Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 24 januari 2020


Mike Quinsey - 24 januari 2020

Mike Quinsey

Man behöver bara informera sig om de stora skeendena som är gå gång i världen för att inse att något stort pågår, eftersom, till skillnad från cykliska förändringar, det nu pågår störningar och omvälvande skeenden i en omfattning som aldrig skådats i modern tid. Det är som om Moder Jord ropar åt er att förberedelserna måste gå vidare för att göra er beredda för ännu större förändringar i samband med Händelsen (The Event). Ju längre det tar för mänskligheten att inse nödvändigheten av förändringar, desto svårare blir det att hantera dem och minimera de traumatiska händelser som oundvikligen kommer att följa. Genom att förutse vad som bör förberedas och i beredskap för framtiden kan negativa framtida effekter minimeras. Ett världsomspännande beslut att samarbeta måste fattas och ni måste ta gemensamt ansvar för att framstegen görs med minsta möjliga skada på Moder Jord.

Förändringens energier känns överallt och även om resultatet inte är allmänt känt känner folk att något stort är på gång. Många har redan viss kunskap om Händelsen men det är inte känt exakt när den inträffar. Det finns dock en känsla av att mänskligheten måste ta itu med potentiella händelser för att minimera möjliga skador både på människa och djur. Vi vill inte skapa rädsla men potentialen för stora förändring blir allt tydligare nu när klimatförändringarna redan skördar negativa effekter. När ni tar dessa varningar på allvar kommer vi i vår tur att göra vårt bästa för att vägleda er, men det är upp till er att ta de första stegen eftersom er fria vilja gäller och respekteras även i dessa tider.

Tyngdpunkten ligger nu på fredliga handlingar och användningen av era rikedomar för att stärka handlingskraften hos dem som leder vägen. Lyssna på vad de har att säga och ge dem det stöd de behöver Det finns ingen anledning att fortsätta investera pengar i döda företag. Använd dem istället för att bana väg till en mycket bättre värld. Förändringen går allt snabbare och människor kommer att leta efter de krafter som kan samlas och leda vägen i en världsomfattande fredlig aktion. Ni kommer att ignorera det i början, men när väckarklockan ringer hoppas vi att den väcker många till handling och för in mänskligheten på en väg som förutser vad som behövs. Kraven på era resurser kommer gradvis att bli större. Mer rent vatten kommer att behövas för att förhindra katastrofer i områden där vatten redan nu är en bristvara. Ni borde kanske titta på hur man ska behandla havsvatten för att göra dricksvatten, men inte med era nuvarande kostsamma avsaltningsmetoder när effektivare och mycket billigare metoder är kända.

Det kommer att bli svårt att övertyga "big business" att också de måste ändra inriktning och hjälpa mänskligheten komma igenom den kommande perioden. Ingen kommer att undantas från effekterna, men med god vilja och förnuftig inställning till de problem som uppstår kommer skadorna att minimeras. För vår del kommer vi som alltid att försöka ge energi till organisationer och människor som är i stånd att direkt hjälpa er i tider av nöd. Det finns helt klart sätt att i förväg beräkna era behov och i vissa fall spara för ”a rainy day". När allt kommer omkring har ni nu teknologier för att beräkna och förutse era krav och behov oavsett i vilken form. Ni står vid att vägval vad gäller förändring, en väg leder till kaos, den andra till framgång. Det kommer inte att vara lätt men med beslutsamhet och god vilja finns det ingenting ni inte kan uppnå.

Självklart kommer effekterna av förändringarna att skilja sig från land till land och till och med från en stad till en annan, så ni måste lokalt samlas kring den aktivitet som påverkar er i rätt riktning. Väderprognoserna är väl utarbetade så ni bör kunna förbereda er inför ovanliga tider och vidta åtgärder. Livsmedelsförsörjningen kommer alltid att vara sårbar och ett litet föråd son ger trygghet vid brist är klokt.

Ni kanske har lagt märke till att små samhällen verkar klara sig bättre än stora under kristider och att detta kan bli det normala under de kommande åren. I själva verket har ni så många potentiella förändringar framför er att ni redan kan bestämma att det lilla är gott nog. Det finns inga regler som tar hand om det oväntade, men sunt förnuft bör få råda. När allt kommer omkring har de flesta av er redan genomgått svåra perioder och till och med krig och kan förutse era behov och tillgodose dem.

Glöm aldrig det faktum att det finns galaktiska varelser med stor erfarenhet som övervakar er utveckling. De känner till planen för mänskligheten och deras närvaro säkerställer att ni skyddas och ges alla möjligheter att uppnå framgång. De har befogenhet att vidta åtgärder för att säkerställa att ni så långt möjligt följer planen som säkrar er framgång. De ser till att planen inte stagnera eller värre än så, att den upphör. Därför, när livet verkar slumpmässigt och meningslöst, inse att det fortfarande finns en plan som fungerar. Ansträg dig att komma tillbaka till den så snart som möjligt. Var och en av er har ett flertal guider och vissa av dem är särskilt utvalda för den visdom och kunskap de besitter. Så du är inte ensam i din strävan att göra andliga framsteg, så ta del av de uppmaningar som du får när du befinner dig i dina tysta stunder, såsom i meditation.

Låt inte det negativa runt dig påverka ditt liv eftersom du har en plan även om du personligen är omedveten om den. Händelser i ditt liv är förutbestämda så att du får alla möjligheter att utvecklas. Inse att varje gång du inte uppnår en nivå som leder dig till uppstigning kommer samma möjlighet att återkomma, men det kommer att förlänga antalet år du förblir på den lägre vibrationsnivån. Framstegen höjer dina vibrationer och håller dem på en högre nivå, där uppstigningen blir automatisk och ditt mål. Ni kommer att få det mest underbara liv med frihet från den negativitet som för närvarande finns omkring er.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma inre koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge