Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 24 maj 2019


Mike Quinsey - 24 maj 2019

Mike Quinsey

Den långa väntan fortsätter. Händelser flyter upp till ytan och det ser ut som om viktiga förändringar är på gång, men icke. Ändå finns det resultat som indikerar att det som händer är en del i den långsamma processen att avlägsna det gamla paradigmet och ge det nya god tid att träda in. Det är tydligt att många av de gamla sätten som fortfarande finns kvar måste ge plats för det nya. Delvis innebär det att man helt sonika lyfter bort de som står i vägen för framsteg. Förändringar på toppen är nödvändiga om ingen tid ska gå förlorad vad gäller förändringarnas intåg. Man har plötsligt upptäckt viket skröpligt tillstånd världen befinner sig i, till stor del tack vare människans alla krig, ett tillstånd som inte längre kan ignoreras. Den allmänna opinionen är inget att nonchalera och allmänhetens krav på handling måste efterföljas.

UTDRAG FRÅN KRYON 2019.
ALLT NEGATIVT KOMMER ATT FÖRÄNDRAS 2020.

Er framtid ses ofta som en upprepning av det förflutna, men om ni har ett paradigmskifte kan ingen av principerna, handlingarna eller förväntningarna som grundar sig på vad som hänt i det förflutna tillämpas på framtiden. Eftersom ingen av er har upplevt något liknande kan ni heller inte göra er en bild av framtiden eller förstå den i förväg.

Storslagenheten i detta går längre än bara ett paradigmskifte. Om ni verkligen förstår de element i fysiken som handlar om tid vet ni att tiden går i cirkel och att ni brukar passera samma energier som ni skapat tidigare. Därigenom skapas de passager i historien som ni brukar kalla att ”historien upprepar sig”. Men nu står ni inför en situation som ingen av er tidigare har stått inför. Ni kanske frågar: "Vad hände med cirkeln"? Svaret är att den har ni brutit. Ni är inne på en annan väg, kalla den "dimensionsskifte" om ni vill, kalla den vad ni vill som uttrycker att ni börjar på något nytt, på något som aldrig har hänt på den här planeten någonsin tidigare. Det som driver detta skifte är inte, som några av er fruktar, en externa källa - det är ni.

Det är individers medvetenhet som med en allt starkare sammanhållning, sammflöde av energi, börjar styra planeten. Se på timingen, ni har aldrig tidigare haft sociala medier, ni har aldrig tidigare haft möjlighet att på egen hand kontakta en miljon människor, men det har ni idag. Ni har aldrig haft möjlighet att bli eniga om vad ni önskar göra idag. Tusentals, ja hundratusentals människor kan gemensamt genomföra saker som de aldrig kunnat tidigare, de kan göra saker som kan få politiker att darra i knävecken. Gemensamt har de full kontroll. Ännu känner ni inte till det, men ni kommer att få se. Perfekt timing för detta paradigmskifte som förutspåddes för tusentals år sedan, långt före nutida religioner. De gamla var involverade redan för tusentals år sedan enligt vad som sägs från stjärnorna.

Det kommer en dag, uppmätt med ett kvartals precession, nu efter 26.000 år på en wobblande Jord. Det kommer en dag när mänskligheten kommer att avsluta den tid den var i och börja på en helt ny. Med djup insikt skapade de sin Mayakalender som slutade år 2012. Den var på intet sätt ett misstag och var 5125 år lång. Det är dags för ett skifte och ni är i det. En tidsförändring, ett paradigmskifte, ett dimensionsskifte och mer, allt är på gång. Ett helt annorlunda spår, ni kan inte ta vad som var och tillämpa det på vad som kommer, basera det på gamla principer och ett gammalt paradigm. Det som hänt är ett systemskifte. Det får ta lite tid att ta till sig nya erfarenheter, ta lite tid innan ni börjar se tecken som är annorlunda än de brukliga.

Även de mest djupgående studierna är baserade på det förflutna, inte framtiden, och detta ligger i vägen för att logiskt tänka ut vad som kan hända härnäst. Besluta dig inte för att det kommer att bli så här eller så där, baserat på gamla liknande skeenden eller på analyser som tidigare var helt korrekta. Den mänskliga naturen kommer att förändras och hur i all sin dar kan du förutse den förändringen.

När du blandar det gamla med det nya får du problem. Det är svårt att ta klivet över i den nya energin. Vissa kommer att se det som skrämmande och läskigt eftersom den kompass ni tidigare kunde räkna med inte fungerar längre. Den gamla kompassen är kass och en ny håller på att installeras. En kompass som följer det nya paradigmet, följer människors nytänkande om vad de vill och kollektivt kan göra i en ny tid.

De gamla själar som är utspridda på planeten, totalt kanske en miljon, kommer att förändra och förena planeten, förena samflödet av tanken på planeten. När det börjar kommer saker och ting att hända. Det är stort och, som vi sagt förut, de med den gamla energin kommer så småningom att dö ut och ta den gamla energin med sig i graven. De kommer att försöka göra ett och annat för att tillfredsställa sin egoism, men ni kommer att se slutet på det gamla gardet. Ni kommer att se det sista av Illuminaterna, de som ”i evighet” kontrollerat mänskligheten. I dess ställe framträder saker ni inte förväntat er, och det är därför ni måste följa er intuition, inte logik men baserad på den mänskliga naturen.

Några saker som över huvud taget inte är mätbara finns redan inuti er och har givits er för framtida bruk. Härifrån kan ni projicera saker utan data och de kommer att hända. Ni flyttar från en mörkare plats till ett ljusare ställe och det magnetiska fältet har förändrats för att ni ska kunna genomföra det. Det är den plats i rymden där ni och ert solsystem befinner sig. Det är en svår sak att uppnå, men stjärnorna riktar in sig i linje för att uppnå detta, rätt plats vid rätt tidpunkt. Var inte rädd för det du anmält dig till.

SLUT PÅ UTDRAGER.

Ingenting kan stoppa mänsklighetens utveckling, som har föreskrivits av dem som övervakar ert öde. Ni har ett mäktigt följe som uppmuntrar er och sänder er sin kärlek så att ni ska veta att ni inte är ensamma i er kamp mot dem som försöker stoppa era framsteg. Ge aldrig upp er beslutsamhet att övervinna alla hinder på er väg. Vet att ni alltid har osynliga hjälpare som ger er uppmuntran. De goda energierna växer dag för dag och hjälper era positiva åtgärder att fortsätta gå i rätt riktning. Ni attraherar dessa energier för att "lika dras till lika" och snart kommer ni att inse att ni får hjälp.

Fortsätt att se mot framtiden, den är gyllene och innehåller allt ni kan önska er. Den är vad ni varit på väg mot under eoner av tid, så titta aldrig tillbaka, allt är bra.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge