Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 5, 2010

SaLuSa, April 5, 2010

Just den här tiden i Västvärldens kalender är en tid då mycket introspektion äger rum, då påsk firandet är i hågkomst av Jesus. Det kanske är ledsamt att det fokuseras mer på korsfästningen och mindre på det arbete som denna stora själ utförde under sin livstid. Er historia visar att periodvis uppstår en ledare från er mitt, som är en Vägvisare med läror lämpade för den tiden. Jesus kom inte för att starta en religion utan för att leva sitt liv som ett personligt exempel på hur Människan skulle leva. Han var ett perfekt exempel av En som levde enligt sina ord, och när han predikade om kärlek så var det precis det som han var – Inkarnerad Kärlek. Det finns inget annat i era liv som är av sådan betydelse, och det börjar med att älska Självt och sedan andra. Eftersom ni Alla är En, varför skulle ni behandla en del av er själva annorlunda än en annan. Er huvudsakliga lärdom är att kunna uttrycka Obetingad Kärlek, och när ni kan säga att ni har gjort så kan ni påstå att ni har funnit Vägen. Vi vet att det inte är lätt att plötsligt se livet helt annorlunda från vad ni har varit vana vid, men om ni skall gå framåt måste ni ändra på er tro.

NI kan stå stilla och till och med gå bakåt, men med erfarenheten ni har uppnått kommer ni så småningom att gå framåt. Karaktären av dualitet är att hjälpa er att konfrontera vad ni kallar godhet och ondska, så att ni förstår hur det är att uppleva brist och separation. Dessa utmaningar avancerar er spirituella utveckling, och genom er förståelse reser ni er över era begränsningar. Även ni kan då bli ett levande exempel på sanningen i aktion, och var förvissade om att andra kommer att lägga märke till det. Människor omges av exempel på falskheter och lögner och det finns en uppfattning att det är acceptabelt att uppnå framgång på detta sätt. Även de som ni ser upp till och beundrar är ofta benägna att ge utsagor som är mindre än sanningsenliga och ärlighet blir ett sällsynt attribut. Försök, Mina Kära, gå igenom dagen utan att säga annat än sanningen, det är mycket svårare än ni kan tänka er. Om ni önskar att upphöjas och attrahera de rena vibrationerna till er själva behöver ni ändå sikta på något som inte är mindre än en sanningsenlig relation med alla ni möter.

Vi av den Galaktiska Federationen har inga sådana problem, då vi för länge sedan har passerat förbi era Mänskliga sätt. Det kan låta underligt för er, men på vår nivå är det bara sanningen som kan existera, eftersom något mindre än så ”känns” i energin som kommer tillsammans med de uttalade orden. Detta gäller också för telepatisk kontakt med varandra, vilket är vårt normala sätt att kommunicera med varandra. Kan ni nu se att när vi pratar med era regeringsmedlemmar så kan vi inte bli lurade av någon falsk intention från deras sida? De flesta av era har brutit sin ed att tjäna er, och vi är helt medvetna om vilka som har ert bästa i sina hjärtan. När regeringsförändringarna görs, vilket de görs mycket snart, kan ni vara säkra på att bara de som är spirituellt motiverade kommer att bli återutsedda.

Många av er vill förena er med oss men det är inte så lätt som det kan se ut. Ni kan göra det genom tillämpandet av era högre vibrationer, på ett sätt som vi tidigare har informerat er om. Då så vida ni inte kan matcha vibrationerna av de högre dimensionerna kan ni inte föra er in i dem. Där det är er intention att göra så kommer all hjälp att ges till er och under sådana förhållanden kommer ni nästan säkert att bli framgångsrika. Var och en av har potentialen att upphöjas, men önskan måste vara stark. Ni kan inte göra det halvhjärtat, och det kommer att kräva en del arbete från er sida för att nå era mål. Det gör inget om ni inte är framgångsrika denna gång, då all framgång ni uppnår kommer att placera era fötter stadigt på nästa väg mot Upplyftning. Livets cykel ger er kontinuerligt möjligheter att utvecklas då ingen erfarenhet är någonsin bortslösad.

Dessa tider är spännande om ni ser mot vad som ligger framför er, eftersom ut ur kaoset kommer en klar plan som alla kommer att förstå. När det väl startar blir det en förändring efter en annan vilka alla ämnar föra in den Nya Eran. Ni har mycket att ta igen, och det kommer att lyfta ert humör på mycket kort tid. Målen kommer att vara klara och ni kommer att ges tillräckligt med information för att hjälpa er att förstå. Alla som följer dessa meddelanden om Upplyftningen har redan en god uppfattning om vart det hela leder. Efter många löften om handling kan vi säga att frågan nu kommer till sin spets. Mörkret fortsätter att försvagas utav deras brist på sammanhållning och makt. Under en tid gör detta dem farliga då de som ett djur i ett hörn kommer att slå vilt. Vi observerar dock deras aktiviteter och förväntar oss inte några dramatiska händelser. Våra allierade är väl placerade för att ta hand om plötsliga utvecklingar.

Låt denna period bli en då ni reflekterar på vad ni har åstadkommit hitintills, och om ni tar er tid att se på er själva öppet och ärligt, vet ni hur långt ni har att gå för att vara redo för Upplyftningen. Ansträng er att gå längre med era preparationer, då belöningen är så stor. Ända sedan den tiden då ni föll in i de lägre dimensionerna visste ni att denna period skulle frigöra er från dualiteten. Så ta det i båda händerna med vetskap om att ni inte kommer att behöva göra denna resa igen. Låt distraktionerna gå vid sidan om då de inte har någon kraft på er såvida ni inte låter dem ha detta. Ni bör i själva verket ha ett starkt försvar mot dem vid det här laget, med kunskap om att er vilja är allsmäktig.

Mina Kära, ni är i allmänhet så tålmodiga, och det återstår fortfarande en viss tid innan vi kan uttala oss om detaljer när det gäller vår närvaro. Det är inte att vi anser det vara brådskande, eftersom det redan finns ett stort accepterande av oss. En hel serie av händelser ligger dock i väntan och när de väl är allmän kunskap kommer det att snabbt utveckla sig. Vi är inom vad man kan kalla ”nästan tider” eftersom vid ett flertal tillfällen så har vi nästan kunnat göra våra uttalanden. Håll era ögon öppna så kommer ni att få nys om att något viktigt håller på att hända.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag kan berätta att mängden Ljus på Jorden har växt enorm på senare tiden. Så ni kan vara lugna och veta att vibrationerna förhöjs som är nödvändigt för att Upplyftningen skall hända. Skuggorna skingras när som Ljuset penetrerar varje hörn och transmuterar de mörka energierna. Fortsätt med ert underbara arbete, då ni alla behövs och ni är mycket älskade.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge