Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 11 augusti 2013

Montague Keen - 11 augusti 2013

Tiden närmar sig snabbt när allt som var dolt kommer att vara ute i det fria. Ni har förberetts för denna eventualitet. Många av de Mörka tjänarna har redan accepterat sitt nederlag och de letar efter sätt att fly från det faktum att de kommer att få stå inför mänsklighetens dömande. De vet att den dagen kommer, oavsett vad de gjorde för att försöka skjuta upp det. Allt som behövdes var att en viss procent av mänskligheten vaknade upp så att ett ljus kastades över allt som var ont och korrupt.
Mänskligheten har varit tvungen att vakna upp till sin egen makt och kraft och till insikten att den inte är här på Jorden för att tjäna några få.

Ni är alla kraftfulla och mäktiga varelser av ljus som har varit manipulerade, genom utbildning och religion, till att tro på att ni inte hade någon makt. Jag kan försäkra er att den övergripande makten är er! Detta kommer ni att inse och förstå allteftersom saker och ting avslöjas. Utan er skulle de i toppen på pyramiden aldrig ha uppnått sin korrupta status. Jag har sagt många gånger att de behöver er och de kan inte existera utan er. Detta är ett faktum som ni alla behöver ta en funderare på.

På grund av att ni nu är vakna så kan vi ingripa och ge er tecken på vad ni behöver observera. Vi övervakar ständigt varenda rörelse som görs för att hålla er under kontroll med det enda syftet att störa det Stora Uppvaknandet. Min kära Veronica, vad du såg på himlen häromkvällen visade att energin produceras för att snabba upp saker och ting. Var beredd på att göra vad som begärs av dig. Några av er vet redan vad ni måste göra. Det beror på det avtal ni gjorde innan ni återvände till jorden.

Båda sidor av livet arbetar med detta. Det kommer inte att krävas vapen eller bomber, bara att mänskligheten tar tillbaka sin makt, fridfullt och hedervärt. Allt som ni har accepterat som en norm kommer att förändras över en natt. Ni kommer att lära er att se på er nya värld i ett helt nytt ljus. Alla korrupta strukturer kommer att tas bort och folk kommer att ta sina egna beslut som är baserade på kärlek och respekt för hela mänskligheten.

Ni behöver förbereda era sinnen för att kunna välkomna detta. Fundera lite på hur ni kan gynna mänskligheten som helhet. Produktionen av mat och energi är av största vikt. När alla experter i världen kommer tillsammans kommer de att plocka bort alla hinder. De kommer att kunna lösa varje problem som den inledande övergången kan skapa. Detta är det största äventyret genom tiderna och ni alla har en roll att spela i detta äventyr.

Kabalen kommer att använda sig av allt och alla de kan för att försöka försena det som är oundvikligt. Många av dem du litar på kanske blir ”påkomna” med att orsaka störningar och göra dig upprörd. Allt beror på om de är starka nog i sin egen övertygelse för att motstå angreppen. Sådant handlande, även om de kanske orsakar förseningar, kommer aldrig att tillåtas för att förhindra övergången. Be alltid om hjälp med att hålla ögonen öppna för sådana attacker så att du kan se dem för vad de är.

Be om hjälp med att ta bort allt ditt 3D-tänkande och agerande. Du blir bombarderad genom TV, filmer och tidningar med tredimensionell information. Men när du kliver ut ur 3D-läget kan de inte styra ditt sinne längre. De som har försökt att förstöra er värld, och mänskligheten, kommer att avslöjas. Deras planer kommer att ”friläggas” och de kommer att falla på sina svärd.

Genom att vara i kontakt med din egen andlighet blir du stark. Var säker på att du är på rätt väg och att du kommer att guidas hela tiden. Du är aldrig ensam. Meditation ger dig möjligheten att lära dig vem du egentligen är. Detta är viktigt! Även om det inte är lätt i början så håll ut och du får se att det kommer naturligt för dig så småningom. Ju mer du lär dig nu ju mer förberedd kommer du att vara när tiden för övergången kommer. Vi leder dig gradvis till det.

Ni är alla medvetna om det faktum att era kroppar håller på att förändras. Det är alltsammans en del av förberedelsen för det nya liv ni kommer att få njuta av på Jorden. När all korruption och Kabalen har plockats bort, och all deras kontroll lyfts undan, kommer portaler att ännu en gång öppnas och föreningen med anden återupptas. Sedan kommer livet på Jorden att vara fridfullt, harmoniskt och fyllt av glädje.

Det ljus du såg häromkvällen, min kära, var bara en glimt av vad som komma skall. Var övertygad om att du är på rätt väg. De rätta personerna kommer att kliva fram i precis rättan tid. Allt är i gudomlig ordning. Du kommer att uppnå allt genom kärlekens makt. Det är ditt kraftfullaste vapen. Rädsla är, naturligtvis, din största fiende. Den har ständigt använts för att styra er genom pengar. Det är deras mest betydelsefulla verktyg och, du milde, de är experter på att manipulera det!

Hälsan används också för att skapa rädsla. De skapar sjukdomar i sina laboratorier och de släpper sedan ut dem på den intet ont anande allmänheten som litar på dem. Detta i sin tur skapar ännu mer rädsla. Men om du tar kontroll över din egen hälsa och undersöker vad som är bäst för dig, så kommer du att bli förvånad över resultatet du får. När du förstår att rädsla är vapnet som används mot dig, då kommer du att ta kontrollen och du vägrar att vara ett offer för rädsla. Du måste ta ett medvetet beslut att ta tillbaka kontrollen över ditt eget liv.

Se den här dagen som den första på resten av ditt liv. De av er som har ansvar för barn, se till att deras liv är öppna för sanning, ljus och kärlek. Förbered dem för vad som kommer att ske. Detta är ert ansvar. Med er kärlek och vägledning kommer de att kunna acceptera utan ifrågasättande allt det som övergången för med sig.

De närmaste månaderna är viktiga. Ni kommer att ställas inför förändringar som ni måste acceptera och beslut måste fattas. Detta är, trots allt, vad ni har väntat på. Ljus och kärlek kommer att vägleda er.

Min kära hustru, jag förblir alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge