Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 25 augusti 2013

Montague Keen - 25 augusti 2013

Orosmolnen samlar sig och de olika fraktionerna förbereder sig för det stora övertagandet. Detta är inte en tid för att luta sig tillbaka och vänta och se vad som sker. Du måste ta ditt ansvar. Utrusta dig med alla fakta! De finns tillgängliga, det blir bara en liten ansträngning för att fastställa vad som är SANNING och vad som är DIKT.

Den fiction som prackades på er genom religion är rädslobaserad och kontrollerande. Den ger en bild av livet efter detta som är fullständigt osann. De har lärt er om en dömande Gud som straffar, en Gud som vill att ni skall lida för att på så sätt blidka honom. Fråga er själva: varför skildras alltid Gud som MANLIG? Detta förnekar helt den FEMININA aspekten av Kärlekens Gud. Det beror på att de är rädda för det feminina.

Sp de förvisade alla hänvisningar till GUDINNOR, som en gång var vördade därför att de representerade KÄRLEK. Kärlek i sig själv framställs som något mer än bara sex, när faktum är att sex är ett uttryck av kärlek i dess renaste bemärkelse. De började förnedra det genom film och TV etc. De tog systematiskt bort allt som var rent och gott. Kärlek nämns sällan.

De som haft kontrollen den här tiden kan inte uppleva kärlek. De är inte kapabla till det. För dem är pengar likvärdigt med kärlek. När ni alla kommer samman och inser vikten av kärlek så kommer ni att rädda planeten. Jag kan inte tillräckligt understryka den stora betydelsen av det. Kärlek dör aldrig, så de människor ni har älskat poppar upp i många av era liv. Ni känner alltid igen dem för bandet av kärlek bryts aldrig.

Människorna i det forntida Irland rese runt i världen och lärde ut kärlekens religion. Men de som tog över sedan bestämde sig för att förstöra allt med våld. Det irländska folket idag börjar så smått att återhämta sig och kommer nu tillrätta med de stora brott som begåtts mot dem av vad som då var Romersk-katolska krykan. Och även idag försöker Vatikanen fortfarande att tvinga sig på dem.

Irländarna tar nu sina första steg för att få bort Vatikanens kontroll över dem. Snart kommer de att få smaka på frihet för första gången på nästan 2 000 år. Vatikanens strypgrepp når in i många länder på ett sätt som ni aldrig skulle ha misstänkt. De har varit ansvariga för långt mer än vad människor inser. Men slöjan lyfts nu och sanningen om deras verkliga identitet och vem de tjänar kommer fram. Det är inte Kärlekens och Ljusets Gud!

Ni har levt i mörkret under deras kontroll och många har fått uppleva deras brutalitet i det förflutna. Den finns fortfarande i bakgrunden, gömd i öppen dager. De hävdar rättigheter som de inte har någon rätt att kräva. Men deras härskande går mot sitt slut då den enda makt de egentligen har är den makt som ni – folket – ger till dem genom RÄDSLA! När ni har vaknat upp tillräckligt så kommer ni att se detta helt klart och ni kommer att ta tillbaka allt ni oavsiktligt har gett dem. Endast då kommer ni att bli helt återställda som varelser av ljus, harmoniska och kraftfulla.

Ni kan få veta mer hur man gör detta på websidan www.montaguekeen.com. Hjälp varandra att göra detta. Det är mer kraftfullt när tre eller fler gör det tillsammans.

Tid är väsentlig. Ni har inte någon tid att förlora för ni befinner er i de sista dagarna av det gamla systemet. Det finns många stora tänkare/sinnen från det förflutna som är på Jorden vid denna tid för att uppleva uppvaknandet till Ljuset. De Mörka använder varenda tanke- och sinneskontrollerande metod på sin repertoar för att fånga och kontrollera dessa som har specialuppdrag på Jorden vid denna tidpunkt. Du, min kära Veronica, ser just en sådan fånge som kämpar med detta. Det är upprörande att se, men tills offret ser det själv så finns det ingenting du kan göra.

Förr i tiden kunde du se att någon gladeligen åt en lök i tron att det var ett äpple under en hypnos. Det finns många i er värld, just nu, som är så kontrollerade att de bara ser vad de som kontrollerar dem vill att de skall se. Det är därför jag ber er att ta tillbaka kontrollen över era liv. Sluta upp med att vara Den Mörka Kabalens offer! När du helt accepterar att allt som kontrollerar dig var baserat på LÖGNER så blir du den du verkligen är.

De som strävar efter att avslöja sanningen lider ständigt av attacker. Min kära hustrus dator är ständigt attackerad och hackas in i, etc. Allt i ett försök att tysta henne. Även om detta orsakar lidande så kommer det inte att tysta henne. De som används till att attackera andra borde fråga sig själva varför de så lätt sveps med av mörkret. De Mörka Tjänarna masserar sina egon så att de känner att de borde sätta sig till doms över andra. Men kom ihåg: Döm ingen om du inte själv vill bli dömd! (Mateus 7:1).

De Mörka Tjänarna vädjar till deras känsla av överlägsenhet och så faller de dåraktiga i den fällan. Många blir överskuggade och är helt omedvetna om detta, så det är viktigt att skydda er själva hela tiden. Ni lever alla i en krigszon, det är ett krig för att fängsla era själar. Allt du har fått lära dig är precis motsatsen till vad som är rätt och sant. Du har blivit riktigt lurad av dem som bara vill förstör dig och allt det du står för.

Det har kommit till min kännedom att forskningsresultaten från många bra forskare har undertryckts och förträngts därför att de som har makten inte kan tillåta att sanningen kommer fram till allmänheten. Följaktligen är dessa forskare märkta som ensamvargar. Du vet, min kära, jag själv betecknades en gång som en ensamvarg. Så se det som ett Emblem av heder. De Mörka fruktar uppenbarligen dina upptäckter och vill undertrycka dem.

Det finns andra sätt att föra fram ditt arbete till allmänhetens uppmärksamhet, utan att gå genom de kanaler som ägnar sig åt ett nedtryckande av information. Jag gick igenom precis samma scenario och det var antagligen samma personer som var iblandade när det gällde mitt arbete på The Scole Report när jag var på Jorden. Med tro på dina resultat och en ihärdig beslutsamhet att visa ditt arbete för allmänhetens granskning så kommer du att lyckas.

Det är dags att kliva ut ur kontrollsystemet. Tid att göra förändringar som är nödvändiga för mänsklighetens framåtskridande mot ljus och sanning. Det tog tid och beslutsamhet för de styrande att acceptera att planeten Jorden faktiskt är en rund sfär och inte en platt som de hade så brutalt pålagt mänskligheten.

Ni är arkitekterna bakom Upplysningens Nya Tidsålder. Ni behöver friheten för att kunna utforska nya vägar för att leva livet på Jorden som befriar er från bojorna från det förflutna. Njut av ert stora äventyr!

Min kära, attackerna på din dator, även om de var kostsamma, visar helt klart att det finns de som fruktar sanningen!

Tillsammans skall vi lyckas! Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge