Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 2, 2010

SaLuSa, June 2, 2010

Det blir mer våldsamma händelser som produceras på Jorden, och vi undrar om det någonsin finns en dag då freden råder. Människan är fortfarande starkt influerade av sin krigarmentalitet, som han har fört med sig sedan urminnes tider. När kommer ni att lära er att era krigsliknande sätt är så lönlösa och ger er ingen fördel på lång sikt? Om man bara ser åt det karmiska så ger varje seger som ni tar hem konsekvenser som förblir med er under många liv. Historien visar att ni tror att makt ger rätt, och ni använder det för att trampa på de som står i vägen för era ambitioner. De gamla sätten får oss att känna förtvivlan, men det finns en ökande rörelse bland folket som har fått tillräckligt av dem. Det kommer från önskan om fred bland alla människor, och det växer sig starkare för var dag. Det kan inte fortsätta att ignoreras och de vid makten som gör så, kommer att finna sig själva avlägsnade från sina makt position. Vi från den Galaktiska Federationen lägger våra energier med fredsmakarna, och det kommer att ses medföra framgång.

Regeringsförändringar är nära att äga rum, och med dem kommer de kära själarna som har bidat sin tid för ett sådant tillfälle. Ni känner väl en del av dem, och de kommer att leda rörelsen mot skapandet av fred i världen. Olika uppfattningar kommer att jämkas på ett fredligt och rättvist sätt, och med återinförandet av era rättigheter kommer ingen att bli felaktigt behandlad eller fängslad. En vind av frisk luft kommer att svepa igenom maktens hallar, och de som har mörka intentioner kommer att bli utbytta. När folket inser vad som är på väg att hända kommer de att ställa sig sida vid sida med de själar som har frivilligt har stigit fram. Genom att göra så kommer det att bli ett accepterande att de gamla sätten måste upphöra, för ett fredligt samarbete mellan alla länder. Ni är en familj på Jorden, och tiden har kommit för att sätta åt sidan allt som har skapat separation mellan er alla.

Inget kan vara mer tillfredställande för oss än att se Människan som vaknar upp till sin gudomlighet, och inser sin Enhet med allt liv. När Människan vaknar upp till hans fulla ansvar mot andra, kommer världen att snabbt transformeras. Ljuset kommer att växa än starkare och de sista resterna av planen för ert förslavande kommer att försvinna för alltid. Frihet är inte något ni har fullt upplevt än, men det kommer att komma över er innan sluttiden. Under tiden ber vi er att fortsätta förstärka er vision av fred på Jorden, och så kommer ni att hjälpa med att påskynda förändringarna. Kom ihåg att ni har en enorm outnyttjad kraft inom er, och att ni har mer inflytande på framtiden än ni kan tänka er. Det finns naturligtvis en plan som kommer att säkerställa ett framgångsrikt slut för Ljuset, men ni kan påverka det med er kollektiva energi.

Under loppet av tio år har ni haft så många upplevelser, som har sänt er på en berg och dalbana. Ni har ändå kommit ut ur dem med en positiv vision av er omedelbara framtid, och har inte helt gett upp era suveräna rättigheter till de mörka Tjänarna. De kommer att återges till er tillsammans med allt annat som är nödvändigt för att återställa er till er berättigade position på Jorden. Ni är hennes väktare och Moder Jord ser också till er för att hjälpa att återställa henne, till det rena och ursprungliga skicket som hon en gång tidigare innehaft. Det kommer att krävas förändringar för att avlägsna fördärvet på Jorden, och mycket renande kommer att äga rum. När cykeln startade för tusentals år sedan, var hon i sanningen en vacker stjärna inom ert Solsystem, bokstavligen en pärla i firmamentet. Var förvissade om att oberoende av det nuvarande tillståndet på Jorden, så kommer hon snart att återställas. Hennes hand kommer att skaka rodret på skeppet ni kallar Jorden, men hon kommer att bli beskyddad så mycket som möjligt.

Ni upplever ett av de största oljeutsläppen i er korta historia. Ni undrar varför med tanke på dess hot mot den Mexikanska Bukten varför vi inte träder in, men om vi inte låter er se resultatet av era handlingar upprepas de bara återigen. Det förefaller som ett underligt svar för er, när ni vet att vi har teknologin som krävs för att snabbt ta hand om det, men det skulle fortfarande vara inblandning utan att vi får en officiell förfrågan att göra så. Människan förefaller att lära sig bara då förhållandena blir allvarliga, och vårt ingripande skulle i själva verket inte hjälpa med att få de rätta besluten gjorda. Vi vill se att ni tar ansvar för er lättsinniga skador på Moder Jord, och ta steg för att se till att det inte kan hända igen. Jo, ni blir bättre när det gäller att ta hand om er oreda, men är långt borta från det ideala ledarskapet som behövs.

När ni ser till er uråldriga historia, så kommer ni att inse att det är normalt att dramatiska förändringar sker när en solcykel tar slut. Både Lemuria och Atlantis försvann nästan utan spår, och i båda fallen uppstod en ny civilisation från vad som blev kvar. Denna gång så är det en liknande situation, förutom att ni inte kommer att uppleva er undergång. Istället så upphöjs ni då ert uppdrag kommer att ha blivit utfört, och dualiteten kan läggas bakom er. Vilka minnen ni än har av den gamla Jorden så kommer de att blekna när ni vaknar upp till den nya. Det blir perfekt för den nya Människan, och en entusiasmerande och glädjefull erfarenhet där allt är byggt på kärlekens energi.

Er återstående tid på Jorden kommer att brygga gapet mellan var ni är nu, och var ni skulle ha varit hade det inte varit för agerandet av Illuminati grupperna. Det är därför som förändringar kommer att genomföras, trots att en del undrar varför då det är en sådan kort tid till Upplyftningen. Det är därför att det blir en större chans att fler själar kommer att se Ljuset, när stressen och problemen som nu finns kommer att avlägsnas. När ni är avslappnad är ni mer receptiva till de inkommande energierna, och de kommer att expandera ert medvetande nivå. När allt kommer omkring så är huvudmålet med allt som händer att få er förberedda för Upplyftningen, och allt kommer att göras för att hjälpa er. Skaparen önskar att alla själar klarar sig tillbaka till Källan, och skapelsen har satt en väg för er som kommer att få er uppmärksamhet. Ni kan i själva verket inte stå stilla även om ni skulle vilja, och om ni tog ett steg tillbaka så skulle driften att utvecklas föra er framåt igen. All erfarenhet är av värde, och det är därför som ni i dualitet kommer att ha haft er beskärda del av liv i både mörker och Ljus.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser hur er vackra Jord skiner starkare än någonsin, då Ljuset växer med var själ som accepterar det. Ni blir fyrar av Ljus som andra attraheras till och följer, och ni leder vägen hem. Ni är välsignade för er hängivenhet till Kärleken och Ljuset som ni alla är, och må er väg leda er till den lycka ni söker.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge