Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 24 augusti 2018


Mike Quinsey - 24 augusti 2018

Mike Quinsey

Era ansvariga har försökt att skynda på de förändringar som är förberedda. De har hinder att övervinna men det finns en känsla av att tiden är nära då ett inledande meddelande kan ges som kommer att tillfredsställa dem som håller på att tappa tålamodet. Ett meddelande som hos de flesta kommer att accepteras som ett tecken på att Ljusstyrkorna äntligen drar igång finalen. Dessa första verkliga steg framåt kommer att följas av meddelanden som så att säga får bollen i rullning. Men flertalet beslut fattas först när stunden visar sig vara den rätta för att helt och hållet sopa bort de mörka, så de blir helt ur stånd att förhindra de oundvikliga förändringar som ni länge väntat på. Så situationen är väldigt mycket flytande. Men tiden för förändringar är inne och Ljusarbetarna gör sitt bästa för att påskynda händelseförloppet.

Den springande punkten är att vi kan hjälpa er. Det finns tillräckligt med stöd för att motivera det och omständigheterna gör att det är möjligt att vidta positiva åtgärder. När det rullar igång kan ni vara säkra på att ingenting stoppar det resultat som ni önskar. Förseningen har givetvis varit till hjälp för dem som tagit lång tid på sig för att vakna. På senaste tid har dessa fått stor hjälp av de allt mer stigande vibrationerna. Vissa själar har dock inget intresse alls av Ascension, antingen för att de inte är redo eller också för att de har lektioner att lära innan de kan tänka sig att ”lyfta”. Varje själ som når den nivå där Ascension är möjlig kan göra sin uppstigning när som helst, men eftersom det nuvarande tillfället kommer i slutet av en cykel ges ytterligare hjälp för att uppmuntra så många som möjligt till att försöka och vara förberedda.

Sakta men säkert blandar sig människor med olika sätt att leva och olika religiös bakgrund och olika övertygelser. Även om det har resulterat i viss friktion är den övervägande vinsten ett mer tolerant samhälle. Man kan med rätta säga att skillnaderna verkar mycket mindre när du förstår och inser att den andras tro inte ligger långt ifrån din egen. Det finns bara den Enda Guden och gudagnistan finns i varje levande varelse och att uppleva skilda trosuppfattningar sida vid sida lär er tolerans och insikten om att människor är väldigt lika över hela världen. Ett engelskt uttryck: "but for the Grace of God go I", och om ni tänker på att ni har inkarnerat i många olika raser för att göra fördjupade erfarenheter så inser ni att "Allt är Ett" på sätt som ni inte har tänkt på tidigare. Det finns ingen anledning till varför religion skulle skapa sådana problem, förutsatt att man inte tvingar en viss religion på en annan själ och att skillnaderna ömsesidigt respekteras.

Redan pågår förändringar även om det är en långsam process, och det finns absolut inget sätt att vända tillbaka även om vissa själar med näbbar och klor försöker att hålla fast vid det som är bekant för dem. Den Mänskliga Rasen är avsedd att bli en ras med samma mål och detta börjar nu att växa fram. Vissa individer är redan övertygade om att de har den fulla potentialen inom sig och att de bara behöver utveckla den fullt ut. När tiden är inne får ni hjälp till att ta ett steg framåt. Det finns alltid hjälp till hands och allt du behöver göra är att be om hjälp, och den kommer säkert att ges även om inte precis så som du hade tänkt dig eller önskat. Även i dina mörkaste stunder är du aldrig utan hjälp. Men du glömmer ofta att hjälpen alltid finns där, och att du måste fråga efter den först eftersom den annars inte kan ges.

Ni har lämnat de mörka tidsperioderna bakom er och kapar nu banden till dem. Ett nytt perspektiv breder ut sig, full med löften och en frigörelse från bihang som inte längre tjänar ert syfte. Det är upplagt för er och allt ni behöver göra är att hävda det. Tänk på de utlovade förändringar som snart kommer inom synhåll och lämnar problemen i det förflutna bakom er. Allt går bra, även om det går långsammare än vad ni skulle ha önskat. Inget kan stoppa er marsch framåt i Ljuset som växer sig starkare och starkare. Redan ger det en ny känsla av fred och lycka som ligger öppen för alla, även om mångas erfarenhet för närvarande fortfarande är av de gamla vibrationerna. Dessa kommer att försvinna ganska snart och en absolut fred kommer sänka sig över Jorden. Så måste det bli eftersom detta redan proklamerats av Skaparen.

Vid olika tillfällen har ni börjat uppleva de nya energier som påskyndar era framsteg, och er uppfattning och er förståelse förbättras. Där det tidigare fanns en bortre gräns för era ansträngningar ligger nu fältet öppet inför stora framsteg. På er nuvarande utvecklingsnivå har ni rätt att gå längre än någonsin. Ni kommer att upptäcka att framsteg inte pressas fram eller skyndas på utan inrättas i en takt som bedöms ligga inom era förmågor. Det är uppenbart att det inte finns någon anledning att gå alltför fort fram, utan tid måste ges för att den nya informationen ska absorberas och förstås till fullo. Tänk på att ni är förberedda för att på sikt göra ett stort evolutionssteg och återigen bli Galaktiska Varelser. Även om du i dag befinner dig ganska långt från sådana framsteg så vet i ditt hjärta att återföreningen med ditt Högre Jag återvänder till den nivå du tidigare befunnit dig på.

För länge sedan svarade du på uppmaningen att falla ner i de lägre vibrationerna. Anledningen var att hjälpa till att lyfta upp dem som behövde hjälp med sin utveckling. Det innebar att du lämnade din sanna identitet bakom dig, men dina guider var alltid tillgängliga för att hjälpa dig tillbaka till din ursprungliga nivå. Det är först nu du börjar känna utvidgningen av ditt medvetande och med det kommer en större förståelse för ditt sanna jag. I verkligheten är du en kraftfull varelse som trevar dig tillbaka till de högre nivåer som du kom ifrån. Begränsa inte din potential och tänk stort eftersom du nu är på vägen tillbaka till förverkligandet av ditt sanna jag.

Ni som är de som vaknar kommer att skapa en väg som gör det lättare för andra att följa. Framför er ligger allt ni kan önska er, men först måste de högre vibrationerna etableras på jorden. När de gör det blir ljuset allt kraftfullare tills mörkret är helt eliminerat och en fullständig fred och frid har sänkt sig över jorden. Aldrig igen kommer ni att bli uppmanad att gå igenom samma erfarenheter, men ni kommer att använda dem för att hjälpa andra som följer i era fotspår.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge