Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 3, 2011

SaLuSa, January 3, 2011

Det har legat och jäst under en längre tid, men nu börjar det komma att koka. När ni kan finna sanningsenliga och pålitliga rapporter om de kommande förändringarna så kommer ni att se att trycket nu verkligen är på för dem som är ansvariga för att uppnå resultat. Krafterna som har motsatt sig sådana förändringar är nu högst försvagade. De kan inte uppnå ett tillräckligt antal för att kraftigt motsätta sig Ljusarbetarna som nu ser ett tillfälle att driva på framåt. Ni kan därför förvänta er att få höra om handlingar som snart leder till klara indikationer om vad som håller på att hända. Kampen fortsätter för att frigöra er från den verklighet som ni har blivit pådyvlade. Er frihet kommer gradvis att återfås och alla förmåner som så ofta pratas om.

Det kommer att ta ett visst mått av övertalande för att få de mörka Tjänarna att acceptera att deras tid har tagit slut. De klänger dock sig fast vid förlorade förhoppningar att de på något sätt kan undgå att bli avslöjade och den överföljande rättvisan. Det finns inte längre något som de kan göra förutom att orsaka mindre förseningar, och vi känner till deras intentioner och handlingar i förväg. Detta år kommer att tillhöra er och också oss som arbetar för Ljuset. Er tro på och stöd för den Gudomliga Planen kommer att föra in de resultat som kommer att föra oss samman. Problemen som ni står inför idag kommer att börja bli behandlade och vid slutet av året så kommer er position att vara enormt mycket bättre än vad den är idag. Rid igenom vad som återstår av stormen med vetskap om att Moder Jord måste agera på eget bevåg för att rena jorden från massiva föroreningar och skada till miljön.

Den Galaktiska Federationen, som många har lagt märke till, är mycket mer öppen med sina aktiviteter och det kommer att fortgå tills att avslöjandena om vår närvaro är erkänd. Vi kommer att fortsätta att hjälpa vår allierade på alla sätt vi kan, och det dröjer inte länge förrän vi kan komma närmare varandra. Håll era ögon öppna för globala utvecklingar, då det som nu händer är en mäktig rörelse mot de mörka Tjänarna. I motsatts till de flest förväntningarna så är inte USA nödvändigtvis ansvarigt för svaren även om hon kommer att fortsätta att vara en högst väsentlig spelare under denna period av förändringar. Hon kommer i själva verket att vid ett framtida tillfälle att uppstå som en ledande nation som andra kommer att se upp till, men inte förrän alla hennes mörka förbindelser har avlägsnats.

Ni har väntat så länge på avslutningen för denna cykel och de förändringar det medför, och allt som i själva verket är viktigt är att ni är föreberedda för Upplyftningen och att ni aldrig tar det ur siktet. Ni kommer att lära er sanningen om vad som har föregått denna period och hur de mörka Tjänarna har plottat och planerat mot er under många, många århundraden. Det har pågått med själva idén att de kunde ta kontroll över världen och hela dess befolkning, och förhindra er från att lyftas upp. De har varit medvetna, än mer än ni om planen för Upplyftningen, och förväntade sig framgång innan ni ens visste vad som hade hänt. De planerade utan hänsyn till Brödraskapet av Ljus som övervakar er utveckling, och den Gudomliga Planen som deklarerade intentionen att avsluta denna cykel med Upplyftningen.

Med allt som händer glöm inte bort att det viktigaste är de förändringar som händer med er. Med förståelse av och önskan om att lyftas upp så måste ni så mycket som möjligt leva er liv såsom en som redan nått en högre nivå av medvetande. Distraktionerna kommer att öka, men inse att de bara kommer att ha en kortsiktig påverkan, och från alla dessa plötsliga förändringar kommer ni att klart se vägen mot Upplyftningen. Varje själ kommer att vara fri att göra framsteg i enlighet med deras egna val, ett beslut som gjordes innan deras nuvarande inkarnation. Undermedvetet så är ni medvetna om era val, och det kommer att ha influerat er att ta den rätta riktningen. Det gör inget vad andra har valt som kan vara helt annorlunda från era val. Låt dem bara göra samma val av fri vilja som ni har fått möjlighet att göra. All erfarenhet har ett enormt värde och ni tar det med er när ni avslutar er resa i varje liv. Ni är vid varje given tidpunkt totaliteten av alla era erfarenheter, vilket gör er till en unik och viktig själ i livets väv.

Tiden har kommit sedan länge då ni är uppmanade att sprida er kunskap och att assistera de som vaknar upp till sanningen. Det är en fråga om att ta ett tillfälle att se ljuset utan att tvinga fram frågan. Tillåt tvivel och även skepticism då sanningen kan få folk att känna sig besvärade. För en del människor är det svårt att hantera att få sina varmt hållna uppfattningar utmanade, och det tar tid för dem att smälta det. Varje själ utvecklas konstant och inte en ända står stilla, men de kan ta längre tid för att övervinna starka uppfattningar som de kan ha utvecklat under många tidigare liv. När frön av sanning väl har kommit in i tankarna av någon själ så skapar det dock en möjlighet för att expandera deras förståelse.

Kom också ihåg att era Guider arbetar outtröttligt för att hjälpa era att expandera er medvetandenivå. De uppmanar er när det uppstår ett tillfälle att samla ihop mer information, och det är ofta relaterat till någon som ni träffar. Det kan till och med gå så långt att ni känner er starkt attraherade till en artikel eller en bok, som kan fylla i vissa av luckorna i er kunskap. Det är välkänt hur böcker lättvindigt kan komma i er väg när de är precis vad ni behöver. Lägg märke till sådana händelser, då de normalt har en målsättning och även om ni ser det som en tillfällighet så är det absolut menat för er. Inget väsentligt händer er utav en tillfällighet, och varje gång som något speciellt kommer in ert liv försök förstå vad som är meningen med det. Lektioner kommer i många olika utformningar och är inte alls nödvändigtvis vad ni skulle välja. Ibland finns det en del tuffa lektioner ni måste lära er, men kom ihåg att det var överenskommet med er i förväg.

Jag är SaLuSa från Sirius och mycket nöjd med att vi till slut kan tala med er om närheten av förändringarna. Det är redan så att våra nyckelpersoner bland Ljusarbetarna pressar myndigheterna att föra sig bort från det gamla paradigmet, och att också lägga fram vad som är önskvärt så att allt går framåt. Ni har väntat tillräckligt länge och vi driver hårt på för att komma igång, och vi kommer att lyckas. Vi har makten och auktoriteten för att uppnå allt vi har bestämt oss för att göra och ingen kan blanda sig i vår plan, och vårt engagemang med er är totalt.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge