Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 7 september 2018


Mike Quinsey - 7 september 2018

Mike Quinsey

Jag tror att vår nyfikenhet vad gäller vårt förflutna har blivit stillad genom innehållet i några av de senare meddelandena. Det verkar som om vi nu när vi passerat markören 2012 anses vara redo och tillräckligt utvecklade för att acceptera och förstå mer av vårt förflutna. När vi nu är på väg mot Ascension förväntar vi oss verkligen att bli mer upplysta. Vi har hållits tillbaka i många, många år och har många sanningar om vårt förflutna att lära oss. Framtiden blir mer tydlig och mer välkomnande när vi är medvetna om att vi lämnar de gamla lägre vibrationerna bakom oss, inklusive alla mörka energier och de själar som vägrar att återvända till Ljuset. Fred och lycka står och vinkar välkomna och i en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att vara tillräckligt utvecklade för att bli Galaktiska Varelser.


MEDDELANDE FRÅN KRYON: DE SISTA DAGARNA.

Livskraften skapar en själ som är en fredens skapelse. Den mänskliga själen är unik, den är mångdimensionell och ni är den enda varelse på planeten som har denna multidimensionalitet. Den beror på de av er kända 23 kromosomparen, det 24: e paret finns fortfarande kvar men ni kan inte se det eftersom det är helt och hållet mångdimensionellt. Det ger dig en själ som har fått detta i sin uppsättning av Gud. Denna uppsättning skapar allt ditt DNA med dess Quantumspinn av elektroner i ett Quantumfält - det känner vetenskapen till. Människans själ är så komplex och så vacker, mönstren i er själ, fraktalerna som finns där, skönheten i den heliga geometrin i den flerdimensionella fraktalen berätta om din livstid, vem du är, vart du är på väg och var du har varit.

Din själ har en Akasha men ditt DNA har inte det. Din själ representerar det från Skapelsens Källa som inte har någon början och inte något slut. I själens information finns planeter ni varit del av och scenarier ni varit med om i andra system. Tidens totala kosmiska historia utan någon början.

Verkligheten säger att det finns flera universa, inte bara ett universum. Före detta universum fanns andra, du var där och den själen kontrollerade vad du gjorde, vad du kanske var inblandad i, i evolutionen av en eller annan Galax. Detta speglar hur stor den är, hur stort du är, du är allt i en mänsklig själ. Var du medveten om att din själ finns i många delar på andra sidan slöjan och hjälper dig och andra själar som är precis som du. Det är ditt Högre Jag och, som ni brukat säga, är en del av Gud i dig - det är din själ och den står med en fot på vardera sidan av slöjan.

SLUT PÅ UTDRAGET FRÅN KRYONS MEDDELANDE.


Vi har under en längre tid ofta hänvisat till Ljuset och talat om dess förmåga att läka. Det är en energi med höga vibrationer, varför inte alla kan bära en healers mantel. Alla kan inte bli healer, men varje själ har den potentialen även om den bara kan lugna en annan själ genom det talade ordet, precis som mödrar gör med sina barn och småbarn. Detta är ett exempel på när det talade ordet åtföljs av helande energier. Det betyder inte att fäder är annorlunda men troligen har de inte så nära relation, viket ofta är orsakat av deras skilda ansvar för familjen. Naturligtvis kommer situationen långsamt att förändras eftersom alla själar så småningom utvecklar en naturlig healingförmåga.

Om inte redan så kommer du helt säkert att inse att kärlekens kraft också är en helande energi, och om du vore klärvoajant skulle du se de vackra rena färger som går ut till den som behöver dem. Bara att vistas kring någon med en vacker energi i sin aura gör att du mår bra, och om du tänker på det lyfts du av den. Djur är mycket mottagliga för människans energi, till och med för ett leende ansikte. Det är naturligt att vilja vara runt någon du kan känna dig avspänd och tillfreds med. Vad folk har på sig, inklusive färgen på kläderna, påverkar deras och andras välbefinnande, men på grund av modets växlingar speglar det inte alltid vilken typ av person det är. Om det gjorde så, skulle du kunna göra något av en karaktärsläsning från de specifika färger de väljer. Ja, vissa människor kan läsa auror och färgerna speglar aspekter av deras personlighet.

De flesta av er kan inte ha missat att mycket håller på att förändras. Väderförändringarna kan ingen ha missat och de skapar både mycket acceptabla förändringar och dess motsats, stor nöd för både människor och djur. Om de uppstår ofta tvingar de människor och djur att flytta till nya områden. Ni får alarmerande varningar om att vattenbrist redan är ett faktum. Varje gång det uppstår en torrperiod resulterar det i att man snabbt försöker hitta nya svar på gamla problem. Det görs dock framsteg med att hitta en lösning vad gäller det vatten som omger varje ö och kust, en lösning som inte är dyr att använda.

De människor som är direkt involverade i den här typen av utveckling får hjälp från "ovan" så att de tar rätta beslut för mänskligheten. Under historiens gång har ni fått den här typen av hjälp och det är ett sätt att se till att ni får de rätta idéerna och får fram de rätta resurserna för att lyckas med er utveckling. Det är ett faktum att ni får mycket mer hjälp än vad ni troligen kunnat tänka er. Hjälpen lämnas inte över till er på ett fat eftersom det är ni som först måste få de idéer som behöver utvecklas. Som du kanske vet har många väldigt användbara idéer tagits om hand av dem som motarbetar er och på så sätt förhindrat att de kommit till användning eller utvecklats. Men de har inte gått förlorade och mycket snart kommer de att släppas.

Alla länder påverkas av de förändringar som pågår och med tiden kommer den yngre generationen att få allt större inflytande. Nyligen föddes indigo-barnen till jorden och så har det fortsatt. Allt mer "avancerade" och kunniga själar anländer. Era framsteg vad gäller er utveckling som mänsklig ras övervakas alltid, men det är upp till er hur snabbt ni svarar på den stimulans som ges. Det gör det svårt att ge noggranna förutsägelser, om, naturligtvis, det inte berör det mer kosmiska.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det är helt klart nödvändigt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Men vägen kommer plötsligt att framträda så mycket tydligare, och ni kommer framöver att göra framsteg med jättekliv. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge