Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 14 april 2013

Montague Keen - 14 april 2013

Det kommer en tid i den nära framtiden när ni måste ta ett beslut om att antingen stå upp för sanningen, eller vara en fegis, och gå med på det som ni känner är den lättaste vägen. Låt mig få försäkra er nu – det finns ingen lätt väg! Kabalen har ingen avsikt att skapa en lätt väg för någon. När tillräckligt många av er är beredda på att stå tillsammans för sanning och ljus, då kommer Kabalen att veta, utan något tvivel, att den har misslyckats i sina försök att etablera den Nya Världsordningen, som den har tillbringat åratal med att planera. Irland har precis gjort detta.

Irlands folk har kommit tillsammans i massor och sagt ett stort NEJ! Som ett folk vägrar vi att följa era krav. Vi vill ha rättvisa!

Vad hindrar andra länder från att komma tillsammans på samma sätt. Irland har skapat mallen. De har visat vägen. Ju tidigare andra länder följer det exemplet, ju snabbare kommer allt lidande och all rädsla som orsakats av banksters att utplånas.

Det finns en enorm kampanj som pågår (vilken innefattar många länder) för att starta ett Tredje världskrig. Detta kan ni se på era TV-nyheter varje dag. Ni har matats så mycket med disinformation, en del är verkligen löjliga, att det är svårt att tro att några av er faktiskt tror på det. Det är bara historien som upprepar sig själv om och om igen. De ändrar bara lite på orden, namnet på landet ändras, men det är alltid samma tillvägagångssätt. Deras inställning är att det har fungerat i det förflutna, så varför ändra på det? FÅREN faller för det varje gång. Det visar hur kontrollerade ni är!

Ni måste rensa era sinnen från all sådan propaganda. Det kan göras med meditation och genom att känna efter i hjärtat. Era sinnen har blivit manipulerade till att acceptera vad ni blir tillsagda av dem som ni tror styr över er. Det är viktigt för er överlevnad att ni tänker med hjärtat och handlar med hjärtat. Lämna allt det sinneskontrollerade skräpet bakom er. Bli den suveräna varelse ni vet att ni är.

Be om vägledning och använd inte orden från religionerna. Öppna era hjärtan och använd era egna ord för att koppla in er till er andliga sida. Var och en av er har en ängel vars syfte är att finnas där för er. Det finns också andliga guider som har utsetts till att hjälpa och vägleda er. Ni behöver bara be om det. Ni kanske blir överraskade över svaren ni får. Allt detta kan göras i avskildhet i ert eget hem. Allt ni behöver är att öppna era hjärtan för alla möjligheter.

Detta är det viktigaste steget ni kan ta just nu. Det är dags att bli den ni är – en ande som har en upplevelse på planeten Jorden. Ert uppdrag är att rädda Jorden från de onda varelser som önskar ha den för sig själva. Ni bär ansvaret för varandra. Ni måste stå tillsammans: En för alla och alla för en!

Kabalen känner inga gränser. Den har planer på att kontrollera de FRÖER som producerar er mat. Detta kan inte tillåtas ske. När jag fanns på Jorden så gjorde jag mycken forskning och föreläste om det ämnet utförligt. Ni måste skydda Jorden! Ni måste förstå i vilken utsträckning de redan har förstört er planet. De kunde inte ha gjort det utan er medverkan.

Hur kan ni göra detta mot era medmänniskor? Ni gör det ju faktiskt mot er själva också. Kan ni inte se detta? Ni andas in deras gifter också. Hur kan ni se på er själva i spegeln? När ni gör det… vad ser ni då? Skäms ni inte över vad det är ni gör? Vad ni håller fast vid och upprätthåller förstör mänskligheten såväl som er planet. Tror ni för ett ögonblick att Kabalen skulle ställa upp för er? Ni är inte, och kan aldrig bli, en av dem. De använder er bara. Ni säljer era själar till dem. En dag kommer detta faktum att bli uppenbart och klart för er alla. Vem skall ni då se till för att få hjälp och stöd?

Er värld är i kris och den är noggrant manipulerad för att orsaka så mycket smärta och lidande som möjligt. Ni – de 99 % - kan ändra på den situationen över en natt. Göm er inte bakom neddragna gardiner och hoppas att det kommer att försvinna. Det kommer inte att hända. Det är dags nu att säga: nog är nog. Hitta er röst, ni har en, så använd den! Allt ni behöver är kärlek i era hjärtan. När ni går tillsammans och känner kraften i den kärleken så blir ni förvånade över den underbara energin den producerar.

Ni vet exakt vad jag menar. Ni upplever den på Operan, när musiken öppnar upp era hjärtan och själar. Den är uppenbar vid stora idrottsevenemang. Det är den energin som kommer när människor kommer tillsammans med en gemensam sak eller syfte. Glöm alla etiketter! Mänskligheten måste komma tillsammans när en av er är attackerad, därför att det är ett angrepp på er alla.

Ni har sett hur Kabalen har plockat bort land efter land. Vem kommer att stå upp för er när den kommer efter er? Lämna det inte till David Icke och liknande väckarklockor i världen för att kämpa och slåss för er sak. Följ hellre deras exempel och tala ut om sanning och rättvisa. Anslut er till dem som är av ljuset och var öppen för dem som kanske behöver er hjälp att se ljuset själva.

Det Stora Uppvaknandet sker just nu! Bli en del av den och gläds åt den. Belöningen är enorm.

Allt som var dolt för er kommer nu att föras fram i ljuset. Detta är en del av processen och allt är omhändertaget. Det finns få på Jorden som helt förstår och vet vad som gjorts för att få er planet under Kabalens kontroll. Er planet är omgiven av dem som vill rädda er. Kabalen kommer att försöka skrämma er genom att tala om för er att ni blir attackerade. Men ni vet att detta inte är sant. De kommer i fred. De är era vänner. Visa ingen rädsla och stå i er sanning. Kabalen vet att dess dagar är räknade, den kan inte överleva. Kabalen är baserad på lögner och korruption. Den är ett korthus och är redo att falla ihop… och faller kommer det att göra!

Veronica, jag har talat många gånger i seanser om den andliga världen. Hur fantastisk där är. Ordet jag använde var härlig. Allting tänks, man behöver inget språk. Man upplever harmoni som överträffar alla förväntningar och kärleken känner inga gränser. Skönheten och färgen måste upplevas för att kunna förstås. Ens familj, vänner och förfäder är alla bara en tanke bort. Allting är möjligt.

Jag vakar över dig, min kära, för att guida dig på din väg. Många kommer till dig och ni har bra samtal, de erbjuder hjälp, men deras syfte är att störa och försöka styra och kontrollera dig och ditt team. Du måste vara medveten och vaken hela tiden. Kolla alla som vill komma nära dig. Du vet vem du kan lita på och vem du kan ha förtroende för.

De som har bakomliggande motiv avslöjas och plockas bort. Låt kärleken från familj, vänner, mänskligheten och er planet vägleda er till att säga NEJ till Kabalen. Stöd inte deras korrupta regim och se sedan själva hur pass mäktiga de är. Utan ert stöd är de ingenting: bara tomma kärl som påstår sig ha rätten att kontrollera er. Det är upp till er alla, NU, att ta tillbaka makten som ni så dåraktigt gav till dem. Det är nu slutet på vägen för dem. Slösa inte bort er energi på att vara arga eller hämndlystna. Tyck synd om dem istället när ni vinkar adjö till dem.

Njut av äventyret som väntar er alla!

Vår kärlek är för evigt, Veronica. Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge