Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 28, 2010

SaLuSa, May 28, 2010

När sanningen gör framsteg så arbetar de som förkastar den med att motarbeta den och sprida disinformation. Det krävs därför av er att vara urskiljande med vad ni accepterar, och att ni finner källor som är konsistenta och pålitliga. Som alltid så bör er intuition vara er guide, och om nödvändigt kan ni alltid sätta något åt sidan till dess att ni kan fatta ett klart beslut om det. Med tiden kommer ni att finna att ni blir skickliga på att upptäcka tvivelaktiga meddelanden eller artiklar. Om det inte ringer sant för er, skall det helt klart inte ges ert accepterande. Som vi dock vill påpeka så behöver ni också ett öppet sinne så att er förståelse av sanningen kan expanderas när det är möjligt. Det är pågående och kommer att gå framåt med stora steg när vi väl öppet kan komma till er. Allt som är möjligt kommer att göras för att införa sanningen på ett mjukt sätt, utan något dömande av dem som har tillåts sig själva att bli missledda. Sanningen kommer alltid att bära Ljusets energi och det kommer att svepa bort de falska lärorna och avsiktliga lögner, vilka har befläckat skrifterna och gamla lärdomar.

Sanningen börjar med den allena och omnipotenta Guden i er Universum. Många dödliga må ha setts som gudar och benämnts som sådana, men det finns i verkligheten bara En Allsmäktig Gud. Olika namn kanske har använts, och en del själar har förtjänat att kallas helgon, men det finns bara En Sanning, och En Gud. Det är en bra utgångspunkt, vilken kommer att föra folk samman och sätta stop på påståendena att en persons Gud är bättre än en annans. Nästa steget är att avföra de lärdomar som inte kom ifrån Gud eller hans sanna tjänare. Guds Lagar är ganska klara och baserade på Ovillkorlig Kärlek, och något mer ringa är inte baserat på Guds ord. Nya lagar kommer att följa med Människan då han lyfts upp, och med hans högre medvetande nivå så kommer de att ge honom än mer frihet än tidigare. Livet i Galaxen är så varierat och vid olika stadier av utveckling, att Människan kommer att behöva veta hur han sköter sig.

Livet är absolut inte tråkigt på Jorden, men ni är aldrig helt fria att göra som ni vill. Verklig frihet är när Galaxen är öppen för att resa i, och det kommer till er i sinom tid. Med våra avancerade typer av transportmedel så är distans inget problem och vi kan ofta fara till avlägsna stjärnor når vi så önskar. Det är också behjälpligt att det inte finns några problem med oss personligen, då vi har perfekt hälsa och åldras inte som ni gör. Våra rymdfarkoster är också helt själv försörjande och förser oss med alla våra behov. Vi skulle i själva verket kunna överleva i dem under flera hundra år, såsom ni förstår tid. Tiden är inte konstant och till en början med skulle ni finna resandet i yttre rymden underligt till en början med, men ni börjar nu förstå tanken att det förgångna, nuet och framtiden alla är i Nuet.

Låt oss komma tillbaka till Jorden, eran tid har tagit slut och i framtiden kommer ni att sätta er erfarenheter till god användning. Ni har dykt djupt och skall nu komma upp igen ganska spektakulärt med en kvantum steg in i de högre domänerna. Er framtid kommer inte att ha någon liknelse med dualitet och istället ge er all lycka, och möjligheter att dela med er av er av den vishet ni har fått till andra. Kom ihåg att ni kommer att ha blivit de Mästare som ni verkligen är, och blir välkomna in i andra livsöden. Livet överflödar, och det existerar överallt och tar sig fram längs en utvecklingsväg såsom ni har gjort. Mycket av det är osynligt för era ögon eftersom det vibrerar med en annan hastighet än er. Som en uppstigen Varelse och genom makten av tanken kommer ni att ha förmåga att justera till det, precis som vi ibland gör. Ni kommer att ha många attribut som kommer att förefalla helt remarkabla, som till exempel att vara på två platser samtidigt.

Situationen på Jorden går nu mot ett avgörande, och det är nu bara fråga om månader innan ett stort steg framåt kan tas. Det finns naturligtvis alltid en viss grad av osäkerhet, på grund av det antal människor som är involverade för att göra svepande förändringar. Allt är helt klart redo, och vi justerar kontinuerligt våra planer enligt förändringar på Jorden. Vårt framträdande kommer att bli välplanerat och föregås av lämpliga uttalanden, vilka är nära att komma ut. Dessa är kritiska för vår ankomst eftersom alla andra vägar skulle tolkas som en kraftvisning från vår sida. Detta är inte vårt sätt, och även när det slutgiltiga datumet för när vi skall visa vägen kommer det fortfarande at göras genom era ledamöter. Det är en sak att visa våra skepp och oss på ett avslappnat sätt, men det är nu viktigt att få er överenskommelse om en öppen landning och officiell kontakt med era ledare.

Vad som än händer på Jorden så förlora aldrig på siktet på varför ni är i sluttiderna. Upplyftningen är den väsentligaste aspekten av era framtida erfarenheter. Vad som händer nu är kaoset som efterföljs av de mörka krafterna; de är förlorade och försöker att vinna tid genom att förhindra oss från att komma. Det knepet kommer inte att fungera och ju längre det pågår desto mer slår det tillbaka mot dem genom att skapa mer motstånd inom sina egna led. De håller på att kollapsa inåt och slås för att hålla huvudet över vattnet, med det blir förgäves eftersom deras kapitulering är säkrad. Det är som ni kanske skulle säga en smutsig affär, men det är oundvikligt när man har att göra med dem som inte har något samvete när det gäller deras handlingar. De saknar också medlidande för dem vilkas liv de har förstört, men en dag kommer de att stå till svars för alla sina missdåd.

Fortsätt på bästa sätt ni kan, men vetskap om att ert lidande inte kommer att bestå och snart ser ni den nya riktningen i vilken Mänskligheten rör sig i. Grunderna ligger redan på plats för en snabb förändring, när det gäller ert finansiella system. Våra allierade i många länder har kommit överens om en plan för metall baserad valuta, och slutet på pappersvalutan som har lett er till konkurs. Dessa är de väsentliga förändringarna för att sätta ett rättvist system på plats som skyddar era inkomster och tillgångar från icke-konstitutionella lagar. Förändringarna kommer att påverka hela världen och det är i högst grad meningen, så att ni är frilösta från orättvisa system som inkluderar era skattelagar. Det finns äntligen ett skimmer på horisonten, när som Ljuset tar sig in i varje hörn av er värld.

Jag är SaLuSa från Sirius och framför hälsningar från den Galaktiska Federationen till er alla, med tack till er för er tro på oss och de högre Ljusets krafter. Ni är stora själar som vi mycket beundrar, och vi skickar vår kärlek för er upplyftning.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge