Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 31 januari 2020


Mike Quinsey - 31 januari 2020

Mike Quinsey

Om du någonsin tvivlade på att jordens förändringar går allt snabbare behöver du bara notera den uppmärksamhet som Antarktis drar till sig. Hur högt havsnivån beräknas stiga är känt och när detta blir verklighet kommer lågt liggande landmassor att vara permanent översvämmade. Lyckligtvis finns det god tid att förbereda sig, vilket säkerställer att människor kan flyttas till säkrare områden. För att undvika panik är det helt klart förnuftigt att planera för detta i god tid, ju tidigare desto mer harmoniskt kan omlokaliseringen av människor ske. Med framtidens teknologi kommer sådana problem inte längre att representera ett så stort hot som nu, men det är klokt att vara förberedd.

Det är lätt att säga att ni inte ska oroa er, men faktum är att era företrädare i rymden alltid är medvetna om vad som händer och på olika sätt kommer att hjälpa er. Ni uppmärksammar inte alltid och med tanke på att ni har fri vilja är det inte mycket vi kan göra om ni ignorerar den hjälp eller råd som ges. Vår hjälp sträcker sig till att vidta åtgärder för er räkning när det finns potentiella hot som kan förstöra stora områden på er jord. Hoten kan vara naturliga händelser eller som ett resultat av människans användning av farliga tekniker. Det finns alltid en punkt där vi har tillstånd att ingripa för er räkning och för att skydda dem som inte lever på Jordens yta.

Med tiden vaknar människor över hela världen upp till sin förmåga att rikta uppmärksamheten på sina behov. De konfronterar myndigheterna och kräver handling. Ni bryter ut ur det fängelse som er jord har blivit, där er frihet gradvis har eroderat. Yttrandefriheten är förankrad i de Universella Lagar som skyddar er, och vi kommer att hjälpa er att återfå dem. De gamla sätten att styra med våld är inte längre acceptabla och mycket måste ändras för att verkligen manifestera den Nya Tidsåldern. Nu vaknar allt fler själar till sanningen, och de som hållit er tillbaka måste låta de nödvändiga förändringarna äga rum.

Det är inte konstigt att det råder förvirring på jorden eftersom majoriteten av människorna inte har en aning om vad som verkligen äger rum. Vi säger till er att gå med högburet huvud i vetskap om att, trots vad som verkar föregå, allt fortskrider väl. Ni kommer att upptäcka händelser som är inledningen på uppenbara förändringar avsedda att ta er långt längs vägen till frihet och återställa era rättigheter.

Detta är den tid då likasinnade behöver gå samman för att ge kraft åt sina krav. Myndigheterna erkänner de förändrade tiderna men är långsamma att reagera. Emellertid kommer kraven på förändring till det bättre att fortsätta oförminskat och de kommer. Att undertrycka är inte längre ordningen för dagen och folk kräver sanningen och ledare som verkligen representerar folkets ambitioner. Det kommer att chocka många som normalt inte söker förändring att få veta att livet kunde ha varit så mycket bättre för många under många år, att få veta att de har hållits tillbaka för att ”hålla er på mattan”. Den inställningen kan inte längre upprätthållas. Människor har rätt att få veta sanningen och dra nytta av framsteg som de mörka åtnjutit och hållit undan från er.

Det är förståeligt att många av er undrar vad framtiden innebär för dig och dia familj. Vi har besvarat den här frågan tidigare och vårt svar är det samma, att familjer ofta utvecklas tillsammans även om någon själ, som bara anslutit sig till familjen för en kortare erfarenhet, kan avvika. Förstå att själar inte nödvändigtvis måste avancera tillsammans eftersom det inte finns någon fastställd tid att stiga upp, det är mycket en individuell sak. Familjer förblir ofta knutna till varandra även genom flera liv, men andliga framsteg är mestadels en individuell sak. När du är redo att stiga upp till en ny vibrationsnivå måste du få uppleva den för att främja din utveckling. Men det betyder inte att du behöver släppa kontakten med din familj.

När du tillbringar din tid mellan liven på de astrala nivåerna kommer du sannolikt att träffa många gamla vänner, särskilt dem som du har haft en stark relation med. Du behöver bara "tänka" deras namn. Det är ungefär som att försöka nå dem per telefon,. Om de får ditt "samtal" och är fria att svara kommer de att göra det. Inse att tanken är kraftfull på den nivå som är involverad. Det är på denna nivå som du kommer att diskutera din nästa inkarnation med dina Guider. Undantagna är de själar som har sjunkit så lågt i sina vibrationer att de praktiskt taget existerar i mörker med knappt med ljus och behöver hjälp för att gå vidare.

Om du är långt gången på din andliga väg och känner dig säker på att du kommer att göra uppstigningen, ja då är dina vibrationer utan tvekan mycket höga. Du är då på en nivå där du kan kontrollera dina känslor och en utåtriktad person hela tiden under alla omständigheter. Att vara så säker på sig själv betyder säkerligen att du har höjt dig och inte längre styrs av ditt ego. Emellertid måste du alltid vara på din vakt mot oväntade utmaningar, även om din vaksamhet nu sannolikt sker helt automatiskt. Det sista du vill göra är att tappa kontrollen, eftersom det kan ta dig lång tid att återställa dina vibrationer till den tidigare nivån.

Ni Kära, jag kommer aldrig att sluta påminna er om att ni alltid har hjälp runt er och kan kalla på oss om omständigheterna motiverar det. Varningarna ges endast för att människor tenderar att vänja sig vid att ge luft åt sina känslor utan tanke på konsekvenserna. Extrem negativitet kan leda till sjukdom eftersom nedgången i vibrationerna lämnar er öppna för det. Du kan alltid fjärma dig från en konfrontation utan att engagera dig, trots allt behöver du inte bekräfta dig inför någon. Vad andra människor kanske tänker om dig är irrelevant eftersom din utveckling är viktigare än något annat. Håll dig lugn och samlad så gott du kan hela tiden och du kommer att må så mycket bättre.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och mår ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma inre koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge