser på det. Utrusta er själva med fakta och säg NEJ till det. Detta borde ringa med varningsklockor inom er. Litar ni verkligen på dem för att kontrollera er livsmedelsförsörjning? Ta en titt på vem det är som kontrollerar GM-utsädet!

Det är spännande, min kära Veronica, att veta att människor i andra länder kollar sina DNA för att hitta irländska förbindelser från gamla tider när irländarna följde solen till Egypten. Det kommer att producera bevis. De finns där. Det är dags att de kommer fram i ljuset nu och avslöjar en gång för alla de lögner som har tvingats på er.

Kabalen kunde aldrig drömma om att deras planer en dag skulle exponeras och sanningen bli avslöjad. Det ariska folket kommer att stå tillsammans ännu en gång. De kommer att åter glädjas när de besöker sitt ursprungsland – Irland. Den irländska regeringen måste vakna upp. Den är skyldig det irländska folket det överallt. Tyvärr har de bland sig vissa vars lojalitet inte är för Irland.

Jag uppmanar irländska forskare att undersöka sitt ursprung. Kanske er president borde visa lite intresse för detta, för det är därifrån som SANNINGEN KOMMER och skall ge er värld frihet. Fråga er själva varför irländarna vanligen avbildas som berusade och dumma. Varför har så mycken ansträngning lagts ner på att trycka ner irländarna? Världen blev tillsagd att aldrig se åt Irland. De som stal dess historia och språk såg till att irländarna inte skulle tas på allvar.

Nyligen gjorde de s k ”banksters” ett bra jobb med att övertyga landet att det var i trubbel fast det var helt klart att det inte var det. Michael Tsarions verk avslöjar så mycket. Hans arbete borde finnas på läroplanen i varje skola och universitet, speciellt i Irland.

Accepterar folket fortfarande vad de fick lära sig från Vatikanen: att de är värdelösa nollor? Fråga varför ni fick lära er detta! Irland – hela världen väntar på att ni skall handla. Endast ni kan befria världen från slaveriet under det korrupta kontrollsystemet. Det är tid nu att flytta in i sanningens ljus och söka rättvisa för alla!

Vi i den andliga världen vill tacka alla dem som lyssnar till vad vi har att säga och som tar sig tid att undersöka och dela med andra, så att de också kan vakna upp och se fram emot framtiden.

Korthuset balanserar på kanten, redo att falla ihop. Sedan kommer ni att undra varför så många kunde ha påverkats så länge av sådana onda sinnen. De kommer att återvända till den plats de kom ifrån. Trevlig frigörelse för dem. KÄRLEK kommer att återvända till er värld.

Jag fortsätter med att visa dig, min kära, att jag alltid är vid din sida. Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge