Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 1 september 2013

Montague Keen - 1 september 2013

Jag bönfaller er alla, var och en av er, oavsett vilket land eller trossystem ni tillhör, att SÄGA NEJ TILL KRIG!

Mänskligheten måste komma tillsammans som EN som aldrig förr. Ta bort alla falska indelningar, och kom ihåg att De Mörka alltid har använt söndra och härska-systemet för att hålla er under kontroll. Respektera och bistå dem som delar sanningen med er. Förvarnad är förberedd. Var beredd på att stå tillsammans och stödja varandra. Ni kommer att bli ombedda att fatta beslut som ni aldrig väntat er att tvingas göra i er livstid. Detta är slaget av alla slag med ljus och mörker mot varandra. De som stöder den Mörka Kabalen blir mer tydliga för varje dag. De kan inte längre gömma sig i skuggorna när de blir avslöjade.

Endast de som är en del av planen stödjer dem. De kan inte slå blå dunster i ögonen på folket såsom de brukade göra förr i tiden. Ert uppvaknande har gjort deras jobb svårare dessa dagar. Detta har upprört dem och gjorde att förstörelsen av er planet blev svårare att åstadkomma. Tänk över varje handling som ni gör vid den här tiden. Var försiktiga så att ni inte skadar någon. Ha alltid intresset för planeten och mänskligheten i era hjärtan. Detta är inte tiden att vara självisk. Ni måste tänka på det större goda för mänskligheten.

Kabalen skapar ständigt ”osynliga” fiender genom media för att rikta den allmänna opinionens intresse mot att förbereda sig för att ge upp den konstitutionella friheten. De uppmuntrar anti-mänskliga agendor genom bedrägeri och förslavande som ett acceptabelt, socialt beteende. Genom att göra ingenting så föder ni dessa system och håller dem vid liv. Möt skuggorna av RÄDSLA och självbedrägeri. Konfrontera bedrägerierna genom att fråga er: VEM TJÄNAR PÅ DET HÄR?

KOPPLA IN ER TILL HJÄRTAT – INGEN ANNAN KAN GÖRA DETTA FÖR ER.

Kom ihåg att Kabalen inte har någon chans när de står öga mot öga med transparant sanning!

Det är viktigt att du nu lämnar allt som var tredimensionellt bakom dig. Du kan inte ge efter för rädsla nu. Du är på Jorden för att rädda den från inkräktarna som försöker erövra den. Kabalen ger löften för att locka dig från din väg, men var säker på att de aldrig håller sina löften. De kommer att krossa dig och förkasta dig när du inte längre är till någon nytta för dem. För de föraktar dig, eftersom du aldrig kan bli en av dem, oavsett vad du gör. Du har allt att förlora och ingenting att vinna på att ens överväga att gå med dem. Det som nu pågår är en kamp för era själar. Gör inget misstag när det gäller det. Snart kommer alla korrupta institutioner att vackla och sprickorna blir exponerade. De kommer att falla och aldrig mer resa sig ur askan. De kommer att bli historia, snabbt glömda, när mänskligheten omfamnar ljuset och allt blir frid och kärlek.

Att bli bedragen är djupt sårande, min kära, särskilt av dem du en gång hade accepterat, endast för att finna att de nu planerar att själva ta det som var avsett för dig. De drivs av sitt EGO och ett tredimensionellt tänkande. De vet vem de är. De bemödar sig om att använda en som stod nära dig för de tror, dumt nog, att han har alla svaren.

Min egen kära Veronica, ingen på Jorden vet allting. Den andliga världen är inte dum nog att lämna ut all information, endast de som har i uppdrag att utföra sådana planer kommer att ges informationen när tiden är den rätta. De dåraktiga åtgärder som dessa tre människor gjorde kunde fått allvarliga konsekvenser för mänskligheten. Jag uppmanar dem att komma ut ur EGOT och tänka på dåraktigheten i sina handlingar. Den Mörka Kabalen har masserat deras egon och övertygat dem om att de var kapabla att ta över. En av dem förutsåg till och med att det skulle kasta en skugga över dem i syfte att få in dem på den här destruktiva vägen. Andevärlden ber dem nu att avbryta. Er värld är på en osäker väg med Kabalen som kräver krig, oavsett vad det kostar, och dumma människor som dessa äventyrar ljuset.

Människor överallt måste fråga sig: ”Vem litar jag på?”, ”Vem kan jag tro på?” Ärlighet och integritet är av största vikt i dessa tider av mörker. När ni inte kan lita på ert eget folk så är det verkligen ett sorgligt tillstånd.

Detta är en tid att ta ansvar och arbeta för mänsklighetens goda – EN mänsklighet. Tänk noga på all information som kommer i er väg. Ifrågasätt allting och titta efter motivet. Ni är väl medvetna om det faktum att alla dessa krig var planerade för åratal sedan. När människor förstår detta vill de inte längre ta in deras lögner. Tänkt på detta: Hur kan man säga att ni går in i ett krig för att rädda de oskyldiga?

GENOM ATT BOMBA DEM? GENOM ATT DÖDA TUSENTALS FLER OCH FÖRSTÖRA INFRASTRUKTUREN I DERAS LÄNDER? Hur kan ni förväntas tror på sådana historier?

Ni har hört dessa samma historier genom hela er historia. Krigen håller fortfarande på, generation efter generation, och ingenting förändras. Jag skall stava det tydligt: det finns de i er värld som konspirerar mot den mänskliga rasen. Fastän de ser ut precis som er så är de inte på något sätt som er. Ni har hjärtan och medkänsla - de tänker inte på någon eller något annat än ett komplett övertagande av planeten Jorden. De kommer att gå hur långt som helst för att uppnå detta, deras dröm! För de har ingen själ och de triumferar när de lyckas med att leda egodrivna människor bort från deras valda vägar.

Ni lever alla igenom de svåraste tiderna i era liv på Jorden. Var där för varandra, för tillsammans kommer ni att lyckas. Vi är sida vid sida med er på denna väg.

Min kära, du har också beslut att fatta. Vem kan du arbeta med som är trovärdig?

Jag har aldrig sagt att det skulle vara en lätt väg, men det är vad du valde att göra. Min kärlek omger dig i dessa svåra tider.

Som alltid, din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge