Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 31, 2010

SaLuSa, May 31, 2010

Målsnöret för Upplyftningen är inom synhåll, men ni måste starta i loppet om ni skall kunna gå över mållinjen. Även under denna situation så finns det hinder att ta sig över, och vi uppmanar och hjälper alla att ta sig igenom loppet. I själva verket så startade ni för många liv sedan, med kunskap om att denna underbara möjlighet skulle visa sig för er alla innan sluttiden. Som ni vet vid det här laget, så blir det ert beslut ända till in i det sista såvida ni höjs upp. När det börjar röra sig inom er kommer ni att undra vad som händer i era liv, eftersom ni kommer att veta att något fattas. Det är troligt att det kommer att bli en orolig tid, tills att ni inser att svaren också finns inom er. Ni kommer att finna att ni vaknar upp till en längtan att finna ert sanna Själv. Ni kommer att veta att ni är mer än bara era fysiska kroppar, och känner att ert spirituella uppvaknande öppnar era ögon och hjärta. Så småningom kommer er väg att öppnas upp, och vägen kommer att vara upplyst med sanningen.

Frågan är om ni vill vara kvar i dualitet, eller bryta er ut ur er sömngång och förflytta er fullt medvetna in i Ljuset. Vad som väntar er är i stort sett bortom er nuvarande förståelse, men när ni förhöjs så kommer ert medvetande att expandera. Så många Varelser följer er på er resa, och de kommer att göra allt i deras makt för att hjälpa er och driva på er framåt. Ni kommer med säkerhet veta om ni är en sådan själ, ni har kommit långt på vägen mot fullbordan av era erfarenheter i dualitet. Det kommer att bli klart för er att ni har lärt er era lektioner, och är redo att gå vidare. Det kanske blir lite städning som behövs på vägen hem, men en obehindrad väg kommer att föra er till Upplyftningen.

Livet förefaller att vara en serie av osammanhängande händelser, men i själva verket så är det all sammanbundna, vilket är varför Mänskligheten går framåt som en helhet. I det stora hela så representerar ni alla det kollektiva medvetandet av varje själ, och ni har blivit försiktigt omskötta och ledda genom era erfarenheter i de roller som ni har valt att spela. Det har blivit mycket noga planerat för att sakta men säkert väcka upp er, i en gradvis förhöjning av medvetande som ni kan klara av. De mäktiga energierna som kommer till er från de högre dimensionerna har brutit vägen till framtiden och kommer snart att se er genom nästa stora steg i Upplyftningsprocessen. Inga försöka att förhindra det kommer att lyckas, och det har liten betydelse vad som händer innan dess på Jorden. Håll bara ögonen på anledningen till varför ni är här vid denna underbara tid, med vetskap om att alla svårigheter kommer att vara kortvariga. Det är slutresultatet som är viktigt, vilket kommer med slutet av dualitetscykeln.

Känner ni er något bortkopplade från dagliga händelser, då ni på vissa sätt kommer att bli mer avlägsna då ni rör er in i ett annat tankesätt. Var lugna ni mister inte ert minne, men de vardagliga händelserna på Jorden har inte längre makten att hålla er uppmärksamhet. Ert sinne är ofta någon annanstans och ni förlorar temporärt förbindelsen med verkligheten. Ert medvetande förflyttar sig in en högre vibration, då ni för er närmare mot ert Högre Självt. Ni är i underliga tider jämfört med vad ni normalt upplever, men när som slöjan lyfts kommer Ljuset att lysa upp era sinnen med sanningen om vilka ni verkligen är. I själva verket är ni stora Varelser av Ljuset, som klev ner in i de lägre regionerna av ingen annan anledning än att ni ville expandera era utvecklande erfarenheter.

Mina Kära, det finns så mycket att ta åt sig under dessa föränderliga tider, så släpp de gamla vägarna så vida de inte tjänar Ljuset, och var redo att förändra era uppfattningar till dem som kommer med den Nya Åldern. Vägen är enkel och riktningen har vägvisare med Kärlek och Ljust. Om ni kan finna balans och harmoni i era liv nu, skulle vi säga att ni redan nu lever från ett högre medvetande tillstånd. Det är då inte underligt att ni känner er annorlunda från många människor runt omkring er, och ni finner att deras sätt inte längre är acceptabla? Det är ett tecken på den separation som äger rum vid denna tid, och det är en helt normal utveckling.

När vi väl har direkt kontakt med er, kommer förändringarna att accelerera och folk kommer att dras till dem som är liksom dem själva. Grupper med gemensamma intressen kommer att växa fram, och deras bidrag till arbetet som ligger framför oss kommer att påskynda hela processen. Det är något vi uppmuntrar, och var förvissade om att vi redan vet vilka som har förmågan och kvalifikationerna att hjälpa oss. Ni kommer att bli inbjudna att dela vår teknologiska kunskap, och att hjälpa använda avancerad utrustning för att rena er Jord. Det kommer inte att ta lång tid som ni ser tiden, och sedan kan alla ansträngningar bli koncentrerade på att återställa era rättigheter. Gapet mellan var ni är nu och var ni behöver vara måste överbryggas så snart som möjligt, för att smidigt överföra er till det upplyfta stadiet.

Om ni är oklara på vad det hela betyder så kommer det att klargöras när vi kan använda er media för att nå er. Det enorma av vad som skall komma kommer att göra er helt häpna, och absolut också hastigheten med vilket det kommer att äga rum. Livet kommer att förändras för många och bli en lycklig erfarenhet som är full av spänning, när som ni lyfts ut ur ert lidande och era behov tas om hand om till slut. Vi talar om både materiella och spirituella behov, då båda är viktiga för att lyfta upp er. Ert sagoliknande slut till livet skall föras in i er verklighet, och det kommer att bli passande för Mänskligheten som har gått igenom så mycket sorg och besvikelse. Lycka och glädje kommer att bli nyckeln till er nästa utmaning, då ni lämnar dualitet för gott.

Vi inom den Galaktiska Federationen avslutar detta meddelande genom att försäkra er att allt rör sig framåt tillfredsställande trots de yttre skenen. Naturligtvis skulle vi ha föredragit att saker och ting hade avancerat mer, men vi får ta det som det kommer. Vi ber er göra samma sak och justera så som nödvändigt, då hindren kommer att föras bort och vägen framåt kommer att bli en lugn resa. Ta i beaktning de underliga tiderna ni befinner er i, vilka är olika alla tidigare tillfällen och resulterar från förhållanden som påtvingats er av de mörka krafterna. De menade aldrig att ni skulle få lugn och ro för att njuta av era liv. Denna inriktning kommer dock mycket snart att förpassas till det förgångna, och utbytt mot allt som behövs för ett lyckligt liv.

Jag är SaLuSa från Sirius, och mycket glad för er reaktion till vår närvaro, vilket gör vår uppgift så mycket lättare att utföra.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge