Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 31 augusti 2018


Mike Quinsey - 31 augusti 2018

Mike Quinsey

De mörka har tillbringat många, många år med att etablera sig på höga positioner vilket gav dem ett fast grepp om händelseförloppet och gjorde det möjligt för dem att styra mänsklighetens framsteg i en riktning som stödde de mörkas agenda. Det kan vara svårt för människor att ta till sig att de mörka stod bakom båda världskrigen, och att de underblåste våldet och blodbadet för sina egna ambitioners skull. Deras mål med världskrigen var att drastiskt minska den mänskliga befolkningen och störa alla försök att få slut på krig. De har varit framgångsrika, men under den senaste tiden har deras dominans brutits och de har inte längre befogenhet eller möjlighet att diktera händelseförloppet som nu styrs och är inriktat mot fred i världen. En massiv utrensning pågår och många viktiga Illuminati-medlemmar har avlägsnats från makten, vilket har brutit deras grepp om den och Ljuset håller nu på att bli den dominerande kraften.

Att säga att ni har hållits i mörker är inte på något sätt en överdrift. I många år har ni levt ett liv där många människor ständigt levt utan det grundläggande som garanterar en rimlig levnadsstandard. Brist på mat och läkarvård har resulterat i tusentals och åter tusentals förtida dödsfall, trots global hjälp från grupper som specialiserat sig på att hjälpa dessa människor. Långsamt men säkert förändras nu situationen men så snart ett problem är övervunnet tar ett annat vid. Detta ger en fruktansvärd bild av onödig hunger och brist som inte på något sätt hjälps av de ständiga problem som uppstår på grund av otillräckliga medel för att bekämpa dem. Det är dags att ta itu med problemen så att världens rikedom riktas mot dem som är mest behövande och inte förslösas. När krig upphör kan de pengar som spenderats för att upprätthålla dem riktas till de mest behövande, och i slutändan höja levnadsstandarden. Det är en enorm uppgift, men ni har de medel som behövs för att vinna slaget om ni använder dem på rätt sätt.

Jämmer och elände är inte upplyftande så låt oss byta ämne till ett som sprider glädje i människors hjärtan. Saint Germain väntar på lämplig tidspunk för att använda de enorma summor pengar som samlats in under hans ledning, pengar som ska användas för mänsklighetens lyft och framsteg. Så framtiden är mycket ljus och det kommer att finnas obegränsat med pengar som säkerställer att, så att säga, "pengar är inget hinder". Människan måste dock först visa sin avsikt att vända sig mot Ljuset viket betyder att en gång för alla skrota samtliga krigsvapen. De första darriga stegen tas för närvarande och fördelaktiga förändringar vidtas nu, mycket till folkens förvåning och glädje. Vet att ni kan bygga vidare på dessa. Mänskligheten känner att det är dags för en övergång till fredliga sätt att samarbete med varandra. De mörka, som inte vill eller inte kan ge upp sina onda tillvägagångssätt, genomför nu handlingar som bidrar till deras undergång. Deras tid är snart ute. Ni har redan satt igång att gå skilda vägar, viket är ett oundvikligt resultat då vibrationerna fortsätter att stiga.

Mycket är planerat för er upplyftning och ni har mycket att ta igen på grund av att ni har hållits tillbaka i stor grad. Ni använder fortfarande teknologier som är föråldrade, även om vissa framsteg har gjorts vad gäller fiberoptik och mikroteknik. De är bara toppen på isberget, och ni måste ta igen missade möjligheter och förlorad tid och ta till er förändringar som för er ett bra steg framåt.

För att säkerställa att era framsteg in i Ljuset är resultatet av egna förmågor har de som annars skulle ha hjälpt er hållits tillbaka. Ni har inget att vinna på att andra, även om med goda intentioner, stör er utveckling, särskilt om ni får för mycket information utan tillräcklig tid att absorbera den. Er evolution som mänsklig ras måste gå framåt i takt med er förmåga att smälta det som är nytt för er, och införliva det i er historia. Hjälp kan dock ges när ni börjar vakna upp inför de större sanningarna så att dessa kan spridas bland er. Glöm aldrig det faktum att ni alla är ETT, och ni påverkar varandra i större eller mindre grad beroende på er förmåga att sprida den nya informationen.

Det finns en plan som gör det möjligt att hjälp er att komma vidare om ni kör fast. Men det är ni som måste göra jobbet som är kopplat till att komma loss, eftersom ni inte skulle lära er något om ni fick allt serverat på fat. Utveckling består i att uppleva det som är nytt för er så att det bäddas in i ert minne. På så sätt kan ni hjälpa andra att utvecklas, och det blir klart lättare för alla berörda. Det är möjligt att påskynda saker och ting och det görs för att säkerställa att ni utvecklas såsom avsikten var. Det finns markörer längs vägen och mänskligheten är förväntansfull och får hjälp att uppnå vissa viktiga nyckelhändelser i tid. I själva verket läggs stor vikt vid att se till att framsteg görs enligt er utvecklingsplan.

Det är förståeligt om ni tänker att kaoset på jorden inte lämpar sig för tankar på organiserade framsteg, men trots det yttre intrycket man får så sker framstegen. Om inte så skulle mänskligheten som helhet förbli i kaotiska förhållanden under mycket längre tid. Den är inte hjälpt av de mörkas sista desperata försök att bromsa, men de kan bara tillfälligt försena saker. Emellertid är deras sak helt och hållet förlorad, men de kommer inte att erkänna sitt nederlag och kommer att slåss in i det sista. Faktum är att ljuset håller på att bli mer kraftfullt än någonsin allteftersom Moder Jord färdas djupare in i de nya energierna. Er framtida väg är redan utstakad och total framgång kommer att bli er.

Ljusarbetare kan hjälpa andra igenom den här perioden genom att lugna dem och försäkra dem om att de underliggande positiva saker som sker är avsedda att se mänskligheten höja sig igen. Det kommer att bli en återgång till det höga tillstånd ni hade innan ni föll ner i de lägre vibrationerna. Tänk på att när ni gjorde det blev ni effektivt avskurna från ert Högre Jag och ni försattes att driva vind för våg utan den kunskap och förståelse som ni tidigare haft. Lyckligtvis har ni på senare tid börjat vakna och börjat komma ihåg vem ni verkligen är. Din potential är så stor att du knappt kan föreställa dig vilken stor själ du var innan du övergav dina vibrationer för att ta plats i den lägre dimensionen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge